Do Rady Gminy trafił niedawno autorski projekt Wójta Gminy Rewal nowej uchwały śmieciowej. Wprowadzić ma kilka zmian o większym lub mniejszym wpływie na mieszkańców naszej gminy. A czy będą miały wpływ także na wysokość opłat?

Większość od zużytej wody

Podstawowa informacja jest taka, że stawki za śmieci nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu będziemy płacić 4 złote za odpady segregowane i 8 złotych za niesegregowane za 1 metr sześcienny zużytej w nieruchomości wody. Projekt zakłada jednak istotne zmiany dla niektórych osób. Większość będzie teraz płaciła stawki od zużytej wody. „Za kubły” opłaty naliczane będą tylko w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, ale generujących odpady. W przypadku nieruchomości letniskowych nieposiadających licznika będą naliczane stawki zryczałtowane.
Jak widać planowana przez Wójta zmiana stawek wpłynie szczególnie na wysokość opłat u osób prowadzących działalność gastronomiczną oraz posiadaczy domków letniskowych.

Inne zmiany

Warto zwrócić uwagę na propozycję ustanowienia sezonu letniego dla odbioru śmieci w okresie 15 czerwca do 15 września. Terminy płatności mają być ustalone na 15. dzień każdego miesiąca. W projekt wpisano także obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego. W założeniach istnieć ma opcja wykonywania tej czynności przez spółkę Wodociągi Rewal jako usługi dodatkowej. Uregulowane mają być również zasady mycia pojazdów na terenie nieruchomości.

Najwyższe stawki w województwie?

Wśród dokumentów dostarczonych radnym jest też ponad 50-stronicowy raport pt.: „Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Rewal” przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy. Niestety dokument ten nie precyzuje kosztów systemu i jest niewystarczający do określenia, na ile zasadne są obecnie obowiązujące stawki. Tym bardziej, że należą one do najwyższych w nadmorskich gminach w Polsce. Spośród 18 przeanalizowanych gmin turystycznych województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, gdzie opłata naliczana jest od zużytej wody, stawki w gminie Rewal były w roku 2014 jednymi z najwyższych. Dla odpadów niesegregowanych wyższą stawkę miało jedynie Sztutowo, a za segregowane wyższą posiadały tylko cztery gminy (w tym Darłowo i Świnoujście z Zachodniopomorskiego). Szczegółowa analiza systemu wydaje się być zatem konieczna przed procedowaniem uchwały. Wynika to zresztą z treści dokumentu, który we wnioskach posiada zapis: „Rada Gminy musi zdecydować czy należy przeprowadzić ponowną kalkulację poszczególnych kosztów”.

Naturalny Rewal

Na koniec warto zapytać, dlaczego informacje dotyczące systemu nie znajdują się na oficjalnej stronie naszej gminy rewal.pl, ale na odrębnym portalu rewalnaturalny.pl, o którym słyszało pewnie nie więcej niż 5% mieszkańców. Można powiedzieć, że lepiej tam, niż w ogóle. Ale czy na pewno o to chodzi?

Kogo obchodzi Rada Gminy?

Wracając do śmieciowej uchwały Wójta Gminy Rewal, to o przyszłości projektu zadecydują radni. Trudno powiedzieć kiedy, gdyż z powodu złego stanu zdrowia Izy Fiedukowicz-Pabin i Mariusza Owczarka obsługą Rady nie zajmuje się w urzędzie nikt. Ponieważ taka sytuacja grozi zatrzymaniem prac Rady Gminy, bo nie będzie komu przygotowywać dokumentów oraz protokołów, należy mieć nadzieję, że to stan krótkotrwały.

 Stawki opłat za śmieci w gminach i miastach nadmorskich

stawki_oplat