Przy niezwykle sprzyjającej pogodzie z okazji wrześniowych Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) w sobotę w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu odbył się specjalnie przygotowany festyn.

Inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej dotycząca utworzenia EDD ma na celu promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego w ujęciu międzykulturowym (różnorodność, korzenie, przenikanie kultur). Ma zachęcać do chronienia zabytków oraz tego, co niematerialne, ale niezwykle cenne kulturowo, jak np. języki. Pomysł trzeba szczególnie docenić w kontekście nasilających się przypadków niszczenia wielowiekowych artefaktów z przyczyn religijnych.

Pracownicy muzeum przygotowali na okoliczność EDD specjalną rowerową grę terenową, która polegała na odnalezieniu miejsc i obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym dla naszej gminy. Do udziału zgłosiło się ponad 40 osób, które przez ponad 3 godziny przeszukiwały zakamarki poszczególnych miejscowości. Startowały rodziny, grupy koleżeńskie, były też reprezentantki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zespoły podzielono zadaniami na dwie kategorie: mieszkańców Niechorza i mieszkańców Rewala, aby nikt nie był uprzywilejowany. Laureatami okazali się Sebastian i Hanna Kuziccy wraz z Grażyną Hrynkiewicz w grupie niechorskiej oraz Ryszard Schmidt i Grażyna Hawrasz-Schmidt z córką Ingrid w grupie rewalskiej. Bez względu na wynik wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnym grillowaniu na terenie skansenu łodziowego przy budynku muzeum.

Pogoda pozwoliła przeprowadzić w tym samym miejscu specjalnie przygotowany wykład pani Anny Bartczak z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie pt. „Dziedzictwo zapomniane – dziedzictwo niezauważone” podczas którego zaprezentowane zostały slajdy ze zdjęciami obiektów z naszej gminy. Były to jednak detale, zwykle nieuważane, jak klamki, zdobienia okien, czy zwieńczenia dachów. A że najciemniej jest pod latarnią, więc najtrudniej było słuchaczom odgadnąć lokalizację kurka z dachu… muzeum w Niechorzu.

Sobotnia impreza pokazała, że nawet w tak małej gminie jest bardzo wiele cennych elementów krajobrazu kulturowego i warto je chronić. Warto też spojrzeć nie tylko na dziedzictwo przedwojenne, ale także na to powojenne, gdy odciskaliśmy na naszych miejscowościach swoje, polskie piętno.

dziedzictwo_stanley