Na początku chciałbym z przyjemnością powiadomić Was, Drodzy Czytelnicy, że nastąpiła drobna zmiana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rewal, czyli popularnym BIPie (bip.rewal.pl). Od niedawna można zobaczyć nagrania wideo z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Gminy. Aktualnie są dostępne tylko nagrania z ostatnich kilku posiedzeń, ale kolejne mają być publikowane regularnie.

Jeden z dostępnych filmów, który gorąco polecam, dotyczy posiedzenia Komisji Finansowej, które odbyło się w ubiegłą środę. Nagranie jest dość długie, dlatego pozwolę sobie wypisać kilka najistotniejszych kwestii, jakie omawiano.


Komisja finansowa działa od niemal roku (pisaliśmy i tym) i dotychczas w posiedzeniach uczestniczyła tylko garstka radnych. Pan Wójt zaszczycił komisję finansową swoją obecnością dokładnie raz, a rekomendacje do planu naprawczego przez nią wypracowane niemal w całości zignorował. Ostatnie posiedzenie było jednak wyjątkowe. Tym razem na posiedzeniu pojawili się niemal wszyscy radni. Dyskusja była jak zwykle gorąca, ale świetle ostatnich wydarzeń, radni najwyraźniej uświadomili sobie, że wzajemne animozje trzeba odłożyć na bok i czas wypracować wspólne stanowisko. Wójta Gminy niestety nie było.

Odwołanie od decyzji RIO

Jako pierwszy głos zabrał radny Paweł Żoła – Przewodniczący Komisji. Odniósł się do negatywnej opinii RIO dotyczącej programu naprawczego. Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła swoją decyzję na podstawie trzech czynników: samego dokumentu oraz kontroli przeprowadzonych w Gminie Rewal w latach 2014 i 2015. Analiza tych elementów w kontekście sytuacji Gminy Rewal dała ocenę negatywną. Teraz najważniejsze jest, aby napisać odwołanie od tej decyzji oraz szybko rozpocząć pracę nad nowym planem naprawczym oraz budżetem na rok 2016. Aktualny projekt budżetu najprawdopodobniej również otrzyma ocenę negatywną. Jedyna szansa, abyśmy sami mogli ustalić budżet Gminy, gdy zostanie przyjęty nowy – bardziej wiarygodny – plan naprawczy.

Piotr Skoczeń, który jest doradcą komisji, również wyraził opinię, iż należy napisać odwołanie od decyzji RIO, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że możemy odnieść się do zaledwie kilku technicznych zarzutów jakie przedstawiła Izba. Ponadto zauważył, że dokument RIO jest wyrazem kompletnego braku zaufania Izby do działań Wójta Gminy Rewal, na dowód czego przytoczył zdanie:

„Wszelkie ustawowe ograniczenia mogą okazać się nieskuteczne w zakresie ograniczenia wielkości długu, jeśli decydenci Gminy Rewal zagadnienia długu będą traktować nierozsądnie.”

W dalszej części wypowiedzi pan Piotr stwierdzi, że de facto w Gminie Rewal obowiązuje plan naprawczy uchwalony w roku 2013. Gmina od 2 lat powinna wprowadzać działania naprawcze, ale niestety tego nie czyni. Już w planie naprawczym niedawno uchwalonym zobowiązaliśmy się do podjęcia pewnych działać, np kontroli nieruchomości. Ostatecznie nie przeprowadziliśmy żadnej kontroli i efekt finansowy jest zerowy!

Gorący temat – Parkowa

Najbardziej burzliwa część obrad dotyczyła remontu ulic Parkowej, Rycerskiej i Wesołej w Rewalu Pisaliśmy o tym wielokrotnie, więc tym razem nie będę już tego tematu drążyć. Zachęcam tylko do wysłuchania dyskusji na ten temat – zaczyna się ok. 46 minuty nagrania. Jedyna uwaga, jaka przychodzi mi do głowy, to chyba warto byłoby odszukać nagrań z sierpniowej sesji Rady Gminy, kiedy to przez wiele godzin debatowano nad sensownością i realnością tej inwestycji i porównać wypowiedzi Radnych wtedy i dziś.

Co nas czeka?

Pod koniec debaty ponownie głos zabrał Pan Piotr Skoczeń i wyraził opinię, że:

„…na bazie doświadczeń wszyscy możemy stwierdzić, że Gmina dalej będzie funkcjonować fatalnie i jej wiarygodność nie wzrośnie (…) jestem pewien, że Wójt nie będzie zwalniał ludzi, nie będzie wprowadzał oszczędności, nie będzie ściągał podatków i nie będzie reformował. (…) Jeżeli mamy pisać i uchwalać nowy plan, to jak sprawić, aby to było jakoś wdrożone? Moim zdaniem Pan Wójt tego nie gwarantuje, wręcz przeciwnie gwarantuje, że to nie zostanie dokonane (!)”
„…referendum” – padła cicha odpowiedź z sali.

Referendum czy komisarz?

Po kolejnym roku władzy Pana Wójta Roberta Skraburskiego wiemy na pewno, że sytuacja Gminy Rewal się pogorszyła. Pan Wójt nie potrafi i prawdopodobnie nie chce wprowadzać jakichkolwiek działań naprawczych. W tym kontekście musimy jako mieszkańcy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czekamy na Komisarza, czy zorganizujemy referendum w celu odwołania Wójta Gminy Rewal.

Właściwie to pytanie należałoby zadać inaczej: Czy wolimy, aby powołany z zewnątrz technokrata zrobił porządek, czy wolimy wziąć sprawy we własne ręce?