Wśród poniemieckich zagród rolniczych można też odnaleźć budynek starej mleczarni. Powstał on pod koniec XIX wieku, a zlewnia mleka, z przerwami, funkcjonowała w tym miejscu do późnych lat 90. Obecnie mieści się tam świetlica wiejska, w której dzieci i młodzież z chęcią spędzają wolny czas. Prężnie działa też Koło Gospodyń Wiejskich, które kultywuje lokalne tradycje i zwyczaje.