Przez prawie dwa miesiące na głównej stronie BIP-u rewalskiego wisiała oferta inwestycyjna na grunty po byłej jednostce wojskowej w Pobierowie. Oferta, która bardziej odstraszała inwestorów, gdyż pokazywała małą wiarygodność naszego magistratu. Na początku lutego dokument wprawdzie ze strony głównej zniknął, ale wciąż jest dostępny na BIP-ie po wpisaniu hasła „oferta inwestycyjna”.

Co było w niej takiego, że bardziej odpychała inwestorów, niż zachęcała?
Przede wszystkim fakt, że była stara. Jak można się domyślić po lekturze kilku zdań, powstała wiosną lub latem 2007 roku, a co za tym idzie zawiera wiele informacji nieaktualnych.
Na pierwszy rzut oka widać stary i nieważny herb gminy – złotą literę „R” na niebieskim tle. Kolejne „perełki” to np. informacja o tym, że nie ma ważnych planów zagospodarowania dla tego terenu, co nie jest zgodne ze stanem obecnym.

Zastanawia fakt, że tekst na pierwszej stronie oferty jest ewidentnym przedrukiem z jakiejś publikacji zewnętrznej. Świadczy o tym mówienie o gminie Rewal jako „oni”. Niestety nikt nie podał autora ani źródła cytowanego artykułu, co jest samo w sobie naruszeniem prawa autorskiego.

W artykule czytamy o tym, że wójt Robert Skraburski chce tam 4-5 gwiazdkowych hoteli lub obiektów typu SPA. Kierownik referatu planowania przestrzennego Mirosław Hussakowski mówi natomiast o tym, że istnieją dwa warianty zabudowy: niska, jednokondygnacyjna albo jeden wysoki na 150 metrów wieżowiec. Ponadto pojawiają się informacje, że dzięki planowanemu przedłużeniu linii kolei wąskotorowej i lokalizacji tam dworca będzie można dotrzeć do Pogorzelicy w kilkanaście minut.

Na koniec można znaleźć informację, że osobą do kontaktu jest pan Maciej Łozdowski, który obecnie jest pracownikiem spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa.
Można śmiało powiedzieć, że ten dokument wg stanu na rok 2007 był przygotowany poprawnie, choć rażą problemy z polskimi czcionkami w załączniku nr 1, czy wspomniany brak autora tekstu początkowego. Mamy jednak rok 2015 i całość budzi co najwyżej politowanie.

Zobacz ofertę inwestycyjną