Wczorajsza sesja Rady Gminy przebiegła dość sprawnie mimo napiętego planu. Nie obyło się bez zgrzytów. Głównym tematem był oczywiście budżet na rok 2018 plus tak zwane uchwały okołobudżetowe oraz jedna uchwała dotycząca dotacji dla placówki oświatowej.

Wójt, który jako pierwszy zabrał głos, przedstawił budżet jako zrównoważony i otwarty na potrzeby mieszkańców. Przypomniał, że nadal realizowany jest plan naprawczy, więc budżet nastawiony został na maksymalizację dochodów i niezbędne oszczędności. Dochody mają wynieść 55,8 mln zł a wydatki 43,9 mln. Wypracowana nadwyżka w wysokości 11,9 mln zł pójdzie na ratę pożyczki ze Skarbu Państwa. Po raz pierwszy od wielu lat Gmina Rewal nie przekroczy poziomu zadłużenia dopuszczalnego przez Ustawę o Finansach Publicznych.

Wspomniane przez wójta argumenty nie przekonały najwyraźniej radnego Andrzeja Brzezińskiego, który zarzucił, że budżet wcale oszczędny nie jest. Jako przykłady podał planowane wydatki na wyjazdy służbowe w Urzędzie Gminy, gdzie nastąpił wzrost o niemal 100%, lub zakup energii dla dworców kolejowych o prawie 80 000 zł rocznie. Rewalski radny argumentował, że skoro dworce są w gestii spółki kolejowej lub dzierżawione to nie widzi powodu, dlaczego gmina ma ponosić koszty dostarczenia tam energii.

Wójt wyjaśnił, że wydatki wzrosną, bo urzędnicy mają obowiązek jeździć i sprawdzić w praktyce to, co zgadzało się na papierze. Tylko tak mogą prawidłowo wypełniać swoje obowiązki.

Pani skarbnik odniosła się do kwestii kosztów energii tłumacząc, że są one refakturowane czyli odbiorcy płacą gminie za prąd a gmina rozlicza się z energetyką.

Budżet przyjęto 11 głosami przy 2 wstrzymujących się.

Następną uchwałą, jaką przyjęła Rada, była Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2022, zgodnie z którą Gmina Rewal będzie przez kolejne 5 lat spłacać po ok 11 mln rocznie, aby ostatecznie w roku 2022 osiągnąć poziom zadłużenia równy 0 (słownie: zero)

Kolejna uchwała, jaka została podjęta, określa sposób finansowania działalności Zespołu Szkół w Pobierowie. Regionalna Izba Obrachunkowa zabroniła gminie finansować tą placówkę tak jak było to w latach poprzednich. Obecna uchwała, która otrzymała pozytywną opinię RIO, porządkuje tą sytuacje i zabezpiecza byt szkoły na poziomie równym pozostałym jednostkom oświatowym w gminie Rewal.

Całość sesji Rady Gminy wraz z pozostałymi tematami poruszonymi można zobaczyć tutaj:
http://rewal.tv-polska.eu/film/435288-lvii-sesja-rady-gminy-rewal-30-01-2018.

2 Komentarze

  1. Nie bardzo rozumiem co redakcja ma na myśli pisząc o ” zgrzytach” które ponoć miały miejsce podczas sesji? Może parę słów wyjaśnienia.

  2. W budżecie brakuje pieniędzy na odszkodowania dla mieszkańców Rewala , którzy stracą pieniądze z powodu zasr……a plaży przez rybaków ( nie wszystkich oczywiście ) .Potrzebne są również pieniądze na usunięcie nielegalnych przyłączy do nielegalnej przepompowni ścieków -źródła problemów na plaży. Rybacy!!! Nie kalajcie własnego gniazda !!!

Comments are closed.