Wojewoda zachodniopomorski jeszcze przed wyborami parlamentarnymi wezwał Radę Gminy Rewal do wygaszenia mandatu radnego Pawłowi Żole. Poniżej prezentujemy oświadczenie zainteresowanego. Wobec zmian na szczeblu rządowym trudno powiedzieć, jak będzie się ta sprawa dalej rozwijała.

pismo_w

Oświadczenie

W nawiązaniu do korespondencji Wojewody Zachodniopomorskiego z Radą Gminy Rewal z dnia 14 października 2015 r. w celu wezwania skierowanego do Rady Gminy do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mojego mandatu Radnego chciałbym ponownie oświadczyć iż w omawianym przypadku nie może być mowy o naruszeniu przeze mnie zakazu wyrażonego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Z pisma z Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż moje wszystkie wcześniej przytoczone argumenty, poparte przepisami prawa, wykładnią prawa – orzecznictwem, świadczące o braku naruszenia przeze mnie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w ogóle nie zostały odczytane. W przedmiotowej korespondencji Urzędu Wojewódzkiego nadal przytaczane są stany faktyczne, do których próbuje się podpiąć interpretacje prawa, w mojej ocenie niezgodną z orzecznictwem a także intencją wprowadzenia regulacji art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Niestety w piśmie Wojewoda zupełnie nie odnosi się do przedstawionych przeze mnie racji, a jedynie powtarza wcześniej chybione zarzuty, przez co potęguje moje odczucia, iż stan prawny i faktyczny nie jest najistotniejszy w tej sprawie. Utwierdza mnie w takim przekonaniu sposób przeprowadzenia przez Urząd Wojewódzki postępowania wyjaśniającego, którego głównym dowodem jest oświadczenie Wójta i jego urzędnika. W mojej ocenie postępowanie wyjaśniające, które w swoim standardzie nie uwzględniło oświadczenia czy też dowodów strony, której stawia się zarzuty, podważa zasadę obiektywizmu. Jednocześnie nie rozumiem dlaczego interwencja rządu jakim jest omawiane wezwanie Wojewody w suwerenność samorządu nie była zastosowane wcześniej, w momencie zadłużania Gminy Rewal. Być może gdyby taka reakcja Państwa nastąpiła, nie bylibyśmy jako wspólnota gminna w tak krytycznej sytuacji finansowej, która w roku 2015 nadal ulega pogorszeniu.

Oświadczam, że gotów jestem bronić swego stanowiska na drodze sądowej. Jednak decyzje w tym zakresie podejmę w momencie pewności, że zmiany geopolityczne pozwolą na konstruktywną i skuteczną pracę w samorządzie gminnym.

W tym miejscu korzystając z okazji pozwolę sobie na krótką refleksje dotyczącą pojawiających się coraz częściej artykułów w jeden ze szczecińskich gazet odnośnie relacji z życia naszej gminy. Autor tych tekstów robi to nieudolnie (niestety nie zauważył przez lata spędzone na naszym wybrzeżu, że mamy w gminie ogromny kryzys ekonomiczny i ktoś jest jego autorem), opisując stany faktyczne korzysta jedynie z informacji głównie podmiotu zlecającego artykuł. Wykorzystując ogromną przewagę, jaką posiadają media, w/w autor wydaje wyroki, ocenia a przede wszystkim obraża w tym wypadku wielu bezbronnych ludzi (bez możliwości medialnej obrony) – np.: pracowników naszej kolejki wąskotorowej, radnych a w konsekwencji wyborców – mieszkańców naszej gminy. Nie można pozwolić, by człowiek, który zmienia swoje poglądy, dokumentując to na papierze, w zależności od oczekiwań sponsora artykułu dokonywał oceny moralności bezkarnie szkalując kogokolwiek, a o to pokusił się w ostatnich artykułach. Dlatego też podejmę kroki prawne, by zakończyć ten ohydny proces opluwania mieszkańców gminy.

Paweł Żoła