Jeszcze na kilka godzin przed wyborczym zebraniem wiejskim w Pogorzelicy na kuluarowej giełdzie nazwisk pojawiało się wielu potencjalnych kandydatów na sołtysa tej miejscowości. Jednak rzeczywistość zrewidowała wszystkie pogłoski. Z braku konkurentów Leszek Kosik wygrał wybory w cuglach. Również skład rady sołeckiej uległ tylko kosmetycznym zmianom.

W czwartkowy wieczór przyszedł czas na mieszkańców Pogorzelicy, aby rozstrzygnęli, kogo widzą, jako sołtysa i członków rady sołeckiej. W sali konferencyjno-kinowej na ośrodku Bocianie Gniazdo warunki były niemal idealne do przeprowadzenia głosowań. Na krzesełkach zasiadło 40 mieszkańców oraz zaproszeni goście. Oczekiwano dużych emocji, których jednak nie było. Zebraniu przewodniczył radny Bogusław Woźniak i dopilnował, aby wszystko szło sprawnie, zaś mieszkańcy byli przygotowani bardziej na pytania do wójta w wolnych wnioskach, niż do „walki o stołki”. Na sołtysa ponownie wybrano Leszka Kosika, którego kandydatura była jedyną zgłoszoną.

Wyniki głosowania na sołtysa Pogorzelicy:

Leszek Kosik – 37 głosów „za” (3 głosy „przeciw”).

Do pięciu miejsc w radzie sołeckiej kandydowało sześć osób i stało się jasne, że z sali tego wieczoru wyjdzie tylko jedna przegrana osoba. Zdaniem mieszkańców obecnych na zebraniu wypadło na Michała Wojtowicza, któremu do dogrywki zabrakło jednego głosu. Członkami rady sołeckiej zostali zatem: Wiesław Wiatr, Małgorzata Ciszek-Lewicka, Izabela Kogut, Marek Garwoliński, Sławomir Kulesza. Są to w większości ludzie znani i sprawdzeni w pracach tej instytucji.

Wyniki głosowania na członków rady sołeckiej Pogorzelicy:

Małgorzata Ciszek-Lewicka – 23 głosy,
Marek Garwoliński – 19 głosów,
Wiesław Wiatr – 26 głosów,
Izabela Kogut – 20 głosów,
Sławomir Kulesza – 18 głosów,
Michał Wojtowicz – 17 głosów.

Podczas wolnych wniosków długo dyskutowano o działaniach o znaczeniu strategicznym dla Pogorzelicy czyli planach zagospodarowania przestrzennego oraz planowaniu kierunków rozwoju tej miejscowości, bowiem wizja budowy kolejnych apartamentowców i dużych ośrodków korzystna dla handlowców i gastronomików jest z kolei niekorzystna dla pozostałych gestorów bazy noclegowej, a może również stanowić poważne zagrożenie dla mocno nadwątlonych już gminnych zasobów wody pitnej. Zdaniem wójta Roberta Skraburskiego istnieje realne zagrożenie, że trzeba będzie braki uzupełniać zasobami z Golczewa.

pogorzelica_1 pogorzelica_2 pogorzelica_3