Pisaliśmy przed świętami o sesji rady gminy, która najwyraźniej składać się będzie z wielu części. Obfituje ona w dramaturgię i zwroty akcji. Chyba najważniejszym był wniosek 8 radnych o odwołanie Przewodniczącej Rady Marzeny Salamon.

Wniosek został umotywowany w następujący sposób:

1. Nie współpracuje ze wszystkimi radnymi jawnie lekceważąc wolę wyborców, w sposób lekceważący traktuje zalecenia organu nadzoru jak np. brak rozwiązania powołania do składu Komisji Rewizyjnej przedstawiciela Klubu Radnych „Solidarni z Gminą Rewal” (zalecenia rozwiązania problemu przedstawił Wojewoda Zachodniopomorski w piśmie z dnia 01 lutego 20017 roku, znak: P.1.4130.81.2017.AB)

2. Wykracza poza swoje kompetencje jako przewodniczącej, posługuje się pełnioną funkcją do kreowania własnej polityki. Ilustracją takiego postępowania jest zwołanie na dzień 17 maja 2017 roku sesji nadzwyczajnej, na której doprowadziła do podjęcia uchwały bez przestrzegania wymogów statutowych. Sprawa została przedstawiona w cyklu artykułów „Kuriera Szczecińskiego” nr 39 z dnia 23-25 lutego b.r. pod tytułem „Radni zezwolili a wójt wydzierżawił za 6 groszy za metr” i nr 44 z dnia 2-4 marca pod tytułem „Jak wójt oddał „złotą kurę” za 6 groszy”.

3. Po objęciu funkcji przewodniczącej rady gminy nie doprowadziła do wyborów na swoje miejsce wiceprzewodniczącego celem usprawnienia rady gmin.

4. Nie odpisuje na wnioski mieszkańców kierowane do przewodniczącej rady gminy, narażając radnych na utratę zaufania w oczach wyborów.

Pod wnioskiem podpisali się: Jacek Domański, Andrzej Brzeziński, Rafał Mielcarek, Bogusław Woźniak, Dominika Winiarska-Chodziutko, Małgorzata Ciszek-Lewicka, Mateusz Matecki i Ryszard Gutowski.

Nad tym, czy wniosek jest zasadny, każdy sam może się zastanowić. Przebieg nadzwyczajnej sesji rady gminy z dnia 17 maja 2017 można zobaczyć pod adresem:
http://rewal.tv-polska.eu/film/418607-xlviii-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-rewal-17-05-2017

Czterech radnych z wyżej podpisanych uczestniczyło w tej sesji. Uwag dotyczących błędów wówczas nie zgłaszano.

Przypomnijmy również, że do komisji rewizyjnej z Klubu Radnych „Solidarni z Gminą Rewal” trzykrotnie kandydował Andrzej Brzeziński. Za każdym razem jego kandydatura została odrzucona przez większość rady. Klub miał szanse wystawić innego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej, ale z nich nie skorzystał.

Co do czwartego argumentu, nie wiadomo, o jaką korespondencję chodzi. Nieoficjalnie mówi się o pismach ze stowarzyszenia SOPiK. Miejmy nadzieję, że więcej dowiemy się w maju po wznowieniu sesji.

O innych zawiłościach dotyczących nieskończonej jeszcze sesji napiszemy wkrótce.

9 Komentarze

  1. no,no wolta p.Domańskiego idącego ramie w ramię z ludźmi donoszącymi do wojewody w celu pozbycia się go z Rady,zastanawiająca.

    • Wolta? Dla niektórych po prostu dobro gminy jest ważniejsze niż własne interesy, co p. Domański udowadnia swoim zachowaniem.

      • czyli co?donos o spreparowanej winie radnego ma być dla dobra gminy?W jakim my świecie żyjemy?Przecież tu nie chodzi o zmianę przewodniczącej która do końca kadencji prochu nie wymyśli ale przetasowania w Radzie dające nowe rozdanie dla spragnionych stanowisk.Szczególnie,co przytoczono w zarzutach o braku miejsca w komisji rewizyjnej.Zarzut chybiony bo to nie przewodniczący Rady wskazuje radnego a cała rada wybiera.Skoro trzykrotnie kandydatura była odrzucana to jest brak zaufania Rady do kandydującego.Widocznie potrzebne są konkretne kwity bo ostatnio jakby możliwości były nieco mniejsze.To tak p.Domańskiemu pod rozwagę.

  2. Adrian , jeżeli ktoś nie dzila w zgodzie z prawem to jest donos?czy informacja o podejrzeniu

Comments are closed.