30 grudnia 2014 złożona została interpelacja Radnej Barbary Kral w sprawie podziału subwencji oświatowej. Na odpowiedź, której treść jest do pobrania tutaj, Radni czekali prawie 7 tygodni, do 17 lutego 2015. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje, jakie wynikają z tego dokumentu.

W Gminie Rewal istnieją 4 placówki oświatowe, na które przyznawana jest rządowa subwencja. Są to:

– Zespół Szkół Sportowych w Rewalu,
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
– Schronisko w Pobierowie.

Na funkcjonowanie powyższych placówek, nasza gmina w 2014 roku otrzymała subwencję w wysokości 4 120 439,00 zł (w roku 2015 wysokość subwencji oświatowej jest niższa o 201 646,00 zł). Aby pokryć koszty funkcjonowania wspomnianych instytucji w 2014 roku gmina musiała dopłacić kolejne 4 326 409,87 zł. Niezapłacone zobowiązania w tych placówkach wynosiły 2 107 603,26 zł. Dowóz dzieci do szkoły oraz gaz kosztowały 605 785,51 zł.
Warto dla równowagi dodać, że we wspomnianym roku placówki wypracowały dochody własne na poziomie 946 325,72 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wyglądało to w roku 2014 w sposób następujący:

Zespół Szkół Sportowych w Rewalu
Ilość dzieci: 268

W roku 2014 wysokość subwencji była na poziomie 2 025 195,77 zł. Wydatki ZSS to 3 207 387,72 zł, pozostałe zobowiązania to 963 928,84 zł. Placówka wypracowała dochody własne w wysokości 251 770,44 zł, kwota ta została przekazana do Urzędu Gminy. Rzeczywisty poziom wydatków z budżetu Gminy Rewal na utrzymanie placówki to 1 894 350,35 zł, czyli 7 068,47 zł rocznie na jedno dziecko.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie
Ilość dzieci: 169

W roku 2014 subwencja wyniosła 1 101 576,46 zł. Wydatki poniesione to 2 091 099,43 zł, a pozostałe zobowiązania w wysokości 602 402,07 zł. ZSO wypracował 239 748,46 zł dochodów własnych, ale z uwagi na fakt, iż organem prowadzącym nie jest Gmina Rewal, dochody tylko częściowo zostały odprowadzane do budżetu Gminy. Rzeczywisty poziom wydatków z budżetu na utrzymanie placówki to 1 434 552,98 zł czyli 8 488,48 zł rocznie na jedno dziecko.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu
Ilość dzieci:147

Subwencja na tę instytucję w roku 2014 wyniosła 809 789,89 zł. Wydatki to 1 647 177,68 zł, a zobowiązania dodatkowe to 496 845,15 zł. Jednostka wypracowała w zeszłym roku dochód na poziomie 221 400,95 zł, a kwota została w całości przekazana do UG. Rzeczywisty poziom wydatków z budżetu Gminy Rewal na utrzymanie tej jednostki to 1 112 831,99 zł czyli 7 570,28 zł rocznie na jedno dziecko.

Schronisko w Pobierowie

Gmina Rewal także otrzymuje na utrzymanie tej instytucji subwencję oświatową, a jej wysokość w 2014 roku wyniosła 183 876,89 zł. Wydatki wyniosły 257 530,10 zł, a zobowiązania 44 427,20 zł. Z budżetu gminy na działalność schroniska trafiło 118 080,42 zł, jednak placówka wypracowała 233 405,87 zł dochodu, stąd schronisko zarobiło rzeczywiście dla gminy 115 325,45 zł.