Barbara Kral
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Gminnej Rady w Rewalu

Pan Robert Skraburski
Wójt Gminy Rewal

Interpelacja – dotyczy:subwencji oświatowych

 

Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

1. według jakich zasad następuje podział subwencji oświatowych na poszczególne szkoły w gminie Rewal,
2. co jest przyczyną permanentnego niewypłacania nauczycielom uposażeń zgodnie z art.39 pt 3 Karty Nauczyciela, czyli 1 każdego miesiąca,
3. co dzieje się z pieniędzmi z subwencji spływającymi na konta Urzędu Gminy 22 każdego miesiąca a 8-10 następnego miesiąca, kiedy są wypłacane nauczycielom.

Uzasadnienie:

Do postawienia w/w pytań skłoniła mnie trwająca od lat czterech procedura zwlekania z wynagradzaniem, trzynastą pensją, dodatkami (np. urlopowymi) nauczycieli w szkołach gminy Rewal. Mimo podkreślenia naganności takich działań w raporcie RIO, nic w tej sprawie nie zrobiono. Niezrozumiały jest także niewspółmierny do liczby uczniów w poszczególnych szkołach podział subwencji oświatowej.