We wtorek 20 października odbyło się zebranie wiejskie w Niechorzu. Dyskutowano długo, choć spotkanie nie miało zbyt burzliwego charakteru. Było jednak sporo spraw do omówienia, więc większość spośród ponad 50 osób zgromadzonych w sali w centrum ratownictwa dzielnie wytrzymało do końca spotkania.

Najzabawniejszy akcent przypadł na początek spotkania, kiedy poinformowano mieszkańców, iż progi spowalniające na ulicy Klifowej, na odcinku łączącym Niechorze z Rewalem, zostały skradzione a doniesienie trafiło już do organów ścigania.

Później sołtys Niechorza Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk zdał sprawozdanie z prac swoich i rady sołeckiej od poprzedniego zebrania. Mieszkańcy przegłosowali także zmiany do statutu sołectwa wprowadzające konieczność drukowania kart wyborczych z nazwiskami oraz uzyskania bezwzględnej większości głosów przy wyborach na sołtysa.

Wójt Robert Skraburski podsumował sezon letni. Mówił o zwiększonych przychodach z opłaty klimatycznej i opłat parkingowych. Stwierdził, że ostatnie „zaciemnienie ulic”, to efekt zwykłej złośliwości ze strony nowego operatora firmy energetycznej. Wójt pochwalił się także, że dług gminy spadł o 2 miliony złotych. Nie sposób ustalić podstawy tej informacji, gdyż ostatni raport RIO mówił coś przeciwnego.
Karolina Myroniuk przedstawiła przybyłym listę zmian w uchwałach dotyczących gospodarki odpadami. Zapowiedziała, że wszelkie te korekty zostaną przedstawione w broszurze, która w przyszłym miesiącu powinna trafić do mieszkańców.

Na zebraniu obecny był także Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski, który prezentował materiały z ostatniej konferencji dotyczącej ochrony brzegów morskich w Polsce i dofinansowywania działań z tym związanych. Pan poseł koncentrował się siłą rzeczy na działaniach na naszym odcinku wybrzeża oraz tych, które miały miejsce podczas jego dwóch kadencji w parlamencie.