Wszystkiemu winna… pożyczka

Dwa dni trwała ostatnia w tym roku kalendarzowym sesja Rady Gminy Rewal. Czwartkowe posiedzenie można było dokończyć dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej pożyczki ze skarbu państwa. Wszystko przez konieczność dokonania poprawek w budżecie za rok 2016.

Nowa funkcja Marzeny Salamon

Zacznijmy od spraw organizacyjnych, które zajęły zdecydowaną większość pierwszego dnia posiedzenia. Ponownie wybrano nowego starego radnego Pawła Żołę na wiceprzewodniczącego rady. Nową przewodniczącą została natomiast Marzena Salamon. Radna z Pobierowa zakończyła tym samym trwającą od wielu lat niepisaną zasadę, że radzie przewodniczy osoba z Rewala. Z innych zmian warto wspomnieć, że nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został wybrany Zbigniew Rydzyński.

Niezwykłe zadłużenie

W piątek, już w obecności pani skarbnik i pana wójta, dyskutowano nad zmianami w budżecie za rok 2016. Zmiany obejmowały nie zarówno faktyczny stan wydatków, ale również wytyczne wynikające z umowy na zaciągniętą pożyczkę. To chyba pierwsze od lat nowe zadłużenie, które nie wywołuje kontrowersji wśród mieszkańców naszej gminy.

Pani skarbnik w głównej roli

Podczas sesji główną rolę pełniła pani skarbnik – Iwona Bulanowska. Nie powinno to dziwić. Wszak to głównie jej ciężkiej pracy zawdzięczamy, że rząd zdecydował się pomóc naszej gminie i przyznać nisko oprocentowaną pożyczkę. To ona przekonała wójta, że warto realizować wytyczne przygotowane przez komisję finansową rady gminy i ona znalazła firmę, która nadzorowała przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w Ministerstwie Finansów. Przypomnijmy, że była to już któraś z kolei firma zewnętrzna wynajęta przez gminę. Tym razem był to koszt niespełna 30 tys. złotych. Ile dzięki temu zaoszczędzono? Z tytułu obsługi zadłużenia gminne koszty spadną o prawie 5 milionów złotych.
A co z budżetem? Jak wynika z przedstawionych dokumentów, rok 2016 zamknie się dochodami na poziomie nieco ponad 72,5 miliona złotych i wydatkami nieznacznie przekraczającymi 64 miliony złotych.

Pożyczkę wydano w jeden dzień!

Radni sporo dyskutowali na temat wspomnianej pożyczki. Większość założeń wynikających z umowy z Ministerstwem Finansów postaramy się przedstawić już w nowym roku. Na razie warto stwierdzić, że zobowiązania wynikające z harmonogramu zostały już spłacone, dzień po podpisaniu umowy! Wójt Robert Skraburski zobowiązał się do przedstawiania radnym wszelkich dokumentów, jakie gmina musi wysyłać do ministerstwa w związku z obowiązkiem spłaty zadłużenia. Kontrola wydatkowania państwowych pieniędzy jest nieunikniona.

Co zrobić z działką po jednostce wojskowej?

Ważnym elementem było pytanie radnego Rafała Mielcarka, co się stanie, gdy uda się sprzedać teren po jednostce wojskowej w Pobierowie. Zdaniem wójta zostanie podpisany aneks do obecnie obowiązującej umowy, choć nie należy się spodziewać, aby okres spłaty uległ skróceniu. Czy jest zatem sens wystawiać na sprzedaż te tereny, skoro zobowiązania wobec banku PKO BP zostały w większości spłacone i straciło zasadność ultimatum postawione przez ten bank? Z tym problemem radni będą się zapewne musieli zmierzyć w najbliższym czasie.