Szanowni Państwo,

Z przyczyn zawodowych nie biorę czynnie udziału w kampanii wyborczej, która zbiegła się z realizacją strategicznego projektu w firmie, dla której obecnie pracuję. W miarę dyspozycji czasowej będę starał się spotykać z Państwem, rozmawiać i odpowiadać na pytania.

Dlatego też tą drogą – poprzez list do Państwa będę chciał, przedstawić swoją kandydaturę na Wójta Gminy Rewal. Mam 43 lata, jestem mężem Małgorzaty Kruszelnickiej-Rogowskiej, mam dwoje dzieci-córkę Katarzynę i syna Stanisława. Od 2002 r. mieszkam w Rewalu, tutaj prowadzę działalność gospodarczą.

W Szczecinie studiowałem Prawo i Politologię w Poznaniu, którą ukończyłem z oceną bardzo dobrą. Ponadto zdobyłem doświadczenie zawodowe i biznesowe w dużych polskich i międzynarodowych korporacjach.

W obliczu festiwalu obietnic, twardo stąpam po ziemi. Gmina objęta jest programem naprawczym i musi bezwzględnie przestrzegać jego realizacji, aby jak najszybciej móc przystąpić do realizacji nowych przedsięwzięć. Ta sytuacja nie będzie trwać wiecznie i przyjdzie czas na podejmowanie nowych wyzwań. Mam wizję rozwoju Gminy, chcę wprowadzić nowoczesne techniki zarządzania i aktywować potencjał i energię, która drzemie w Rewalu. Ta energia, musi zostać ożywiona przez Lidera, który będzie prowadził politykę dialogu i współpracy, a nie bezsensownej waśni i sporów.

Zamierzam podnieść komfort życia mieszkańców poprzez system sprawiedliwych podatków, stawek za wodę czy opłaty targowej. Widzę potrzebę modernizacji dróg, obiektów sportowych, bazy oświatowej, a także zejść plażowych, czy wreszcie zwiększenie atrakcyjności i promowania bazy turystycznej oraz produktów lokalnych. Potrzebujemy nowych ujęć wody, Deklaruję wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, począwszy od najmłodszych, aż po seniorów.

Będę poszukiwał bezpiecznych i preferencyjnych form finansowania zaplanowanych inwestycji oraz realizacji zadań własnych gminy na najwyższym poziomie.

Mam na uwadze to, co już zostało zrobione i dostrzegam pracę Rady Gminy, zaangażowanie pracowników samorządowych. Jest to trud z jakim zmierzyliście się w upływającej kadencji, jak też to, jak wiele jest jeszcze przed nami do zrobienia.

Nie brak mi determinacji, umiejętności pracy w kolektywie, zrozumienia dla biznesowych potrzeb czasu. Nie po to staję do wyborów na funkcję wójta Gminy, aby OBIECYWAĆ, ale po to by zmienić wraz z Wami to co jest najważniejsze – nasza Mata Ojczyzna.

Bez wątpienia wszyscy zasługujemy na Wójta, dla którego pełnienie funkcji będzie zaszczytną misją polepszenia jakości życia na terenie Gminy Rewal.

Państwa zaufanie będzie dla mnie najważniejszą formą zobowiązania. Bardzo proszę o oddania głosu na moją kandydaturę.

Z poważaniem
Artur Rogowski

Pobierz Ulotkę Wyborczą


Treść nadesłana przez pełnomocnika komitetu wyborczego.
Redakcja Widoki.info nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia.

1 komentarz

Comments are closed.