Jak przyszłość czeka gminę Rewal? Takie pytanie zadajemy sobie nie tylko tutaj na naszych łamach, ale także niemal każdy z nas w swoim domu. Można założyć, że nic się nie zmieni. My jednak chcielibyśmy przeanalizować rozwiązania alternatywne – komisarz i referendum.

Komisarz

Jeśli chodzi o zasady powoływania komisarza rządowego w razie braku skuteczności w wykonywaniu zadań gminy, to reguluje art. 97 ustawy o samorządzie gminnym. Komisarza powołuje premier na wniosek wojewody na okres do 2 lat lub do najbliższych wyborów samorządowych, w zależności co nastąpi wcześniej. W tym czasie organy gminy (wójt i rada gminy) zostają zawieszone. Odwieszone zostaną po zakończeniu pracy komisarza, o ile wcześniej nie dojdzie do wyborów i nie zostaną powołane nowe władze.

Powołany przez rząd komisarz ma pełnie prawa wykonawcze ze wszystkimi prerogatywami do podnajmowania decyzji administracyjnych. W praktyce ma dokładnie takie same uprawnienia jak wójt, jednak ze swoich prac odpowiada przed administracją rządową a nie mieszkańcami gminy.

Możliwe jest także powołanie komisarza na podstawie art. 96, ale wtedy zawieszana jest albo rada gminy albo wójt, ale nie oba organy jednocześnie.

Referendum

Jak widać powołanie komisarza nie powoduje odwołania któregokolwiek z organów gminy. Może to nastąpić jedynie w oparciu o referendum. W tym roku Rada Gminy głosować będzie za udzieleniem lub nieudzieleniem wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015. Zważywszy na obecną wiedzę należy spodziewać się, że takie absolutorium nie zostanie udzielone, co automatycznie rozpoczyna procedurę referendalną.

Referendum Rada może też ogłosić z innego uzasadnionego powodu bezwzględną większością głosów. W obu przypadkach do odwołania wójta konieczne jest 3/5 frekwencji wyborczej z wyborów na wójta z jesieni 2014 roku. Różnica jest tylko taka, że w tym drugim przypadku, jeśli większość opowie się za wójtem, wówczas odwołana zostaje Rada. Jest to ciekawe rozwiązanie, które zwykle zwiększa frekwencję referendalną, bo do głosowania idą chętnie przeciwnicy i zwolennicy odwoływanego. Gdyby większość głosów była przeciwko odwołaniu Wójta,  automatycznie odwołana zostaje Rada Gminy.

Prawo pozwala też na inicjatywy oddolne, czyli zwołanie referendum na wniosek mieszkańców. Może to być grupa 5 osób lub jakakolwiek organizacja. Wystarczy zebrać podpisy 10% osób uprawnionych do głosowania w gminie. Takie rozwiązanie było już bliskie realizacji w gminie Rewal kilka miesięcy przez wyborami samorządowymi 2014.

Oceńcie sami, drodzy Czytelnicy, który scenariusz jest Waszym zdaniem najlepszy i najbardziej realny.