Ostatnich kilka miesięcy upłynęło pod znakiem odwołania Roberta S. z funkcji wójta i konsekwencji tego zdarzenia. Postanowiliśmy sprawdzić, co dalej ze sprawą wygaszenia mandatu Wójta. Dziś mamy już pełną wiedzę na temat stanu faktycznego i spieszymy przekazać ją naszym czytelnikom.

Przypomnijmy, że premier Beata Szydło rozstrzygnięciem nadzorczym z 29 września 2017 odwołała Roberta S. z funkcji Wójta Gminy Rewal. Pod koniec października otrzymaliśmy informację, że „Wójt się odwołał” a parę dni później Wioletta Brzezińska, pełniąca funkcję zastępcy, podała się do dymisji.

Przeanalizowaliśmy dostępne dokumenty, aby sprawdzić ten scenariusz. Ustaliliśmy, że sprawa wyglądała nieco inaczej. Z ustawy o samorządzie wynika, że stroną mogącą zaskarżyć decyzję Prezesa Rady Ministrów jest gmina, a nie sam zainteresowany. Robert S. nie mógł zatem odwołać się od decyzji premier Szydło! Okazuje się, Wioletta Brzezińska udzieliła pełnomocnictwa kancelarii adwokackiej z Warszawy do reprezentowania Gminy Rewal w sprawie uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Skarga wpłynęła do WSA w Warszawie 27 października. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest zgodne z spawem.

Art. 98, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym brzmi:
Do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

Z powyższego wynika, że decyzję o odwołaniu się gmina może podjąć tylko w drodze uchwały, a organem uchwałodawczym jest w tym przypadku Rada Gminy Rewal. Takiej decyzji nasza rada nie podejmowała. Skąd zatem decyzja zastępcy wójta Wioletty Brzezińskiej o odwołaniu!? To pytanie na razie niestety pozostaje bez odpowiedzi. Tak samo, jak nie wiadomo, dlaczego publicznie pojawiała się informacja o tym, że to wójt się odwołał. Nie wiadomo też, dlaczego wynajęto w tym celu warszawską kancelarię prawną, choć przecież urząd miał umowę na obsługę prawną z inną kancelarią.

13 grudnia powołany miesiąc wcześniej na stanowisko p.o. Wójta Gminy Rewal Maciej Bejnarowicz wycofał wspomnianą skargę. W związku z czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu 8 stycznia umorzył postępowanie administracyjnosądowe.

Decyzja uprawomocniła się i można stwierdzić, że Robert S. jest już byłym wójtem

Kancelaria reprezentująca Gminę Rewal raczyła poinformować o rozstrzygnięciu z wielotygodniowym opóźnieniem.