Przypominamy, bo czasu już niewiele. Ponaglamy, bo termin mija w poniedziałek 19 listopada. Jedno i drugie kierujemy do dyrektorów i nauczycieli naszych szkół podstawowych. Oczywiście także, a może przede wszystkim, do dzieciaków. Dlaczego? O tym poniżej.

Nadmorska Kolej Wąskotorowa ogłosiła konkurs plastyczny pod tytułem „Nasza ciuchcia”. Okazją jest zbliżający się Dzień Kolejarza – w tym roku przypada on w niedzielę 25 listopada. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, znajdujących się w miejscowościach, przez które wiedzie szlak Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii i i zabytkach naszego regionu oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijania wyobraźni i indywidualnych zdolności plastycznych.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z Nadmorską Koleją Wąskotorową. Prace należy wykonać w dowolnej technice (rysowanie, malowanie, wydzieranie, wycinanie, wylepianie itp.) na bloku technicznym lub rysunkowym, w formacie A4 lub A3.
Prace powinny zostać zebrane i odpowiednio oznakowane przez nauczycieli, wyznaczonych przez dyrektorów szkół oraz dostarczone w formie zbiorczej, z podziałem na dwie kategorie wiekowe do siedziby Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. przy ul. Błonie 1 w Gryficach, bądź do biura znajdującego się w hali sportowej, przy ul. Szkolnej 1 w Rewalu. W konkursie nie będą oceniane prace zgłaszane indywidualnie.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac do konkursu upływa 19 listopada 2018 r. o godz. 15:00.
Prace oceniane będą prze komisję konkursową, złożoną z pracowników Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej oraz nauczycieli zajęć plastycznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 listopada 2018 r., a wyniki ogłoszone zostaną w Dniu Kolejarza na stronie internetowej www.kolej.rewal.pl.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nazwiska laureatów oraz ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kolej.rewal.pl. Dodatkowo wyróżnione prace zostaną oprawione i wyeksponowane na wystawie pamiątek kolejowych w holu dworca kolejowego w Rewalu.
Regulamin konkursu jest na stronie
www.kolej.rewal.pl.