26 lutego 2015r. weszło w życie zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Rewal dotyczące nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal (zobacz link). Jedną z najważniejszych zmian w funkcjonowaniu urzędu będzie rozszerzenie zakresu zadań Wydziału Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji (CIPR). Aktualnie kompetencje CIPRu zostały powiększone między innymi o:

  • nadzorowanie gminnej oświaty;
  • prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
  • nadzór i ocenianie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • nadzorowanie bibliotek publicznych, publiczno-szkolnych;
  • nadzorowanie nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury;
  • nadzór nad klubami sportowymi i stowarzyszeniami dofinansowanymi z budżetu gmin.

Aktualna struktura organizacyjna UG dostępna jest tutaj…

Jednym ze skutków zmian jest likwidacja stanowiska ds. Edukacji i Spraw Społecznych. Zdziwienie budzi fakt, że osoba kompetentna w sprawach oświaty, nie została uwzględniona w nowej strukturze organizacyjnej UG. Z pewnością pracownicy CIPRu są specjalistami od promocji, ale czy aby na pewno poradzą sobie z problemami oświaty i profilaktyki alkoholowej? Można oczywiście uzasadnić te zmiany oszczędnościami, jednak biorąc pod uwagę, że w tym roku UG Rewal ogłaszał konkursy na nowe stanowiska pracy, wątpić należy, aby był to główny powód.

Na uwagę zasługują dwa fakty:

Po pierwsze we wniosku do Ministerstwa Finansów jedną z przyczyn trudności finansowych Gminy Rewal jest wzrost wydatków na oświatę (zobacz list z ministerstwa). W planie naprawczym przedstawionym przez Wójta proponowano: weryfikację arkuszy organizacyjnych w jednostkach oświatowych oraz optymalizowanie liczb liczby uczniów w klasach.

Po drugie, Radni otrzymali odpowiedź na interpelację w sprawie podziału subwencji oświatowej, z której wynika, że subwencja ta w 2014 r wyniosła 3 774 035 zł, co nie pokrywa nawet połowy kosztów związanych z funkcjonowaniem naszych placówek szkolnych. W związku z tym Gmina musiała we ubiegłym roku dołożyć do szkół 4 599 107, 38 zł.

Dlatego też należy zadać pytanie, czy likwidacja stanowiska ds Edukacji i Spraw Społecznych jest wstępem do planowanej przez Pana Wójta restrukturyzacji oświaty w Gminie Rewal?