Jak przyszłość czeka gminę Rewal? Takie pytanie zadajemy sobie nie tylko tutaj na naszych łamach, ale także niemal każdy z nas w swoim domu. Można założyć, że nic się nie zmieni. My jednak chcielibyśmy przeanalizować rozwiązania alternatywne – komisarz i referendum.

Komisarz

Jeśli chodzi o zasady powoływania komisarza rządowego w razie braku skuteczności w wykonywaniu zadań gminy, to reguluje art. 97 ustawy o samorządzie gminnym. Komisarza powołuje premier na wniosek wojewody na okres do 2 lat lub do najbliższych wyborów samorządowych, w zależności co nastąpi wcześniej. W tym czasie organy gminy (wójt i rada gminy) zostają zawieszone. Odwieszone zostaną po zakończeniu pracy komisarza, o ile wcześniej nie dojdzie do wyborów i nie zostaną powołane nowe władze.

Powołany przez rząd komisarz ma pełnie prawa wykonawcze ze wszystkimi prerogatywami do podnajmowania decyzji administracyjnych. W praktyce ma dokładnie takie same uprawnienia jak wójt, jednak ze swoich prac odpowiada przed administracją rządową a nie mieszkańcami gminy.

Możliwe jest także powołanie komisarza na podstawie art. 96, ale wtedy zawieszana jest albo rada gminy albo wójt, ale nie oba organy jednocześnie.

Referendum

Jak widać powołanie komisarza nie powoduje odwołania któregokolwiek z organów gminy. Może to nastąpić jedynie w oparciu o referendum. W tym roku Rada Gminy głosować będzie za udzieleniem lub nieudzieleniem wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015. Zważywszy na obecną wiedzę należy spodziewać się, że takie absolutorium nie zostanie udzielone, co automatycznie rozpoczyna procedurę referendalną.

Referendum Rada może też ogłosić z innego uzasadnionego powodu bezwzględną większością głosów. W obu przypadkach do odwołania wójta konieczne jest 3/5 frekwencji wyborczej z wyborów na wójta z jesieni 2014 roku. Różnica jest tylko taka, że w tym drugim przypadku, jeśli większość opowie się za wójtem, wówczas odwołana zostaje Rada. Jest to ciekawe rozwiązanie, które zwykle zwiększa frekwencję referendalną, bo do głosowania idą chętnie przeciwnicy i zwolennicy odwoływanego. Gdyby większość głosów była przeciwko odwołaniu Wójta,  automatycznie odwołana zostaje Rada Gminy.

Prawo pozwala też na inicjatywy oddolne, czyli zwołanie referendum na wniosek mieszkańców. Może to być grupa 5 osób lub jakakolwiek organizacja. Wystarczy zebrać podpisy 10% osób uprawnionych do głosowania w gminie. Takie rozwiązanie było już bliskie realizacji w gminie Rewal kilka miesięcy przez wyborami samorządowymi 2014.

Oceńcie sami, drodzy Czytelnicy, który scenariusz jest Waszym zdaniem najlepszy i najbardziej realny.

15 Komentarze

  • Nie zdziwię się, jeśli obecnego Pana Wójta zobaczymy na czele pochodu protestującego przeciwko władzom nadmiernie zadłużającym Gminę.

 1. boję się, że u nas wielu jest do tego stopnia sPeOwionych, że przy następnych wyborach po raz kolejny poprą „Dyktatora”

 2. Jest jeszcze jedna możliwość o której portal nie napisał: odwołają Radę Gminy a ona dalej będzie. Bo jak obecnych dwóch radnych z wygaszonym mandatem. Sami sobie piszą prawa.

 3. Słuszna uwaga, trzeba jeszcze dodać jedną rzecz.
  Każda decyzja administracyjna np. powołanie komisarza lub wygaszenie mandatu radnego podlega normalnej procedurze administracyjnej wynikającej z KPA czyli można ją zaskarżyć do sądu administracyjnego. W takiej sytuacji decyzja wchodzi w życie nie z dniem podjęcia ale z dniem wydania prawomocnego wyroku.
  Tutaj jest przykład jak Gmina Patnów zaskarżyła decyzję wojewody do NSA i niestety przegrała: http://wielun.naszemiasto.pl/artykul/w-gminie-patnow-bedzie-zarzad-komisaryczny-wojt-i-rada,1759757,artgal,t,id,tm.html

 4. Skoro przedstawia się Pan Łonyszyn za znawcę w temacie referendum to powinien wiedzieć, że w Gminie Rewal nigdy nie będzie zastosowany art. 96 wynikający z ustawy o samorządzie gminy. Po drugie mija się pan Łonyszyn z prawdą informując, że nieudzielenie absolutorium prze radę automatycznie otwiera drogę do referendum. Jest to rażąca nieprawda wynikająca z niewiedzy autora, no chyba, ze ma służyć judzeniu społeczeństwa. Bo i owszem otwiera postępowanie do referendum ale NIE AUTOMATYCZNIE bo może być ale nie musi. Więc podkreślam, nie AUTOMATYCZNIE drogi Panie. Więcej rzetelności, gdy się o takich sprawach informuje mieszkańców. Zapewne nie tylko ja dostrzegam Pana zaangażowanie po stronie radnych, którzy maja uchylone mandaty przez Wojewodę. Wojewoda nie uchyla mandatów z powodu widzimisię, uchylił bo naruszyli prawo. Owi radni powinni się wstydzić bo najzwyczajniej zawiedli nie tylko swoich wyborów ale nas wszystkich. Więc gdzie etyka i moralność, że tak kurczowo trzymają się władzuchny. Jakoś oszczędnie Pan o tym pisze , można by zapytać dlaczego ?
  Bo być może przy następnym rozdaniu coś się komuś skapnie. Przyjdzie czas na sprawdzam. Pan osądza dzisiaj ale warto pamiętać starą maksymę – kiedyś i Pan będzie osądzany

 5. popieram wypowiedz -scarlet- : gdzie etyka ,moralność, uczciwość, odpowiedzialność za losy Gminy !jak widać te dobre cechy są p.Wojtkowi jak i Radnym nie znana. Musi być jakieś prawo do osunięcia tych ludzi i do pociągnięcia do odpowiedzialności za to do czego doprowadzili .

   • „Radni „z dużej abyś pan lepiej widział o kogo chodzi.! Kaprawe intencje? a jak inaczej można na to wszystko reagować .

 6. Trochę zagalopowaliście się w ocenie sytuacji, która nie pojawiła się dzisiaj, ani nawet za obecnej kadencji. „WYPRACOWAŁY” ją rady gminy z lat 2006-2010 i 2010-2014 oraz obecny wójt. Do zapaści finansowej doprowadziły wydawane na świecidełka ciężkie miliony. Łatwo. Za łatwo. Bez materialnej odpowiedzialności. Gdyby Wójt i ówcześni radni, każdy zaciągany kredyt, musieli poręczać własnym majątkiem, nigdy do czegoś takiego by nie doszło.

Comments are closed.