Rada Gminy Rewal podjęła uchwałę o konsultacjach społecznych. Uchwała bardzo ważna i doniosła społecznie. Umożliwia mieszkańcom gminy zabieranie głosu w sprawach ważnych dla mieszkańców. Kształt takiej uchwały determinuje formy, zakres, sposób i tryb przeprowadzania takich konsultacji.

Propozycja, by Rada Gminy Rewal, pilotażowo, przeprowadziła konsultacje społeczne uchwały na temat konsultacji nie otrzymała aprobaty Rady. Dlaczego? Być może chodziło o czas. Jednak pospieszne stanowienie prawa, w tym lokalnego, zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu lub przeoczenia.

W „naszej” uchwale też są pewne niedoskonałości. Np. § 3 pkt. 1 przyznaje prawo do udziału w konsultacjach społecznych tylko mieszkańcom Gminy Rewal posiadającym czynne prawo wyborcze, a pkt. 3 odnosi się do mieszkańców i podmiotów biorących udział w konsultacjach.

Zaletą omawianej uchwały jest przyznanie inicjatywy do przeprowadzenia konsultacji zarówno Wójtowi, Radzie jak i 15% mieszkańców terenu objętego konsultacjami. Brakiem natomiast jest nie ustalenie terminu, w jakim konsultacje mają być przeprowadzone od momentu wpłynięcia wniosku o ich przeprowadzenie.

Takich niespójności w podjętej uchwale jest znacznie więcej. Zabierając głos w tej sprawie mam na względzie wagę i powagę regulowanych spraw. Niedoskonałość uchwały może (choć nie musi), skutkować niedoskonałością w praktyce stosowania. To z kolei pogłębi w mieszkańcach przekonanie, że ich głos się nie liczy, że nie warto brać udziału w życiu społecznym, nie ma sensu zabieranie głosu, bo i tak nie zostanie wysłuchany. Moim zdaniem, warto podyskutować na ten temat publicznie w szerokim gronie.

Być może w ten sposób wypracujemy propozycje ważnych kwestii wartych wprowadzenia do uchwały o konsultacjach społecznych.