Metalowe figury stojące przy drodze przebiegającej między Niechorzem a Pogorzelicą są nie tylko ozdobą miejscowości. Mają też pewien wymiar symboliczny, gdyż stoją na trasie Europejskiego Długodystansowego Szlaku Pieszego E9 przechodzącego przez 9 państw. Jego początek znajduje się przy Przylądku Świętego Wincentego w Portugalii i wiedzie aż do Estonii. W Polsce przechodzi przez dwa województwa – zachodniopomorskie i pomorskie. W naszym regionie nazwano go na cześć doktora Czesława Piskorskiego, krajoznawcy i popularyzatora turystyki i historii Pomorza Zachodniego. W Gminie Rewal znajduje się 14 z ponad 4,5 tysiąca kilometrów do pokonania. Przy okazji rowerzyści i piesi będą mieli okazję obejrzeć malownicze i zróżnicowane pejzaże, gdyż trasa biegnie zarówno przez las, jak i zmodernizowane ścieżki rowerowe.