Radny Rafał Mielcarek

Wójt Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72 – 344 Rewal

INTERPELACJA

W związku z niesprawiedliwym i niczym nieuzasadnionym różnicowaniem mieszkańców w gospodarce odpadami w naszej gminie zwracam się z prośbą o przedstawienie odpowiedzi na poniższe pytania, w celu zgłębienia tematu:

 1. ilości podmiotów rozliczających się wg stawki liczonej od zużycia wody oraz ilość zużytej wody przez te podmioty;
 2. ilości podmiotów rozliczających się wg stawki liczonej od kubłów oraz ilości zużytej wody przez te podmioty;
 3. proszę o podanie procentowe, wpływów z opłaty śmieciowej do kosztów gospodarowania odpadami.

Rada Gminy Rewal – Rafał Mielcarek

Odpowiedź na interpelację Rafała Mielcarka, dotyczącą informacji dotyczących gospodarki odpadami.

W odpowiedzi na interpelację Pana Rafała Mielcarka dotyczącą gospodarki odpadami w odniesieniu do postawionych pytań:

 1. Ilość przedmiotów rozliczających się wg. stawki liczonej od zużycia wody oraz ilość wody zużytej przez te podmioty.
 2. Ilość podmiotów rozliczających się wg stawki liczonej od kubłów oraz ilości zużytej wody przez te podmioty.
 3. Procentowe porównanie wpływu z opłaty śmieciowej do kosztów gospodarowania odpadami.

Informuje co następuje:

Liczba złożonych deklaracji na rok 2014 z podziałem na miejscowości

Miejscowość Liczba deklaracji  [%] 
Rewal  673  24,5
Pogorzelica  167  6,1
Pobierowo  919  33,5
Niechorze  609  22,2
Śliwin  107  3,9
Pustkowo  119  4,3
Trzęsacz  150  5,5
Razem  2744  100

 

Podział nieruchomości według sposobu rozliczania w deklaracji

Rodzaj nieruchomości Liczba [%]
Zamieszkałe (rozliczane od zużycia wody) 1764 64,3
Niezamieszkałe (rozliczane od pojemników) 980 35,7
Razem 2744 100

 

Podział według rodzaju nieruchomości w deklaracji

Rodzaj nieruchomości
Liczba  [%]
Mieszkalne 847 30,9
Mieszane 917 33,4
Pod działalność gospodarczą 864 31,5
Nieokreślone 102 3,5
Użyteczności publicznej 21 0,8
Razem 2744 100

 

 Liczba deklaracji z podziałem na segregację lub niesegregację 

Deklaracje Liczba [%]
Segregacja 2415 88,01
Niesegregacja 329 11,99
Razem 2744 100

 

 1. Ilość zużytej wody z nieruchomości zamieszkałych: 301 619 m3
 2. Ilość zadeklarowanej ilości wody z nieruchomości zamieszkałych: 298 759 m3
 3. Ilość zużytej wody z nieruchomości niezamieszkałych: 453 538 m3

Podkreślenia wymaga fakt, że sposób rozliczania nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wyrażony jest w art. 6 ust. 3 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla takiej nieruchomości stanowi iloczyn liczby pojemników (obliczonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik.

Deklarujący opłatę za gospodarowanie odpadami z nieruchomości niezamieszkałej nie wskazują w deklaracji ilości wody zużytej na danej nieruchomości. Wskazane wyżej zużycie wody z nieruchomości niezamieszkałych obliczono biorąc pod uwagę wskazania typu nieruchomości w deklaracji oraz odczyt z liczników dla danych nieruchomości przekazanej przez spółkę wodociągową.

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają innej możliwości rozliczania takiego typu nieruchomości, wskazują literalnie sposób rozliczania nie dając Radzie Gminy wyboru jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych. Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy przebywający na nieruchomości czasowo, bądź prowadzą działalność przez dany okres zobowiązani są do złożenia deklaracji z uwzględnieniem norm wyrażonych w uchwałach Rady Gminy.

KOSZTY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE REWAL

 • Koszt gospodarowania odpadami za rok 2014 CZW RXXI: 1 044 234,57 zł
 • Koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych : 4 158 000,00 zł
 • Koszty administracyjne: 171 108,14 zł

Łącznie koszty: 5 413 912,91 zł

Dochód w roku 2014 (stan na dzień 31.12.2014) wyniósł 2 952 299,93 zł, co stanowi 54,53% łącznych kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 3. ust. 2. pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza szczegółowa systemu obejmująca zagadnienia za 2014 r. jest w trakcie opracowywania i będzie przedstawiona Radzie Gminy Rewal do końca lutego br.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
mgr inż Karolina Myroniuk

Zobacz dokument »

 

39 Komentarze

 1. To teraz potrzebna jest interpelacja o szczegółowe przedstawienie KOSZTÓW SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE REWAL, bo gdzieś z całą pewnością kryją się jakieś klucze do rozwiązania tej tajemnicy: Jak firmy prywatne komercyjne zarabiają na zagospodarowywaniu śmieci, a gmina nie może nawet pokryć kosztów?
  Oczywiście, najprostszym rozwiązaniem jest obciążyć społeczeństwo, ale ono i tak ciągle przełyka ustawową żabę, która sprawiła, że koszty opłat za śmieci wzrosły bardzo dużo. W moim przypadku o 150%.

  • Pani Wioletto, firmy zarabiają na zagospodarowywaniu( trudne słowo:-) tylko wtedy gdy zezwoli im na to zleceniodawca zadania i właściciel śmieci, tzn. gmina. Między innymi idea zarabiania na surowcach wtórnych skusiła wójta do skoku na śmieci. Niestety rzeczywistość jak zawsze zaskrzeczała. Związek celowy R-XXI, stanowczo żąda oddawania całego strumienia śmieci do ich instalacji, sugerując, że w innym przypadku będzie drastycznie podnosił ceny za przyjęcie śmieci zmieszanych. I tak samorządowe przedsiębiorstwo, jakim jest R XXI, wykorzystuje swoją monopolistyczną pozycję i praktycznie prowadzi dyktat cenowy.
   Koszty generowane przez firmy, których gospodarka nie opiera się jedynie na przesłankach ekonomicznych, ale także na przesłankach społecznych i politycznych, ZAWSZE będą większe. To tylko kwestia dokonywanych ( nomen omen) wyborów. Wójt dokonał wyboru droższej wersji, zlecając zadanie pani Sylwii, a większość mieszkańców zaakceptowała to dokonując wyboru w listopadzie.
   I to by było na tyle.

 2. Jeśli założyć, że ilość zużytej wody jest prawidłowa, a plus minus jest, to przy obecnej cenie, nie wystarczy na pokrycie kosztów systemu. Gdzie jest pies pogrzebany ? System jest za drogi ( zbyt wysoka kwota przetargu) czy opłaty są zbyt niskie ? Jedno jest jest pewne, to co było kiedyś, nie wróci, a system będzie droższy. Ustawa zabiła de facto wolny rynek. Nad rozlanym mlekiem jednak nie ma co płakać, lecz trzeba się zastanowić ( może poprzez referendum ) na co się decydujemy. Utrzymanie stanu obecnego jest niemożliwe.

 3. Kiedy jeszcze byłem radnym to przypominam sobie, że dysponowanie milionami , dziesiątkami milionów nie przysparzało radnym wielu kłopotów. Dopiero kiedy doszło do rozdziału kilkudziesięciu tysięcy zł na poszczególne sołectwa to walka była jakby chodziło góry złota. Od kiedy mamy segregację śmieci to walka rozgorzała niesamowicie. Oczywiście, że każdy ma prawo, by szanowano każdą jego złotówkę. Nie rozumiem tylko dlaczego moja złotówka to dużo a milion z kasy wspólnoty to niewarte żadnej uwagi. Otóż mieszkańcy naszej i pewnie nie tylko naszej gminy uważają, że moje to moje a wspólnotowe to niczyje. Skoro niczyje to cwańszym się należy wyrwać tyle na ile potrafią namówić radnych.
  Radzę się zastanowić, że ewentualne nieuzasadnione ceny za segregacje śmieci to efekt lekceważenia majątku wspólnoty.
  Wójt dawał, grupy brały a reszta czekała na swoją kolej. Obecnie już nikt się swojej kolejki nie doczeka, tylko wszyscy razem muszą płacić. Tyle samo ten , który się obłowił i tyle samo ten, którego kolejka jeszcze nie nadeszła i nie nadejdzie.
  Wracając do ceny śmieci. Na wysokie ceny śmieci składa się także koszt pracowników. Należałoby przypilnować, aby mieszkańcy naszej gminy byli zatrudnieni przede wszystkim. I tym najbiedniejszym , którzy się nie obłowili należy się przynajmniej praca. A ci którzy się obłowili i ci , którzy zamiast krytykować czekali na swoją kolejkę niech płacą. A przy okazji w jakiś ukryty sposób przerzucać nadwyżkę na spłacanie długów gminy. A co ? Kto niby ma spłacać długi.?Gmina ? Czyli kto ? Gmina to my wszyscy. Trzeba było słuchać jak mówiłem a nie na mnie pluć przez 20 lat.
  Młody Radny Mielcarek niech sam odpowie. Kto ma spłacić długi ? Bo ja mogę pokazać. Ale wtedy znów wszyscy na mnie naplują.

 4. Pani w. Jaworowski nie wolno mówić „obcy” wie Pan dlaczego? bo chcecie żeby do was przyjeźdzali obcy żeby dzieci z innych gmin uczęszczały do waszych szkół żeby zostawiać u was pieniądze ale pracować to już nie można?. To wszystkich z gminy Rewal pracujących w Gryficach, Trzebiatowe i Karnicach trzeba też wyrzucić. A Pan myśli że praca w gminie Rewal to taki larytas? Ame dojazdy to jakieś 600 zł miesięcznie. Niech Pan nie dzieli ludzi bo ja osobiście bardzo Pana szanuje ale te słowa są niekonstytucyjne i tyle.

 5. ” – Wójt dawał, grupy brały a reszta czekała na swoją kolej. Obecnie już nikt się swojej kolejki nie doczeka, tylko wszyscy razem muszą płacić.” Święte słowa panie Jaworowski. Tylko potrzebna mała korekta, bo została jeszcze do obdzielenia całkiem spora grupka. A wojsku trzeba płacić, żeby chciało walczyć.

 6. „Dochód w roku 2014 (stan na dzień 31.12.2014) wyniósł 2 952 299,93 zł, co stanowi 54,53% łącznych kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

  interesuje mnie to słowo.. „Dochód”

  koszty wyniosły: 5 413 912,91 zł
  to przy dochodzie: 2 952 299,93 zł
  do gminy ludzie wpłacili: 8 366 211 zł ?

  bo z takiej ogólnej definicji dochód to .. przychód minus koszty

  • W nazewnictwie jednostki samorządu terytorialnego, do której zaliczana jest także nasza gmina dochód gminy to zupełnie coś innego niż dochód przy działalności gospodarczej.W gminie każda zapłata przez osobę fizyczną, firmę, osobę prawną to dochód.Przykładowo jak Kowalski wniesie opłatę za klimatyczne, za śmieci,za dzierżawę to jest to dochód.Przychodami gminy są na przykład kredyty.
   W działalności gospodarczej przychód(potocznie obrót,utarg) minus koszty daje dochód.

 7. Ciekawe dlaczego nikt nie mówi o tym, że przed wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania śmieciami każdy mieszkaniec płacił za swoje śmieci indywidualnie, tzn. za rzeczywiste odpady, wyprodukowane na jego posesji. Za sprzątanie ulic, plaż i innych miejsc należących do gminy płaciła gmina z naszych podatków. Teraz, dzięki cwaniactwu poprzedniej Rady i wójta mieszkańcy ponoszą koszty podwójnie. Niech ktoś mi powie, jaki był koszt sprzątania gminy przed reformą. Skoro płacimy teraz za śmieci i sprzątanie w opłacie za odbiór odpadów prywatnych, to może niech nam wójt obniży podatek śmieciowy o koszt sprzątania gminy.
  Co to za kraj, gdzie do przetargu (na wywóz nieczystości) samorząd wystawia własną spółkę (Wodociągi)? To jest absurd, żeby robić podobne szopki. Przecież wiadomo, że ta spółka musiała wygrać.Skutek tej sytuacji jest taki, że pani prezes robi tak, jak wójt chce, narażając spółkę na straty i rosnące zadłużenie.
  Jest jeszcze kwestia tego, co się dzieje z tymi nowymi podatkami, które zafundowali nam nasi mądrzy posłowie i sprytny wójt. Płacimy w końcu dużo więcej za to samo. Pieniądze z założenia miały iść na inwestycje ekologiczne (spalarnie, sortownie, przetwórnie surowców wtórnych). Ciekawe, co p. wójt zrobił przez te 1,5 roku działania nowej ustawy w naszej gminie? Jakoś nie widzę żadnej nowej infrastruktury. Tylko niech mi nikt nie mówi o zakupie nowych samochodów do wywozu śmieci. W końcu spółka stająca do przetargu powinna mieć już zaplecze i śmieciarki.

 8. Mi-nerwa piszesz bzdury totalne. W całej Polsce jest mnóstwo Spółek gminnych które startują do przetargu w swojej gminie i mieście, mało tego są właśnie tylko i wyłącznie do tego powołane. A jeżeli uważasz że Spółka wodociągi jest taka droga to poczytaj sobie ile kosztowało wywożenie nieczystości z ulic i plaż przed reformą. Polecam bip urzędu gminy. Ale w swojej radzie macie Pana z Kołobrzegu u którego też w systemie jest wywóz nieczystości z plaż i ulic więc po co te bzdury wypisujesz idź do swojego radnego i się dowiedz.
  Jak możesz twierdzić że Spółka Wodociągi przynosi straty – skoro w swojej opinii wyraziłeś czy wyraziłaś że Spółka ma za duży kontrakt i trzeba wypowiedzieć umowę żeby inna „wiadoma” firma szwagrów wywoziła to taniej.
  Mi -nerwa więcej argumentów a nie plotek i bzdur. Chcieliście przecież naprawiać finanse gminy a tymczasem rozpiepszacie wszystko. Oby tylko załatwić swój prywatny interes – na co przykładem jest przewodnicząca Rady Gminy.
  Mamy działeczki , tańsze śmieci , przy okazji po wyżywamy się na Wójcie i pracownikach no przecież Rządzimy.

 9. Czytam artykuł i komentarze,został poruszony temat są pytania i odpowiedzi i co z tego wynika kto weźmie pod uwagę głosy społeczności pod uwagę,powinni przez nas wybrani radni.Powinno się zadać pytanie ile z tych pieniędzy zostało przekazanych wykonawcy usługi,Następne pytanie czy wszyscy płacą za śmieci.Jak wykonywane są zapisy Ustawy tzw. śmieciowej,bo zaczynam mieć nerwa jak to wszystko czytam.

 10. Tylko biedni mieszkańcy gminy Rewal są pokrzywdzeni bo w całej Polsce nie było zmiany ustawy śmieciowej bo w całej Polsce nie było podwyżek tylko w gminie Rewal były.

 11. Biedni mieszkańcy nie są pokrzywdzeni, wręcz przeciwnie. Na całą sytuację związaną ze śmieciami,trzeba również patrzeć jak na próbę ratowania miejsc pracy w Gminie, nad którą wisi widmo zarządu komisarycznego. To nie jest tylko dylemat ekonomiczny, ale również, a może przede wszystkim, społeczny.Czy wyższe koszty systemu zawierają utrzymanie pracowników Zieleni ? Tak . Czy pracownicy Zieleni są Gminie turystycznej potrzebni ? Tak. Czy fakt, że koszty ich utrzymania pochodziłyby z opłaty śmieciowej, a nie z innych podatków, jest korzystny ? Tak, bo nie musimy na nie płacić sami, a dorzucają się do nich tzw. sezonowcy. Jeśli na wszystkie pytania odpowiemy sobie Tak i dojdziemy do wniosku, że prywatna firma nie załatwi tego problemu taniej to powinniśmy zaakceptować ( niestety ) wyższe wydatki, tak aby system się bilansował, bo i tak za to zapłacimy, tylko że sami, bez pomocy tzw. sezonowców. Nie jesteśmy w stanie samoopodatkować się na kwotę aż 2,5 mln zł i trzeba „spotkać się” gdzieś po środku. Ale wiemy, czytając specyfikację przetargową, że pole manewru istnieje. Kilka miejsc pracy zostanie zlikwidowanych, zresztą to chyba już się dzieje. Osobiście uważam, że Zielenią powinna zajmować się firma zewnętrzna, podobnie jak zajmuje się sprzątaniem Urzędu. Nie wiem, czy zbyt łatwo, kilka lat temu nie zrezygnowano z tego rozwiązania.

 12. I znowu podpadnę…. dlaczego to my mieszkańcy mamy ratować miejsca pracy?
  Uważam , że pracownicy zieleni są bardzo potrzebni, jak są wśród nich jednostki do zwolnienia to … , lecz w urzędzie jak już zauważyła Pani Wioletta jest więcej osób przez ostatnie dwie kadencje ( ,,na oko 150%”) i może tam należy zacząć szukania oszczędności … ?

  • W tym temacie Pani Sekretarz obiecała audyt. Nie słyszałem o wnioskach po, a minęło już chyba dwa lata.Być może jednak się mylę i takie podsumowanie jest zrobione, tylko nie ujrzało światła dziennego, żeby nie wprowadzać atmosfery polowania ?

  • Właśnie w piątek zaczęto wprowadzać w życie oszczędności w urzędzie. Może redakcja przeprowadzi błyskawiczny quiz, które stanowisko okazało się niepotrzebne?

 13. Panie Jacku, jak to pan zgrabnie ujął, sytuacja związana ze śmieciami ostatecznie okazała się skuteczna w uratowaniu tego jednego, najważniejszego miejsca pracy w gminie. I od początku operacja ” Zieleń i Śmieci „, była pomyślana jako instrument wyborczy. Pan wójt z właściwą sobie przenikliwością i zręcznością ją zaplanował i przeprowadził, z pomocą pani prezes Sylwii „trzeba pomóc wójtowi” Brzęczkowskiej. Osiągnięte zostały dwa cele.Pierwszy to poparcie w wyborach szerokiej rzeszy pracowników spółki i ich rodzin. Dziwnym trafem dopiero w lutym pani prezes zorientowała się, że sytuacja finansowa firmy nie pozwala utrzymywać zatrudnienia na poziomie z 30 listopada 2014r. Wygląda na to, że grudzień i styczeń to był taki bonus. Drugi osiągnięty cel to przerzucenie opłat za sprzątanie przestrzeni publicznych w kontrakt śmieciowy. Oczywiście i tak musielibyśmy ponieść te koszty, jako wspólnota. Wójt musiałby przeznaczyć na to pieniądze zebrane np. z podatku od nieruchomości, który płacimy. No i wtedy mogłoby zabraknąć na kolejne koncepcje i wizje, bo tych nie da się wkomponować w opłatę śmieciową. A tak, wójt wyszedł z założenia, że ludziskom się powie, że wszystkiemu winien sejm i posłowie co to tam siedzą i nic nie robią tylko psują. I jak zawsze wszyscy są winni, tylko jeden wójt chciał dobrze.

  • Im więcej stanowisk zależy od polityków, tym więcej muszą płacić wyborcy i znowu historia uczy nas, że jeszcze nigdy, nikogo, niczego nie nauczyła.

 14. To jak z tym quizem ? Ja w piwniczce urzędu dostrzegam pewne grono specjalistów od nicnierobienia, poza uległością i dobrym wrażeniem, ale to chyba w naszym urzędzie najcenniejsze cechy pracowników, więc chyba 4-osobowe stadko ocaleje.

  • Ale quiz ma dotyczyć tych którzy są przeznaczeni do redukcji, a nie pewniaków którzy na 100% zostaną.
   To,że ktoś na co dzień jeździ Oplem, to nie znaczy, że nie lubi BMW ;-))))

   • Zdaje się, że za funkcjonowanie Urzędu odpowiada nie Quiz, lecz Sekretarz i otrzymuje z tego tytułu odpowiednie honorarium.

   • właśnie mi żona przekazała,że poleciała pierwsza głowa w Urzędzie. Matka dwójki dzieci, mieszkanka Rewala. Jak ktoś odczuwa teraz dziką satysfakcję , że zmniejsza się pogłowie urzędników to gratuluję. Na każdym zebraniu wiejskim słyszę, że trzeba połowę zwolnić, ktoś tu napisał że jest ich 150 % więcej niż w poprzedniej kadencji, siedzą i nic nie robią, a w sklepie na zakupach narzekania, że nie załatwili sprawy od ręki. Skandal. Szkoda kobitki … Zdaje się, że jakieś konkursy na stanowiska ostatnio były, zamiast tak ciężko pracować w sezonie i narzekać na podatki, śmieci, obsługę i turystów, może ludzie trzeba było starać się do pracy w Urzędzie ?

    • Wójt dowodzi tym okrętem. Zwalnia i zatrudnia urzędników, podobnie jak zwalnia się i zatrudnia pracowników banku, sklepu czy fabryki. C’est la vie Wymagamy od Niego dbania o publiczny grosz, więc racjonalizuje wydatki na Urząd. Oby to nie było jedynie ucieranie nosa przeciwnikom politycznym, a efekt głębszych przemyśleń. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, a tym bardziej powodu do dzikiej satysfakcji. Nikt w tej Gminie nie jest przyspawany do stołka, mimo że zawsze jest czyimś ojcem, matką, córką czy synem.

 15. Szok jak wysokie koszty zbiórki serwują nam Wodociągi-nie szukajcie winny w systemie bo on nie jest doskonały ale w miarę sprawiedliwy tylko zajmijcie się kosztami jakie za swoje usługi serwują nam(Gminie) Wodociągi!!!Kto kontroluje to?!Kto kontroluje deklaracje?!To jest cena utrzymania się u władzy Wielkiego Wizjonera-„nadmuchał” swoim elektoratem spółkę i mamy to co mamy.Grabowiecki robił to taniej i lepiej.Prowadzimy lokale gastronomiczne , obecnie płacimy 2 razy więcej niż za czasów firmy FHU Grabowiecki ,produkując tyle samo śmieci.W przypadku gdybyśmy płacili stawkę uzależniona od zużycia wody koszt śmieci wzrosłyby w naszym przypadku 10 -krotnie !Czy to jest sprawiedliwe?! A ile płaci największy producent śmieci Polomarket i inne sklepy w Gminie?

 16. Po tym artykule widać bardzo jasno – jak napiszą Radnemu Mielcarkowi pytanie to umie je zadać ale przeczytać ze zrozumieniem już nie. Ale wierny „samozwańczy bezstronny” portal zawsze pomoże.
  Do Gostka ja mam gastronomię i nie płacę więcej mało tego znam wielu ludzi co płacą mniej za śmieci.

 17. śmieci, to temat który wywołuje spore emocje, komentarzy sporo, ale nigdzie nie widzę gotowej recepty, albo chociażby propozycji rozwiązania tej sytuacji. Rozwiązujemy umowę z wodociągami i co dalej ? W budżecie na 2013 r. na oczyszczanie planowano 16 148 920,12 🙂 to dopiero mielibyśmy stawki, już teraz ledwie dobiliśmy 3 milionów. Pytanie zasadnicze, kto wtedy kręcił się przy planowaniu budżetu i miał w tym swój interes?

 18. Brawo Panie Waldemarze brawo. Kręciła się to ta firma która według „gostka” robiła to lepiej a teraz zrobiła by to taniej.

 19. Cała prawda o gospodarce odpadami jest taka że nowi radni próbują dalej załatwić swoją prywatę i to jest smutne. Były już działki dla rybaków była już woda teraz są śmieci a były anteny telewizyjne na mieszkaniach prywatnych co będzie dalej? A gdzie chęć współpracy i pomocy dla „władzy wykonawczej?” powtarzam z uporem maniaka „władzy wykonawczej”? czyli Wójta? dla dobra ogółu społeczności. Przypominam że zdecydowana większość właśnie jego wybrała na Wójta Gminy o czym Radni zapomnieli !!!!!!!!

  • Bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz.
   A radni tez zostali wybrani większością głosów, a ilość głosów jakie dostali wynika z ordynacji wyborczej, która ustanowiła takie a nie inne okręgi.

 20. Zlicz głosy tych radnych i zobaczymy jaka to większość 300 głosów czy więcej? oczywiście mówię o głosach opozycyjnych do Wójta. a bo 21 głosów to tak dużo ja moi rodzice ich bracia i siostry z rodzinami nawet wysilać się nie trzeba no chyba że jest się jedynakiem. Ale zaraz policzę ile tych głosów większości w sumie jest.

 21. Otóż proszę Państwa policzyłem Radni Opozycji do Wójta zebrali łącznie 451 głosów, radni koalicji zebrali łącznie 322. Na uwagę zasługuje fakt że Radnych opozycji jest 10 a koalicji 5. Czyli drodzy Radni Opozycji do Wójta wśród waszych wyborców są zwolennicy i wyborcy Wójta więc zastanówcie się bo nie reprezentujecie w Radzie Gminy was samych tylko społeczeństwo które głosowało również na obecnego Wójta . Tak woli przypomnienia.

 22. Biedny ten Wójt, ta wstrętna Rada mu tylko kłody pod nogi wali ! Poprzednia głosowała wszystko co chciał. I komu to przeszkadzało ? Wszyscy przecie wiemy, że 136 mln długu to na chore dzieci poszło !

Comments are closed.