Barbara Kral
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Gminnej Rady w Rewalu

Pan Robert Skraburski
Wójt Gminy Rewal

Interpelacja – dotyczy:subwencji oświatowych

 

Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1. według jakich zasad następuje podział subwencji oświatowych na poszczególne szkoły w gminie Rewal,
2. co jest przyczyną permanentnego niewypłacania nauczycielom uposażeń zgodnie z art.39 pt 3 Karty Nauczyciela, czyli 1 każdego miesiąca,
3. co dzieje się z pieniędzmi z subwencji spływającymi na konta Urzędu Gminy 22 każdego miesiąca a 8-10 następnego miesiąca, kiedy są wypłacane nauczycielom.

Uzasadnienie:

Do postawienia w/w pytań skłoniła mnie trwająca od lat czterech procedura zwlekania z wynagradzaniem, trzynastą pensją, dodatkami (np. urlopowymi) nauczycieli w szkołach gminy Rewal. Mimo podkreślenia naganności takich działań w raporcie RIO, nic w tej sprawie nie zrobiono. Niezrozumiały jest także niewspółmierny do liczby uczniów w poszczególnych szkołach podział subwencji oświatowej.

1 komentarz

  1. A czy pani Barbara w liceum społecznym wypłacała swoim pracownikom pensje na czas? Przewodnicząca Komisji Oświatowej i nie wie jak dzielona jest subwencja! Widać właściwy człowiek na właściwym miejscu.

  2. Zdecydowanie właściwy człowiek na właściwym miejscu (już bez sarkamzu), bo wreszcie ktoś się nie boi zapytać o to, o czym od kilku lat mówią nieśmiało dyrektorzy szkół: Dlaczego subwencja nie jest rodzielana tak, jak być powinna?.