Od kilku dni dostępny jest raport Europejskiej Agencji Środowiska EEA (European Environment Agency) na temat stanu wód w europejskich kąpieliskach nadmorskich i śródlądowych za rok 2015. Raport obejmuje także kąpieliska w gminie Rewal. Wyniki są interesujące.

Badania uwzględnione w raporcie EEA są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego nr 2006/7/EC z 15 lutego 2006 roku dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Obejmują głównie następujące czynniki:

– stężenie bakterii E. coli oraz enterokoków;
– okresy tzw. stanów nienormalnych, gdy uzyskane wyniki pokazują chwilowe odstępstwa od normy;
– krótkookresowe stany zanieczyszczenia.

Dla Polski za okres sezonu do celów badawczych przyjęto przedział od 15 czerwca do 15 września dla kąpielisk nadmorskich oraz przedział od 1 czerwca do 30 września dla kąpielisk śródlądowych. Przebadano w sumie 197 lokalizacji, jednak aż w 16 nie udało się zebrać dostatecznej ilości próbek, aby można było wyniki uznać za miarodajne. Za dostarczania wyników przebadanych próbek w naszym kraju odpowiedzialne są stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Wyniki klasyfikowane są w czterech kategoriach: doskonała, dobra, dostateczna i niedostateczna.

Jeśli chodzi o kąpieliska nadmorskie w Polsce, to bardzo dobre wyniki… już były. Miało to miejsce w latach 2011-2013, gdy żadne z kąpielisk nie miało nie miało złego stanu wód. W tym roku nie jest najgorzej, gdyż w czwartej (najgorszej) kategorii znalazła się tylko plaża centralna w Kołobrzegu, jednak martwi spora liczba kąpielisk, gdzie nie udało się przeprowadzić wystarczającej ilości poboru próbek i trudno jest się wypowiedzieć, czy to efekt zaniedbań, czy świadomego działania zainteresowanych stron.

Jak na tym tle wypadły kąpieliska w gminie Rewal? Najwyższą jakość wody w 2015 roku miały trzy z nich: Niechorze, Trzęsacz i Pustkowo, przy czym dwa ostatnie miały też doskonałą wodę także w roku 2014, natomiast jakość wody w Niechorzu w porównaniu z rokiem 2014 uległa poprawie.

Odwrotne zjawisko miało miejsce w Pobierowie, gdzie z doskonałej jakość wody zmieniła się w dobrą w ocenie za rok 2015. Dobra jakość wody w latach 2014 i 2015 była w Pogorzelicy. Tendencję spadkową zaobserwowano jeszcze w Rewalu, gdzie w roku 2014 woda byłą dobra, a w roku 2015 – dostateczna.

W porównaniu do reszty kraju wypadamy całkiem dobrze. Poza wspomnianym Kołobrzegiem, które osiągnęło zły wynik, poziom co satysfakcjonujący za rok 2015 zanotowały także: Mrzeżyno, Kołobrzeg – plaża zachodnia, Podczele, Mielno, Unieście, Ustka – plaża wschodnia, Rewa – plaża nad zatoką Pucką oraz Gdańsk Brzeźno. Ciekawe, jak będzie to się kształtowało w raporcie za rok obecny.

Z rezultatami całego badania można zapoznać się na stronie (stamtąd pochodzi mapa wykorzystana w artykule): http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters