Doraźna komisja Rady Gminy do spraw opracowania programu naprawczego w zakresie finansów gminy została oficjalnie powołana na VIII Sesji Rady Gminy 6 lutego 2015 roku do działań pomocniczych przy opracowaniu programu niezbędnego do uzyskania nisko oprocentowanego kredytu Skarbu Państwa.

Dotychczasowe programy naprawcze przygotowane w ubiegłych latach nie uzyskały akceptacji RIO ani Ministerstwa Finansów, dlatego w obecnej chwili toczą się prace nad sporządzeniem programu uwzględniającego wszelkie wytyczne ww. instytucji.

Do zadań komisji należy analizowanie stanu finansów gminy, określanie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych, udział w tworzeniu przedsięwzięć naprawczych, harmonogramu ich wprowadzenia, przewidywanie efektów finansowych poszczególnych działań, określenie sposobów ich obliczania.

W skład komisji weszli Radni: Paweł Żoła – Przewodniczący, Barbara Kral, Zbigniew Rydzyński, Rafał Mielcarek i Marcin Ryczko. Radni podzielili się pracą zgodnie z dziedzinami, którymi zajmują się w Radzie. Powołano również grupę doradców stałych komisji, niezbędnych do jej sprawnego funkcjonowania: Panią Iwonę Bulanowską – Skarbniczkę Gminy i Panów: Piotra Skoczenia i Wojciecha Pawluka.

Na posiedzeniu komisji 18.02.15r podsumowano dotychczasowe działania. Omówiono stan negocjacji zadłużeń bankowych, ustalono, że nie jest zagrożona realizacja zadań własnych Gminy, ruszyły spłaty odsetek, prowadzone są rozmowy mające na celu konsolidację długów. Skonsultowano się także z firmą, która przygotowała dla Rewala pierwszy plan naprawczy. Działania komisji są na razie w fazie inwentaryzacji podatków, dzierżaw, umów oraz placówek oświatowych. Dzięki współpracy z Panią Skarbniczką, finansistami i pracownicami księgowości praca sprawnie posuwa się do przodu.

O poszczególnych etapach pracy komisji będziemy naszych czytelników informować, licząc na merytoryczne komentarze.

1 komentarz

  1. Jak rozumiem prace Komisji Finansów Rady Gminy Rewal kwitują, że gmina zarządzana przez wójta na razie nie jest zagrożona utratą płynności finansowej. No to Komisję trzeba pochwalić , że wójt jakoś daje sobie radę.

    • Gmina zarządzana przez Radę Gminy, mimo nieudolności wójta, jakoś daje sobie radę. Ale to chyba za trudne, by kpt żw. to pojął? Skoro będąc radnym nic Pan nie zdziałał, to… I proszę nie wmawiać ludziom, że Pan jedyny głosował przeciwko temu czy tamtemu, bo jakoś w protokołach z sesji nie było o tym słowa. Stwierdzenia, że radny Jaworowski był przeciw jakoś nigdzie nie uświadczysz. Krzyczeć na sali każdy potrafi, ważne kiedy i jak podnosi rękę.