Zgodnie z informacją pochodzącą z Urzędu Gminy Rewal czekają nas pewne zmiany struktury organizacyjnej tejże instytucji. Choć na pierwszy rzut oka wygląda to poważnie – do „zaoszczędzenia” ma być kilkanaście etatów, to jednak po bardziej wnikliwej analizie na usta ciśnie się stare porzekadło, że z dużej chmury mały deszcz.

Planowane zmiany, które miałyby systematycznie być wdrażane już od lutego, to w teorii redukcja aż 15 etatów. Pierwsze zwolnienia się już pojawiły, jednak w dużej mierze to tylko przesunięcia ze struktury urzędu do… spółki Wodociągi Rewal. Chodzi tutaj o osoby, które zajmują się czystością w GOK i obiektach sportowych.

Z przygotowanego planu wynika, że największa redukcja ma dotknąć Referat Turystyki i Sportu – ubędzie sześć etatów. Ze względu na takie a nie inny zakres zadań trudno jest się tutaj doszukiwać aż takich cięć. Wnioskować należy, że także niektórzy pracownicy obiektów sportowych mogą zostać zatrudnieni w wodociągowej spółce. Inaczej obiekty nie będą w stanie funkcjonować.

O 4 osoby ma wzrosnąć zatrudnienie w Referacie Podatków i Opłat. Jest to głównie następstwem zmian organizacyjnych (przesunięcia z Referatu Budżetu i Finansów). Pojawia się też stanowisko windykatora, którego sens powoływania podważała ostatnio Regionalna Izba Obrachunkowa.

Wzrośnie zatrudnienie w Referacie Planowania Przestrzennego, ale jest to efekt przyłączenia tam osób od ochrony środowiska. Gospodarka komunalna ma trafić pod skrzydła Referatu Infrastruktury. Na tym procesie ma zostać zaoszczędzone aż 4 etaty. Kolejne oszczędności to zapowiadana wcześniej redukcja etatów w Straży Gminnej, co zgodne jest z obowiązującymi obecnie zmniejszonymi uprawnieniami strażników. Tych zmian należało się spodziewać.

W innych działach nie widać zmian. Nie pojawiły się zapowiadane redukcje etatów dla kierowców OSP. W lipcu ma pojawić się za to Centrum Usług Wspólnych, które ma docelowo oszczędzić dwa etaty na prowadzeniu działań powielanych w szkołach czy domu kultury.

Wprowadzane zmiany i przesunięcia w wielu przypadkach ludzi do Wodociągów, o czym mówiono na sesjach a także wspominał Janusz Zalewski w niedawnym wywiadzie, to rozwiązania, które dla całego systemu nie dają znaczących zmian. Choć na papierze wyglądają doskonale a liczba zredukowanych etatów robi wrażenie, to w istocie są jedynie kosmetyką, na którą mało prawdopodobne, aby nabrał się wojewoda, RIO czy NIK. Przypomnijmy, że jest to przecież warunkiem koniecznym, żeby wreszcie móc uchwalić plan naprawczy i móc ratować gminę przed upadkiem.

10 Komentarze

  1. Jak tak dalej pójdzie to wszyscy przejdą do Wodociągów. Będzie można budynek gminny wynajmować dla wczasowiczów.

  2. Mam nadzieje że te roszady nie będą argumentem na to że gmina usiłuje oszczędzać bo tylko bardziej się pogrąży

  3. nie jestem mieszkanką gminy Rewal,(sąsiaduję z nią co dziennie dojeżdżam do pracy w Rewalu )dla mnie to jest chore mając tyle zadłużenia a na rondzie Lędzin -Niechorze CAŁY CZAS ŚWIECĄ LAMPY !!!!PO CO a może by tak gmina zrobiła chodnik z :Lędzina do ronda Niechorze (((JA WIEM ŻE MY JESTEŚMY Z GMINA KARNICE -NASZE DZIECI CHODZĄ DO SZKOŁY W NIECHORZU Z GMINA KARNICE) DOSTAJECIE NA KAŻDE DZIECKO PIENIĄDZE A TRAKTUJECIE NAS JAK TTRRĘĘDDOOWWAATTYCCHH

  4. Ukazało się zarządzenie Wójta Gminy Rewal nr 1/2016 z dnia 01/02/2016.Pokazuje ono nową strukturę stanowisk.Pojawiły się fajne etaty:
    stanowisko ds. bezprzetargowego obrotu nieruchomościami i dzierżaw – jeden etat
    stanowisko ds. przetargowego obrotu nieruchomościami i najmu – jeden etat

    Coś mi „pachnie” lekką ściemką te całe oszczędności w urzędzie

Comments are closed.