OGŁOSZENIE WYBORCZE

Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Mielcarka

Z powodu pewnego niedosytu co do efektów mijającej kadencji, chcemy kontynuować naszą pracę w Radzie Gminy.
Mamy swoje niedokończone zadania, dostrzegamy nowe, które trzeba podjąć, zdobyliśmy wiedzę i umiejętności, które umożliwią nam szybkie i sprawne działanie, dlatego kandydujemy.
Mamy nadzieję, że nasza praca w Radzie Gminy upływającej kadencji, przekona wyborców aby oddać na nas głos.

Rafał Mielcarek
Okręg 1 – Pobierowo

Mam 32 lata. W latach 2014 – 2018 pełnię funkcję Radnego Gminy Rewal i funkcję członka Rady Sołeckiej miejscowości Pobierowo. Ukończyłem wyższą uczelnię a także studia podyplomowe
w kierunku Inżynieria Drogowa. Pracuję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gryficach na stanowisku st. referenta działu technicznego. W Radzie Gminy przewodniczę Komisji Strategii i Rozwoju oraz jestem wiceprzewodniczącym w Komisji Rewizyjnej. Byłem również członkiem doraźnej Komisji Finansowej, która opracowała rekomendacje zawarte w planie postępowania naprawczego Gminy Rewal. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec córki.

W czasie trwającej kadencji zajmowały mnie zwłaszcza zadania związane z moimi kompetencjami zawodowymi, uczestniczyłem także we wszystkich projektach mogących uczynić moją miejscowość Pobierowo atrakcyjniejszą, bardziej przyjazną i wygodną dla mieszkańców.

Zrealizowane zostały przy współpracy:

 • na szczeblu wojewódzkim – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 wraz z uzyskaniem bezpośrednich wjazdów do stacji paliw,
 • na szczeblu powiatowym – budowa chodnika wraz zatoką autobusową drogi powiatowej Nr 1024Z ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo,
 • z Radą Sołecką – przebudowa zejścia i dojścia na plażę ul. Kawalerska oraz uzyskanie Grantu Sołeckiego na budowę zewnętrznej siłowni (teren placu zabaw przy ośrodku zdrowia),
 • z Radą Sołecką – prace nad usprawnieniem organizacji ruchu,
  organizacji imprez w naszej miejscowości takich jak: „Dzień dziecka”, „Konwój Świętego Mikołaja”, „Niepodległościowy Rodzinny Rajd Rowerowy” itp.
 • z Panem Tadeuszem Gołębiewskim udało się wręczyć nagrodę dla najlepszego ucznia roku szkolnego 2017/2018

„Czas na Pobierowo” to hasło związane z rozwojem miejscowości na lata 2018 – 2023 podczas których będę chciał zrealizować takie zadania jak:

 • budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z jezdnią główną na odcinku Pobierowo – Pustkowo,
 • poprawa wszystkich zejść i dojść na plażę,
 • poprawa infrastruktury drogowej w naszej miejscowości,
 • budowa ul. Grunwaldzkiej w stronę hotelu „Gołębiewski”,
 • realizacja postulatów mieszkańców bloków komunalnych,
 • poprawa zagospodarowania istniejących placów zabaw i infrastruktury na obiekcie sportowym,
 • i wiele innych spraw związanych z potrzebami naszej miejscowości.

Rafał Mielcarek

Barbara Kral
Okręg 10 – Rewal

Nazywam się Barbara Kral, jestem emerytowaną nauczycielką, od 36 lat mieszkam w Rewalu. Zostałam radną Gminy Rewal w kadencji 2014-18, ponieważ miałam do zagospodarowania nieco wolnego czasu a sytuacja w jakiej cztery lata temu znajdowała się Gmina Rewal, nie była mi obojętna. Poruszała mnie zwłaszcza sytuacja szkół, instytucji społecznych zależnych od gminy i zwyczajnych ludzi narażonych na nieprzyjemne skutki zadłużenia.

Moja praca w Radzie Gminy okazała się znacznie bardziej absorbująca niż mi się pierwotnie wydawało, poza Komisją Społeczno-Oświatową, której jestem przewodniczącą, zaangażowałam się w prace komisji: rewizyjnej, statutowej, do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, drzewostanu ale najwięcej mojej energii pochłaniała nieformalna komisja ds. programu naprawczego, którą stworzyła grupka radnych, gotowych pomóc wyplątać się gminie z kłopotów. Rozmowy z urzędnikami, skarbniczką gminy, specjalistami, spotkania z RIO zaowocowały rekomendacjami rozwiązań, które wynikały z naszych przemyśleń i badań. Uchwalenie Programu Naprawczego w 2016r oraz uzyskanie pożyczki ze Skarbu Państwa jest w znacznej części naszą zasługą.

Co udało się zmienić w oświacie​?

Po pięciu latach oczekiwań przeprowadzono konkursy i mianowano dyrektorów szkół [sprawujące obowiązki dyrektorki miały co roku przedłużaną umowę przez tzw powierzenie]. Nauczyciele otrzymują regularnie należności, odprowadzane są składki ZUS, uregulowane są zasady finansowania, przyznawania subwencji i dotacji szkołom, które obecnie znają stan swoich finansów i nimi rozporządzają. To jest widoczne już od wejścia na tereny placówek. Może wydaje się to dziwne, że traktuję to jako ,,osiągnięcie”ale dla pracowników oświaty w Rewalu, po czasach minionych rządów, niewątpliwie nimi są.

Czy jestem usatysfakcjonowana?

Jestem osobą, która rzadko bywa zadowolona ze swoich dokonań. Wiem, jak wiele jest jeszcze do zrobienia nie tylko w szkołach ale w dziedzinie kultury, którą na poczet programu naprawczego wyeliminowano prawie z budżetu. W Rewalu istnieje cała rzesza zdolnych, dzieci, którym trzeba pomóc rozwijać talenty. Mimo naprawdę imponującej , w tak małej miejscowości, ilości stowarzyszeń, dla dzieci i młodzieży nie ma żadnej oferty w dziedzinie kultury, nie ma też zajęć sportowych dla dziewczynek. Rygorystyczne warunki programu nieco zelżą w najbliższym czasie więc należy pomóc kulturze w Rewalu. I to jest mój plan na następne lata, zarówno gdy będę radną następnej kadencji i gdy nie zostanę wybrana. Będę o to walczyć.

Barbara Kral

Treść nadesłana przez pełnomocnika komitetu wyborczego. Redakcja Widoki.info nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia.