Życie szybko pisze swoje scenariusze. Dziś na sesji Rady Gminy głosowano nad protestami wyborczymi dotyczącymi wyborczego zebrania wiejskiego w Niechorzu. Zdecydowano, że należy je powtórzyć. Do tego czasu sołectwo pozostaje „osierocone”.

Podczas ponownego zebrania będzie trzeba przejść wszystkie wymagane punkty protokołu – od powołania komisji skrutacyjnej, przez zgłaszanie kandydatów, po wybory zarówno na sołtysa, jak i do rady sołeckiej. Decyzja o terminie i miejscu nie została jeszcze podjęta. Jest więc szansa, aby powtórka odbyła się w innej sali, niż to miało miejsce 14 kwietnia.