Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 8 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad 900 firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jednak, aby inicjatywa dalej się rozwijała i coraz ściślej spełniała społeczne oczekiwania, niezbędne jest pozyskiwanie nowych podmiotów, najlepiej jak najbliżej miejsca zamieszkania członków rodzin wielodzietnych.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu mogą na stronie www.rodzina.gov.pl wypełnić wstępny formularz w postaci e-deklaracji, który w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień zostanie skierowany do rozpatrzenia do właściwego Wojewody bądź Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie, zostanie podpisana umowa, a partner zyska:

  • wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych w wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym oraz umożliwienia posługiwania się wizerunkiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych i promocyjnych,
  • możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu,
  • zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym większe zyski

Zachęcamy wszystkich lokalnych przedsiębiorców i instytucje do zapoznania się informacją „Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny”

Szczegółowych informacji o programie Karty Dużej Rodziny udziela

Aleksandra Włodarczyk
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
tel. 91 38 62 573

Pobierz broszurę informacyjną