Ponieważ pojawiło się sporo głosów na temat tzw. konsultacji społecznych, warto poświęcić temu zagadnieniu kilka słów. Tym bardziej, że radny Andrzej Brzeziński zgłosił, że przedstawi Radzie Gminy Rewal projekt regulaminu, natomiast Wojciech Pawluk, radny poprzedniej kadencji, projekt umieścił na naszej stronie w jednym z komentarzy.

Obecnie wiele gmin w Polsce posiada regulaminy konsultacji społecznych, co można łatwo sprawdzić w internecie. Aż szkoda, że do tej pory takiego regulaminu uchwalić się u nas nie udało. Dlaczego szkoda? Jak pokazuje światowe doświadczenie spośród ścisłej czołówki najlepiej rozwijających się obecnie miast świata, aż trzy oparły swój rozwój o bardzo daleko posunięte zasady współpracy władzy z mieszkańcami (Sao Paulo, Singapur i Indianapolis). Teoretycy przedmiotu uważają obecnie, że właśnie konsultacje społeczne i skuteczność wprowadzania w życie zaproponowanych tą drogą rozwiązań jest jednym z głównych czynników determinujących rozwój ekonomiczny i społeczny miast i regionów.

Regulaminy konsultacji, które wprowadza się w życie na mocy uchwały samorządu terytorialnego, mają dwa ważne punkty. Pierwszy dotyczy zasad, kiedy konsultacje muszą być obligatoryjnie przeprowadzone, np. przy uchwalaniu statutów jednostek, czy przygotowywaniu strategii rozwoju. Oczywiście lista sytuacji obowiązkowych nie oznacza, że na wniosek mieszkańców nie będzie możliwości przeprowadzania konsultacji. Jest to jednak istotne, w sytuacjach, gdy obywatele nie będą wiedzieli, że jakieś sprawy istotne dla nich są przez urząd czy radę omawiane.

Drugi ważny punkt dotyczy form przeprowadzania tych konsultacji – zebranie, ankieta, sondaż, czy inne. Jest to szczególnie istotne, gdyż pewne formy, np. sondaż, mogą w pewnych okolicznościach ograniczać formę wypowiadania się.

Uważamy, że warto, abyście nasi Drodzy Czytelnicy napisali, jakie rozwiązania widzielibyście w tych dwóch punktach. Na pewno pomoże to w przygotowaniu ostatecznego kształtu dokumentu przez Radę Gminy. Wszakże kto, jeśli nie mieszkańcy powinni decydować, jak i kiedy konsultacje z nimi mają być przeprowadzane?!

1 komentarz

  1. Jednym z elementarnych zasad konsultacji społecznych powinien być swobodny dostęp mieszkańców do informacji.Już w obecnym stanie prawnym ( o ile pamięć mnie nie myli, w obecnie obowiązującym Statucie figurują stosowne zapisy) treść uchwał Rady powinna być wywieszana na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Dla przykładu przytaczam brzmienie § 14 „Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach i na stronach internetowych gminy.” Po wielu trudach udało mi się zdobyć tabliczkę do Pobierowa. Jej wielkość i stan techniczny wymownie przemilczę. Myślę, że zamieszczenie TABLIC OGŁOSZEŃ URZĘDOWYCH i systematyczne aktualizowanie ich treści, powinno stanowić PIERWSZY kroczek ku wprowadzaniu SYSTEMU konsultacji społecznych. Znaczna część naszego społeczeństwa to nie są osoby młode „zaprzyjaźnione” i elektronicznymi źródłami przekazu.

  2. Jeżeli chodzi o swobodny dostęp do informacji, to można by się pokusić o kamerkę on-line w sali obrad i umieszczenie obrad sesji na żywo w Widokach. W niektórych gminach już to funkcjonuje, o ile się nie mylę także w niedalekim Dziwnowie.
    Jeśli nie na żywo, to rejestrowanie obrad kamerą w mpeg4 i po kliknięciu linku streaming na Widokach.

  3. Panie Jarku kamerki to proponuje umiescic w calym UG moze wtedy sie okazac po konsultacjach społecznych ze jakies stanowisko jest zbedne bo ktos nic nie robi tylko spija kawke