Inwestycja na ulicy Parkowej w Rewalu trwa w najlepsze, tymczasem zaczynają się wokół zbierać czarne chmury. Już wcześniej pewne wątpliwości budziło rozpoczęcie prac, nim domknięto wszystkie sprawy natury formalnej. Niedawno pojawił się większy problem.

W środę 7 października do Rady Gminy Rewal dotarło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wszczęła postępowanie w sprawie uchylenia uchwały modyfikującej budżet. Zmiana jest niezbędna, aby można było przeprowadzić inwestycję w majestacie prawa. Uchylenie uchwały może stanowić podstawę do zatrzymania remontu ulicy.

Mimo zapewnień przedstawicieli urzędu gminy, że jest wstępna aprobata RIO dla takiego rozwiązania, instytucja ta poddała w wątpliwość zgodność z prawem uchwały. Dlaczego? Zdaniem Izby zapisy po stronie dochodów są nierealne do osiągnięcia. Uwzględnienie ich w korekcie do budżetu oznaczałoby naruszenie ustawy o finansach publicznych (art. 240a ust. 5 pkt 1 oraz ust. 9).

Posiedzenie Kolegium Izby zaplanowano na 21 października. Wtedy zapadnie decyzja w sprawie przyszłości uchwały a być może także inwestycji będącej w trakcie realizacji. Wtedy też powinno się wyjaśnić, czy przyczyną postawy RIO jest źle przygotowane uzasadnienie do uchwały, czy też życzeniowe były zapewnienia o aprobacie proponowanego rozwiązania.

5 Komentarze

  1. […] w budżecie pozostałych 50%, żeby można było podpisać z nią umowę.” O takim zagrożeniu pisaliśmy już na początku października, ale wówczas powszechnie je […]

Comments are closed.