Na prośbę członków Komisji Finansowej Rady Gminy Rewal publikujemy list otwarty do Pana Wójta Roberta Skraburskiego oraz Pani Sekretarz Wioletty Brzezińskiej


Szanowni Państwo
Robert Skraburski Wójt Gminy Rewal
Wioletta Brzezińska Sekretarz Gminy Rewal

Podczas spotkania z Prezydium Rady Gminy, które miało miejsce w dniu 21.12.2015 r. Pan Wójt zadeklarował przedstawienie do końca roku założeń opracowanej przez siebie oraz Panią Sekretarz reorganizacji struktury zatrudnienia w urzędzie gminy. Powitaliśmy tę deklarację z dużym zadowoleniem, jako że konieczność przeprowadzenia głębokich oraz pilnych zmian w tym zakresie była regularnie (i jak dotąd całkowicie bezskutecznie) podnoszona przez radnych już od kilku miesięcy.

W istocie, w dniu 23.12.2015 otrzymaliśmy informacje na temat planowanej reorganizacji. Pragniemy zauważyć, że spodziewaliśmy się danych o wiele bardziej szczegółowych, takich jak: projekt nowej struktury organizacyjnej z docelową ilością etatów, harmonogram wdrażania planowanych zmian, analiza ich skutków finansowych, oraz uzasadnienia podejmowanych działań.

Mieliśmy jeszcze nadzieję, że może takie materiały zostaną nam przekazane na początku nowego roku. Ponieważ nic takiego nie nastąpiło, wysłaliśmy do Pani Sekretarz w dniu 7 stycznia 2016 roku wiadomość z uprzejmą prośbą o uzupełnienie nadesłanych wcześniej informacji. Odpowiedź na zawarte w treści maila konkretne pytania i wątpliwości pozwoliłaby komisjom finansowym Rady Gminy — przynajmniej wstępnie — odnieść się do założeń Państwa projektu. Na nasze pytania nie otrzymaliśmy niestety żadnej odpowiedzi. Tym samym bezzasadne stało się zwoływanie posiedzeń Komisji Strategii i Rozwoju oraz Komisji Finansowej planowanych wstępnie na dni 7 i 8.01.2016. Pani Sekretarz nie zechciała również przyjąć zaproszenia na spotkanie Prezydium Rady Gminy, które odbyło się w dniu 7.01.2016. Celem spotkania było opracowanie harmonogramu prac komisji Rady Gminy nad nowym planem naprawczym oraz autopoprawką do budżetu na 2016 rok. Jednak całkowity i niezrozumiały dla nas brak współpracy i informacji ze strony Pani Sekretarz oraz Pana Wójta stawia pod znakiem zapytania także sens ewentualnych prac komisji Rady Gminy w nadchodzącym tygodniu.

Postulowana przez Radę Gminy reorganizacja struktury zatrudnienia w urzędzie gminy jest z punktu widzenia sytuacji finansowej Gminy kwestią absolutnie kluczową. Nie da się osiągnąć niezbędnych dużych oszczędności bez wprowadzenia w tej materii głębokich zmian. Jest to też warunek „być albo nie być” dla rozpoczęcia jakichkolwiek prac nad nowym programem naprawczym. Skądinąd Pan Wójt w grudniu ubiegłego roku kilka razy deklarował publicznie natychmiastowe rozpoczęcie intensywnych prac nad nowym programem. Czy cokolwiek w tej materii uczyniono? Czy też – jak to już wielokrotnie w realiach Gminy Rewal bywało – skończyło się na pustych deklaracjach bez pokrycia.

W kontekście przytoczonych faktów jeszcze raz wzywam Panią oraz Pana Wójta do bezzwłocznego przedstawienia Radzie Gminy szczegółów przygotowywanej reorganizacji zatrudnienia w urzędzie gminy. W szczególności proszę o przedstawienie:

 1. Projektu nowej struktury organizacyjnej urzędu gminy wraz z ilością etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
 2. Szczegółowego harmonogramu wdrażania planowanych zmian organizacyjnych i personalnych.
 3. Szczegółowych prognoz finansowych w zakresie wpływu planowanych zmian na sytuację budżetu Gminy w 2016 r z uwzględnieniem takich czynników jak okresy wypowiedzenia stosunku pracy, odprawy, zmiany warunków finansowych zatrudnienia.
 4. Krótkiego, ale zarazem treściwego uzasadnienia celowości i zasadności proponowanych zmian w kontekście ich wpływu na sytuację finansową oraz sprawność funkcjonowania Gminy.

Brak dostępu do wyszczególnionych wyżej informacji w praktyce uniemożliwi komisjom Rady Gminy podjęcie jakichkolwiek prac nad nowym planem naprawczym czy autopoprawką do planu przyszłorocznego budżetu. W konsekwencji może to doprowadzić do sytuacji, w której oba te kluczowe dla naszej Gminy dokumenty nie zostaną uchwalone w wymaganym terminie.

W tym miejscu jesteśmy zmuszeni ostrzec Pana Wójta i Panią Sekretarz że w żadnym wypadku nie zgodzimy się więcej na uchwalanie zgłaszanych  „w ostatniej chwili” niedopracowanych projektów.

Radni, Członkowie Komisji Finansowej Rady Gminy Rewal

46 Komentarze

 1. Po kilkunastu miesiącach od wyborów w 2014 roku, czytamy list otwarty, który jest de facto czymś w rodzaju ” wezwania ” Wójta do przedstawienia nowej struktury organizacyjnej Urzędu. Tylko po co i dlaczego dopiero teraz ? To Rada ma władzę uchwałodawczą ! Nic przecież nie stoi na przeszkodzie aby wnieść projekt uchwały ( przy inicjatywie czterech radnych ) i postawić Wójta przed faktami dokonanymi. Jeśli Radzie brakuje kompetencji w tym temacie, to uchwałą mogła przecież zobligować Wójta do wynajęcia specjalisty i wywiązania się z uchwały, do określonego terminu. Nowa struktura organizacyjna mogłaby być znana już pół roku temu. Dlaczego Rada, mająca większość, do tej pory tego nie zrobiła ? Listy otwarte nie stanowią prawa !!!

  • Panie Jacku mimo pewnego szacunku, ale od kogo jak nie od Pana powinno się wymagać edukowania mieszkańców szczególnie na forum. Rzeczywiście Rada nie wykorzystał wszystkich możliwości choć arsenał ich nie jest taki porażający. Struktura organizacyjna urzędu to wyłączna kompetencja Wójta. Rada może w pewnym sensie oddziaływać na jej wygląd przy uchwalaniu budżetu na kolejny rok. Budżet na 2015 był ustalony przez RIO na skutek kompletnie bezsensownego projektu budżetu Wójta. Najprawdopodobniej taka sama sytuacja będzie miała miejsce obecnie – do dnia dzisiejszego nie ma programu naprawczego, nie ma projektu budżetu – czyli nie ma tej możliwości rada. Pomysł na uchwałę 4 radnych w celu powołania specjalisty z określeniem terminu jej wykonania przez Wójta, dość pokrętny i zupełnie niezgodny z prawem. Panie Jacku to Pan to powinien wiedzieć dlaczego w uchwałach nigdy nie ma zobowiązania Zarządzającego do wykonania uchwały w określonym terminie (ku zmartwieniu pewnie wielu radnych). Rada nie posiada takiej kompetencji. Pozostałe czynności rady wynikają raczej z reakcji na okoliczności, dla których to oczekiwane są zmiany struktury organizacyjne. Te okoliczności to łamanie prawa przez zarządzającego prowadzące do sytuacji, poszukiwania oszczędności poprzez zmiany struktury organizacyjnej urzędu. To oczywiście czynności ostateczne, chyba do zastosowania w przypadku zupełnego braku nadziei na zmianę postawy zarządzającego, a przede wszystkim do zastosowania w momencie istnienia klarownych i jednoznacznych dowodów. Zresztą narzędzie przysługujące nie tylko radnemu ale każdemu obywatelowi RP. To zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów a także zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Z tych mechanizmów rzeczywiście rada nie skorzystała i to jest ciekawe dlaczego? Może dlatego, że liczyła na realizacje obietnic przez Wójta? Może dlatego, że podobno prowadzone jest już w tej sprawie postępowanie przez prokuraturę, może dlatego, że ma miękki serce a może dlatego, że jest nieudolna. Warto ich o to zapytać. Na koniec spostrzeżenie – trochę powyższe Pana oświadczenie zalatuje hipokryzją. Nie było można zauważyć takiej Pana aktywności w omawianym zakresie w poprzedniej kadencji. Co więcej ze względu niestety na brak takiej aktywności poprzedniej rady mieszkańcy poszli do wyborów zupełnie nieświadomi sytuacji gminy. Pan też nie wykorzystał wszystkich możliwości.

   • Z tego co Pan napisał wynika, że rada nic nie może. To w jakim celu istnieje ? Oczekuje na …..no właśnie na co ? Wójt pisze niewłaściwe programy naprawcze ( już któryś z kolei ), odrzucane przez RIO, a radni zajmują się listami otwartymi ? Otóż jest Pan w błędzie !!! To rada może zadecydować o tym kto napisze program naprawczy ( w tym zawierający zmiany struktury urzędu), tylko że z tej kompetencji jak dotąd nie skorzystała. Może ten program uchwalić i wymagać wprowadzenia w życie. Tylko że wtedy zaniechanie byłoby łamaniem prawa, teraz nie znaczy zupełnie nic. Co do poprzedniej kadencji, to pisałem już o tym wielokrotnie ( szczególnie o tym jaki był wtedy układ sił w radzie) że nie będę ponownie wszystkich tym zanudzał.

    • Niestety nie przytacza Pan żadnych argumentów merytorycznych tylko emocjonalny przekaz. Dlaczego? ponieważ co do wpływu na strukturę organizacyjną to ich nie ma. A jeśli chodzi o zaniechanie to Pan się myli, dlatego, że jeżeli zaniechanie dotyczy wykonywania obowiązków urzędniczych to również jest to łamanie prawa. Stąd przyznaje, że mimo małokomfortowej sytuacji (układ sił) to jednak nie wykorzystał Pan bedąc w radzie wszystkich możliwości i jest Pan ostatnią osobą, no może przedostatnią (ostatni to radni Wójta) by w tym momencie jawić się jako mentor.

     • Rozumiem, że Pana wpis jest bogaty w odniesienia do konkretnych paragrafów. Czyli to pan jest mentorem ! Chapeau Bas !

     • Brawooooo !!! Dla Pana , w końcu ktoś napisał głośno to co chyba wielu myśl na temat udzielania rad i innych tekstów Pana Jacka J.
      Panie Jacku był Pan radnym i co Pan zrobił w tamtej radzie ? zanim Pan zacznie rzucać błotem w innych to trzeba zacząć od siebie – jakoś Pan wójta nie powstrzymywał ani na łamach portali czy w prokuraturze nie zgłaszał zastrzeżeń gdy była zadłużana gmina …

 2. Nie chodzi o wprowadzenie zmian przez Wójta, tylko o projekt nowej struktury i umieszczenie jej w programie naprawczym, który przegłosowuje Rada. To stawia Wójta przed faktami dokonanymi.

 3. Niech lepiej Wójt i Sekretarz sami odejdą z pracy, zadlużyli gminę a teraz będą typować kogo zwolnić, oszczędności są potrzebne to fakt bezsporny ale powinni zacząć od siebie, jeden zasłużał a Sekretarz i inni nie reagowali

 4. To co się teraz dzieje to cyrk. Za to co się stało powinni odpowiedzieć byli radni itp. Powinni ponieść konsekwencję tego co zrobili i to prawne.Poco tyle pracowników w gminie, po co te wieloryby metalowe. Prąd nam odcieli to poco oświetlać rewal? Zastaw się a postaw. Trzeba było robić po kolei a nie teraz tyle kasy idzie do banków…Dlaczego budynki kolei stoja,dajcie jako mieszkania. Noi polowa gminy dowiedzenia poco ich tam tyle

 5. Prosze zwolnic większość ludzi z gminy juz beda oszczędności, ci co gminę doprowadzili do bankructwa i tak się nie przejmuja sw majątki mają, za nic nie odpowiadaja, bawili sie, gmina padła no trudno nieich problem…

  • pytanie tylko kogo zwolnić ??
   jak już ktoś straci pracę to będą to osoby najmniej winne całej tej sytuacji – czyli sprzątaczki , osoby od pracy fizycznej, czy szary pracownik jakiegoś referatu, prawda jest taka że na pewno nie będą to ani wójt, ani sekretarz , ani księgowa, ani kierownicy referatów którzy odpowiadają za wiele dziwnych decyzji czy byle jakich rozwiązań w gminie …

   • No dokładnie! Kilkoma etatami szeregowych pracowników planują wyjść na prostą 😛 Śmiech na sali! Ciekawe kto będzie robił ich robotę, bo ci najniżej to najwięcej pracują. Tego typu działania to tylko kosmetyka, która wpłynie negatywnie na działanie urzędu, zaległości będą narastały. Kto wie o czym piszę ten zna temat.

 6. jest rada! konfiskata majątku na pokrycie długów . Zwłaszcza za pokrycie kosztów tych szkaradnych wielorybów.

  • Pakowac sie ludzie z gminy, do zieleni nuech ida w lato kwiatki plewia, byłby większy pożytek

 7. Mam wrażenie, że chyba nikt nie czyta tego listu ze zrozumieniem. Pan Wójt zadeklarował się, że przedstawi plan restrukturyzacji urzędu gminy i tego nie zrobił – nie po raz pierwszy z resztą. Pan Jędrzejko proponuje aby metodą faktów dokonanych zmienić uchwałą, strukturę urzędu. Zdumiewające stwierdzenie jak na byłego radnego. Statut Gminy Rewal wyraźnie wskazuje Wójta jako osobę odpowiedzialną na działanie i personalia Urzędu Gminy, więc taka uchwała byłaby bezprawna.
  Można oczywiście zmienić statut i dać radzie kompetencje do zatrudniania i zwalniania urzędników ale czy to ma sens?

  Racjonalizacja zatrudnienia jest jedną z wielu rzeczy jakie trzeba włączyć do planu naprawczego, gdyż obecnie zatrudnienie to ponad 70 osób. w latach 80-tych było to nieco ponad 20. Inna sprawa że urząd podzielony jest na multum referatów, z których każdy ma swojego kierownika z odpowiednią pensją.
  Rzecz w tym, że jak na razie ciągle nic nie zostało w kwestii oszczędności zrobione.

  Rada może planować i uchwalać do woli ale każda uchwała rady gminy Rewal, kończy się słowami:
  „Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi” – jeżeli Wójt ignoruje uchwałę i nie wprowadza jej w życie to co można zrobić?

  Może Pan Jędrzejko podpowie w jaki sposób wpływał na działania Wójta będąc radnym przez 4 lata

  • Dobrze by było gdyby „Głos rozsądku” również czytał ze zrozumieniem. Rada nie podejmuje uchwały w sprawie zatrudnienia Kowalskiego, bo są to kompetencje Wójta oczywiście i nikt tego nie neguje. Natomiast Rada uchwala Program Naprawczy, w którym zawarta jest nowa struktura Urzędu. Gdyby panowała w tym zagadnieniu zupełna dowolność Wójt mógłby mieć urząd złożony z 200-stu urzędników. Dlaczego więc nie ma, skoro biedna rada jest w tej materii podobno ubezwłasnowolniona ? Kiedy byłem radnym nie wpływałem na Wójta w żaden sposób, niestety. Mój sprzeciw wobec inwestycji w wąskotorówkę był jak wołanie na środku oceanu. Dzisiaj w Radzie podobno sytuacja jest inna. Ludzie, którzy wygrali wybory i stanowią w radzie większość, obiecali aktywne działanie na rzecz wyjścia z tej trudnej sytuacji. Do dzisiaj nie ma Programu Naprawczego i jest to podobno wyłącznie wina Wójta ???

   • Biedny Pan Jędrzejko, Pan chciał ale nie mógł, a obecna rada może ale nie chce 🙁
    Interesująca logika, ciekawe na czym oparta, może Pan z tego zrobi hasło w następnych wyborach?
    A tak na marginesie ile razy był Pan na posiedzeniach rady czy komisji aby stwierdzić się czym się zajmują?
    Co do programu naprawczego, jak Pan był Radym uchwalone były chyba ze 3 programy, ostatni, narzucony przez RIO obowiązuje do dziś i nic z niego nie zostało zrealizowane, ponieważ realizacja uchwał jest w gestii władzy wykonawczej czyli Wójta.
    Której części tej „skomplikowanej materii” Pan nie pojmuje?

   • Par. 29 pkt. 3 Statutu Gminy ( nota bene uchwalanego przez kogo ? ) mówi : Wójt niezwłocznie zapoznaje się z treścią uchwał i rozstrzygnięciami podjętymi na sesji – oraz zapoznaje z nimi osoby, na które nałożone zostały określone zadania, a § 9. Organem STANOWIĄCYM i kontrolnym Gminy jest Rada z wyjątkiem samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady i Wójta przed upływem kadencji, które rozstrzyga referendum. Gdzie tutaj jest ubezwłasnowolnienie rady ?

    • Żeby władza wykonawcza uchwałę zrealizowała, to najpierw musi taka uchwała powstać. A Programu Naprawczego jak nie było tak nie ma. A co jest organem stanowiącym ? Czy nie przypadkiem rada ?

 8. Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
  2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
  1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych;
  2)ORGANIZACJI URZĘDÓW I INSTYTUCJI GMINNYCH;
  3) zasad zarządu mieniem gminy;
  4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
  oraz
  Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
  2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.
  3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
  4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
  5. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

  Są to artykuły z ustawy o Samorządzie Gminnym, pokazujące sposób stanowienia prawa miejscowego. Drukowanymi literami zaznaczony punkt 2)
  Proszę w szczególności osoby występujące pod loginem ” Głos rozsądku ” i „Piotr” o zapoznanie się z ich treścią.

  • Moje gratulacje Pan Jacek udowodnił, że potrafi posługiwać się Googlem, Chapeau Bas!

   Ale wydaje mi się, że żyjemy w innej rzeczywistości, cytuje Pan przepisy, które Wójt powinien przestrzegać. O ile mi wiadomo nasz Wójt w głębokiej d… te i wszystkie inne przepisy co potwierdzają raporty RIO ( które i Pan cytował w kampanii wyborczej ) raporty NIKu, postępowanie CBA i prokuratury.
   Rzeczywistość którą ja widzę to fakt, że Wójt ignoruje uchwały Rady, zalecenia Komisji, nie udziela odpowiedzi na interpelacje i notorycznie kłamie oraz zataja ważne informacje.
   Dlatego zadam jeszcze raz to samo pytanie: Której części tej „skomplikowanej materii” Pan nie pojmuje?

   • Widocznie nazwa loginu pod którym się skrywasz nieco na wyrost. Skoro RIO odrzuciło Wasz Program Naprawczy,{ piszę Wasz bo zakładam, że jest Pani/Pan radną/radnym, niestety bez odwagi aby pisać pod własnym imieniem i nazwiskiem } to oznacza, że tego programu nie ma. Której części tej „skomplikowanej materii” Pani/Pan nie rozumie i zmienia temat ?

    • Panie Jacku !!! Pan dobrze wie co.
     To Pan będąc radnym nic konstruktywnego nie uczynił by gmina nie wpadła w ogromne kłopoty finansowe. Pana rada wykonywała jedynie procesy uchwałodawcze – uchwalała z reguły podrzucone projekty przez Wójta, nie sprawując żadnych funkcji kontrolnych. Gdzie były wówczas te mądrości? Szkoda, że nie wykorzystał Pan wszystkich możliwości. Jestem w stanie zrozumieć ogromną Pana frustracje. Może rzeczywiście obecna aktywność, pozwoli Panu na oderwanie etykiety jednego ze sprawców rzeczywistości ? Życzę powodzenia, choć mnie i wielu innym dotychczasowe formy Pana wystąpień zupełnie nie przekonują. Stąd szkoda, że nie wykorzystał Pan wówczas wszystkich możliwości.

 9. P. Jacku!Czytając pańskie komentarze,jedno tylko można powtórzyć za Kmicicem”kończ Waść,wstydu oszczędź”

 10. Skonczcie przepychanki bo nic są nie warte, jeden mądrzejszy od drugiego a nic nie wiecie

 11. Oglądam to i .. niech mi coś powie albo kartkę wystawi za parkowanie taki dobierany na sezon strażnik 😛 Jak będzie jeden z uprawnieniami do kontroli ruchu drogowego to sezon leży i kwiczy 😀 Jakby zamiast pracownika cywilnego nie dać jednego z uprawnieniami,.. może cywilny sobie lepiej poradzi z papierami 😀 Tak to analizuję i dochodzę do wniosku, że lato 2016 będzie latem .. wolności 😛 Bo policja to …. hehe zakazami się nie zajmie 😀

 12. Posiedzenie się odbyło a jaki koniec .? moje odczucie to Wójt dalej ma wszystko gdzieś …….( wiadomo gdzie) nie boi się niczego, ma władzę absolutna !!!! jest na radnych i nas mieszkańców obrażony ma tylko w głowie , – niewdzięcznicy !! a Rada no cóż ….milo było, mnie to nie dotyczyło!!
  Gmina do likwidacji chyba już gotowa.

Comments are closed.