Akt I

Rozpoczyna się w październiku, kiedy to Pani Prezes Spółki Wodno-Ściekowej składa do Rady Gminy ubiegłej kadencji dokument o planowanej podwyżce opłat za  wodę i ścieki o 3%. Poprzednia Rada zaaferowana zajęciem strategicznych pozycji przedwyborczych nie znajduje czasu by zażądać dokładnej analizy tego projektu, nie zajmuje też wobec niego żadnego stanowiska.

Akt II

Nowa Rada Gminy zaprzysiężona 1 grudnia 2014r przypadkiem dowiaduje się, że upływa czterdziestopięciodniowy termin od złożenia dokumentu, po którym projekt podwyżki staje się faktem. Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący RG proszą Panią Prezes o spotkanie, gdyż nie ma już czasu aby zwołać nadzwyczajną radę. Spotkanie odbywa się w ostatnim dniu przed upływem terminu prócz Pani Prezes i Przewodniczących uczestniczy w nim także przedstawiciel kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy. Negocjacje kończą się ustaleniem podwyżki o 1,5% (czyli ew. % inflacji).

Akt III

Minął weekend a w poniedziałek po spotkaniu Przewodnicząca Rady Gminy odbiera telefon od Prezes Wodociągów i zostaje poinformowana, że przemyślała sprawę i wycofuje się z ugody. Reakcja członków negocjacji, łącznie z prawnikiem, jest jednoznaczna: jest to szczyt arogancji lub wpływ osób trzecich. Ustalenia zostały cofnięte już po upływie terminu,w którym nowa Rada Gminy mogłaby zareagować zwołaniem sesji nadzwyczajnej.

Akt IV

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący udają się do Wójta Gminy wyrazić swój sprzeciw przeciwko takiemu traktowaniu i dowiadują się, że Wójt także uważa podwyżkę 3% za zasadną. Na argumenty radnych odpowiada propozycją obniżki do 2%. Po rozmowie telefonicznej z Prezes potwierdza tę sumę.

Akt V

Ostatnie spotkania Rady Gminy w roku a wodociągi nie opublikowały planowanych zmian. Przewodnicząca Rady zwraca się do Wójta z zapytaniem jakie ostatecznie będą ceny wody w przyszłym roku i otrzymuje odpowiedź: „nie wiem”. Zwraca się do Pani Prezes także bardzo zaskoczonej pytaniem. Ostatecznie Wójt odpowiada „chyba 2%”.
Nie wiem czy to przypadek, przeoczenie ale w protokole z ostatniej rady nie znalazła się ta sytuacja. Wnieśliśmy poprawkę do protokołu ale mam wątpliwości czy ta gra w kotka i myszkę się już zakończyła.
Najwyraźniej mało jest w gminie prawdziwych problemów do rozwiązania i trzeba nowym radnym uprzyjemnić życie a mieszkańcom podnosić jego komfort .

 

Od redakcji
Jak się okazało w czasie sesji Rady Gminy były już dystrybuowane wśród mieszkańców powiadomienia o podwyżkach cen wody i ścieków

1 komentarz

 1. Cena wody i ścieków w naszej gminie są stanowczo zbyt wysokie. Jakość wody nie koresponduje z jej dotychczasową ceną. Zmiana ceny wody powinna zagwarantować poprawę jej jakości..Czym jest uzasadniona podwyżka?

  • Zgadzam sie z Panią Czesławą…Woda niemiłosiernie śmierdzi,bardzo wielu mieszkańców stosuje filtry w swoich gospodarstwach domowych a wczasowicze zaopatrują się w 5l butle wody,gdyż -jak twierdzą – tej z naszych kranów nie da sie wąchać a co dopiero wypić herbatę! Cena tradycyjnie rośnie bo „pan miłościwie nam panujący tak rozkaże i tak ma sie wykonać”.DOŚĆ MAMY PODWYŻEK TEJ CUCHNĄCEJ CIECZY W KRANACH !

   • Zgadzam się.Tylko podwyżki i podwyżki, a gdzie racjonalizacja wydatków w naszej spółce wodno-kanalizacyjno-śmieciowej ? Ja też kupuję pięciolitrowe butle.

    • Jaka racjonalizacja skoro czyjąś decyzją muszą utrzymywać „Zieleń”!? To średnio 2 bańki rocznie. Jakby mieli racjonalizować to by musieli ich na start zwolnić. Tylko kto się podpisze pod wywaleniem na bruk 30 ludzi?

 2. Pani Barbaro proszę nie wprowadzać w błąd mieszkańców w tematach dotyczących opłat za śmieci. Robią to Państwo redaktorzy niestety, nie pierwszy raz. Ustalana taryfa wody (cena za 1m3 dostarczonej wody i cena za 1 m3 odprowadzanych i oczyszczonych ścieków ) w żaden sposób nie ma wpływu na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych, ponoszoną przez właścicieli nieruchomości bądź posiadaczy, potocznie zwaną „opłatą śmieciową”. Każdy kto choć trochę interesuje się jaką ma opłatę do gminy wnosić, wie że podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które rozliczają się tzw. „systemem wodnym” stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wskazanej w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności). Stawka ta, owszem odnosi się do m3 zużytej wody, jednakże proszę zauważyć że stawka używana przy wyliczaniu opłaty śmieciowej to całkiem inna stawka, niż taryfa. Są to dwie całkiem odrębne stawki, niezależne od siebie, kalkulowane w inny sposób i nie mające na siebie wpływu. Jak więc zdaniem redaktora zmiana taryfy za wodę ma wpływać na opłatę za odbiór odpadów, proszę o wyjaśnienie.

  • Dziękuję Panie Waldemarze, za zwrócenie uwagi. Faktycznie nie wiadomo jakie będą stawki opłaty śmieciowej w roku 2015. Błąd zaraz zostanie poprawiony. Jednakże celem tego artykułu było zwrócenie Państwa uwagi na proces podejmowania decyzji w tak ważnej sprawie.

 3. Myślę, że trzeba wspólnie wypracować jakiś kompromis. Działania muszą być podejmowane zarówno ze strony Wójta jak i nowej Rady. Rozmowy o żadnych podwyżkach nie są przyjemne, jednak znając sytuację gminy trzeba będzie podejmować różne decyzje, nie zawsze te łatwe i przyjemne. Nie zapominajmy również, że łatwo ocenia się pracę innych, ale popracujmy trochę sami a potem spójrzmy na innych przez pryzmat swojej pracy. Wracając do opłat za śmieci, czy coś wiadomo w jakim kierunku gmina będzie chciała zmierzać , skoro nie jest tajemnicą , że i tu sporo brakuje w sakiewce ? Może są jakieś nowe informacje na temat planowanych stawek ?

 4. Wniosek Wodociągów Rewal Sp.z o.o. z dnia 17 października 2014 roku do Urzędu Gminy trafia 21 października, a do Rady Gminy o3 listopada 2014r.; w tej sytuacji niefortunnym wydaje się być użycie określenia dot.poprzedniej Rady w akcie I ,ponieważ: Rada musi postępować zgodnie z prawem i tak należy zacytować art.24 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, w szczególności ust. 1.Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy; ust.2 Przedsiębiorstwo wod.-kan. w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawia radzie gminy wniosek o ich zatwierdzenie. ust.3 Rada gminy zatwierdza taryfy w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.2. Ust.8. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie 45 dni, wchodzą one w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdz. taryf określonych przez przeds. wod. – kan.. I tak, poprzednia Rada miała na rozpatrzenie wniosku 18 dni (licząc a od daty wpływu do końca kadencji) a obecna Rada 17 dni (licząc od 01 grudnia do dnia upływu ustawowych 45 dni).
  Ten komentarz dot. aktu I publikacji;
  Postępowanie w spr. obok ustawy w.wymienionej są regulowane:
  1.Rozporz.ministra bud. z dnia 28 czerwca 2006r. w spr. określ. taryf, wzoru wniosku o zatwierdz. taryf oraz …;
  2.Dyrektywą Parl.Europ. i Rady nr 2000/60/WE z 23.10.2000r.
  3.Wyrokiem NSA z 7.10.2003r. sygn.akt IISA/Kr312/03;
  4.Wyrokiem NSA z 11.09.2002r. sygn.aktSA/Ka 1201/02

 5. Szanowny Panie proszę podać jak Pan wyliczył te 17 dni na rozpatrzenie wniosku prze obecną Radę

 6. Odp. dla „alan”
  B. proszę, cyt.”… poprzednia Rada miała na rozpatrzenie wniosku 18 dni (licząc od daty pływu do końca kadencji) a obecna Rada 17 dni (licząc od 01 grudnia do dnia upływu ustawowych 45 dni)”.
  Data wpływu wniosku 03 listopada; ustawowy termin rozpatrzenia 45 dni to 18 grudnia. Obecna Rada rozpoczyna kadencję 01 grudnia; 18 – 1 to 17.
  Pozdrawiam.

  • Szanowny Panie Bogusławie!
   Miło mi widzieć Pana komentarze na tej stronie. Mimo to muszę się z Panem nie zgodzić. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Art. 24.) termin mija 45 dni od złożenia go wójtowi. Jak łatwo wyliczyć Rada VII kadencji miała czas do 5 grudnia, aby się tym zająć. Czyli są to 4 (albo 5, zależy jak interpretować) dni, a nie 17 jak Pan wyliczył. Moim zdaniem to Rada VI kadencji powinna była podjąć temat. Dlaczego nie podjęła? Może bała się przed wyborami zająć się podwyżkami cen za wodę, co mogłoby wpłynąć na przychylnośc wyborców? To tylko spekulacje i przy pomim szacunku do Pana, nie sądzę, aby dotyczyły one konkretnie Pana osoby, jednak nie da się ukryć, że to podręcznikowy przykład tzw. „spychologii”. Tym bardziej, że Pani Prezes obligowana terminami ustawowymi nie mogła tego dokumentu przedłożyć później.

 7. Do Pana Woźniaka
  Art.24 tej ustawy ust.2 brzmi:
  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie.

  Art.24 tej ustawy ust.5 brzmi:
  Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

  Do Rady Gminy informacja o wpływie wniosku o zatwierdzenie taryfy do wójta wpłynęła 21 PAŹDZIERNIKA 2014,
  a w ustawie wyraźnie napisane jest „w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku”.

  Skoro rada podjęła informację w dniu 21.10.2014 to jak to jest z tymi wyliczankami ?
  Pozdrawiam

 8. Podobno utrzymanie zieleni miało być finansowane z opłat za śmieci. To chyba nie ma związku z cena i jakością wody.

  • Odpowiedź na tę kwestię wymaga chyba całego nowego artykułu i pewnie w najbliższym czasie zostanie taki napisany:). Na razie mogę tylko powiedzieć, że nie jest tak, jak miało być.