W czwartek 5 lipca odbyła się sesja Rady Gminy Rewal. Miała charakter nadzwyczajny i dotyczyła obsady stanowiska skarbnika gminy. Pikanterii posiedzeniu radnych dodała poranna informacja w mediach o wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia wobec m.in. byłego wójta gminy – Roberta S.

Wniosek o zmianę skarbnika

Maciej Bejnarowicz, p.o. wójta, wystąpił do Rady Gminy Rewal z wnioskiem o odwołanie dotychczasowego skarbnika gminy. Sprawująca tę funkcję osoba została kilka miesięcy wcześniej pozbawiona możliwości wykonywania swojej funkcji na wniosek prokuratury w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie nieprawidłowości finansowych w gminie Rewal. Od tego czasu obowiązki skarbnika wykonywała w naszym urzędzie dotychczasowa główna księgowa. Zdaniem wójta, dobro gminy wymaga, aby zakończyć taki stan rzeczy i powołać nowego skarbnika.

Wystąpienie pełne emocji

Wystąpienie pani skarbnik przed radnymi było, co zrozumiałe, mocno emocjonalne. Podkreślała swój wkład w doprowadzenie gminy do obecnej sytuacji finansowej – znacznie korzystniejszej niż miało to miejsce, gdy obejmowała stanowisko. Wyjaśniła też, co zarzuca jej prokuratura i dlaczego z taką interpretacją prawną się nie zgadza. Okazało się również, że skierowanie sprawy nieprawidłowości finansowych w gminie do sądu otwiera pani skarbnik nową ścieżkę odwoławczą od zastosowanych przez prokuraturę środków zapobiegawczych. Środków, które już przy poprzednim odwołaniu zostały wyraźnie zmniejszone.

Kandydatura z Ustronia

Kandydatura ewentualnej następczyni na stanowisku skarbnika gminy wzbudziła spore wątpliwości wśród radnych. Okazało się, że ona może być skarbnikiem tylko z doskoku, obecnym dwa lub trzy dni w tygodniu, gdyż będzie łączyć swoją funkcję z funkcją skarbnika w Ustroniu Morskim.

Radni podczas dyskusji wykazali zrozumienie dla zaistniałej sytuacji i roli dla obecnej Skarbnik Gminy. Uznali też, że nie jest zasadna zmiana na tym stanowisku niespełna 4 miesiące przed wyborami samorządowymi. Za odrzuceniem wniosku wójta o odwołanie głosowało ostatecznie 7 radnych z 10 obecnych tego dnia na sali. Oznacza to, że funkcję skarbnika w dalszym ciągu pełnić będzie główna księgowa, o ile sąd nie zadecyduje inaczej.

Zakaz podlewania

Przy okazji radni podjęli na sesji uchwałę zatwierdzającą czerwcowe zarządzenie wójta dotyczące restrykcji w użytkowaniu wody. Zasoby wodne gminy są bardzo mocno ograniczone przez suchą i ciepłą wiosnę. Grożą nam braki w dostępie wody pitnej. Można mieć nadzieję, że zapowiadane przez synoptyków opady przyniosą w tym względzie poprawę, jednak nim to nastąpi musimy wszyscy rozsądniej gospodarować wodą.

Zarządzenie wójta, obowiązujące od 1 lipca do odwołania, nakłada ograniczenia w korzystaniu z wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania ogródków i upraw, oraz napełniania basenów w godz. 6.00-22.00.