Dziś wieczorem otrzymaliśmy do publikacji list otwarty sprawie zwolnienia Pani Wioletty Brzezińskiej.


Rewal, dnia 5 stycznia 2018r.

Szanowny Pan
Krzysztof Kozłowski
Wojewoda Zachodniopomorski
Wały Chrobego 4
70-502 Szczecin

LIST OTWARTY W SPRAWIE ZWOLNIENIA SEKRETARZA GMINY PANI WIOLETTY BRZEZIŃSKIEJ

My, niżej podpisani mieszkańcy Gminy Rewal oraz członkowie stowarzyszeń na rzecz wspierania inicjatyw w gminie, wobec zwolnienia wieloletniego pracownika Gminy Rewal w osobie Pani Wioletty Brzezińskiej prosimy o pilne podjęcie interwencji w ramach uprawnień kontrolnych i przywrócenie do pracy na stanowisko sekretarza gminy Pani Wioletty Brzezińskiej.

W dniu 28 grudnia 2017 roku, po 33 latach pracy dla Gminy Rewal oraz całej naszej społeczności, pełniący obowiązki Wójta Gminy Rewal Pan Maciej Bejnarowicz, zwolnił sekretarza gminy Panią Wiolettę Brzezińską. Fakt ten jest dla nas wysoce bulwersujący i nie znajduje on akceptacji. Nie rozumiemy decyzji pana Wójta i uważamy ją za bardzo niesprawiedliwą.

Pani Wioletta Brzezińska jest osobą ze wszech miar uczciwą i oddaną mieszkańcom oraz gminie. Stanowi dla nas wzór dobrego samorządowca. Zawsze była blisko mieszkańców, niosła pomoc w każde sprawie, bez baczenia na swój interes.

Od 1984 roku piastowała ona wiele funkcji, w tym referenta ds. handlu i usług, inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych , kierownika urzędu stanu cywilnego, kierownika referatu spraw obywatelskich, aż w końcu sekretarza gminy oraz zastępcy wójta. Wymienione awanse na przełomie tych lat świadczą o wysokich kwalifikacjach Pani Wioletty Brzezińskiej. Powierzone jej obowiązki zawsze wykonywała sumiennie i z należnym zaangażowaniem. Postawę tę odzwierciedla brak jakichkolwiek skarg mieszkańców w 33 letniej pracy zawodowej. Dzięki swojej pracy, wiedzy i rzetelności chwaliły ją instytucje zewnętrzne. Pani Wioletta Brzezińska nie zasłużyła, aby po tylu latach sumiennej i ofiarnej pracy potraktowano ją tak przedmiotowo. Podstawą zwolnienia nie są żadne okoliczności, które świadczyłby o nieprawidłowym wykonywaniu obowiązków sekretarza gminy.

Pani Wioletta Brzezińska w czerwcu 2017r. wzięła na siebie dodatkowy ciężar jakim było przyjęcie funkcji Zastępcy Wójta Gminy Rewal. Z tego tytułu nie pobierała żadnego wynagrodzenia. Zrobiła to dla dobra gminy, aby zachować ciągłość pracy urzędu w trudnym dla gminy okresie wakacyjnym. Wszyscy jesteśmy jej za to wdzięczni.

Twierdzimy, że gdyby Pani Wioletta Brzezińska nie zgodziła się pełnić obowiązków Zastępcy Wójta Gminy Rewal, istniało realne zagrożenie cofnięcia przyznanej pożyczki ok. 100 mln zł z Ministerstwa Finansów, ponieważ brak byłoby osoby decyzyjnej z zakresu finansów. Z mocy prawa upoważnienie takie posiada tylko wójt. Z informacji publicznej wiemy, że Pani Wioletta Brzezińska wykazała się zdolnościami negocjacyjnymi i do budżetu Gminy wpłynęło dodatkowo 1 mln 200 tys. zł z tytułu inwestycji drogi 102. Zamiast podziękowania otrzymała zwolnienie.

Z chwilą, kiedy Pani Wioletta Brzezińska otrzymała informację, że środki zapobiegawcze wobec Roberta Skraburskiego będą utrzymywane przez dłuższy czas, złożyła rezygnację uznając, że jej mandat pochodzący nie z wyborów mieszkańców nie usprawiedliwia dłuższego piastowania funkcji. W naszej ocenie postawa ta jest właśnie najlepszym dowodem na prawy charakter Pani Wioletty Brzezińskiej.

Pan Maciej Bejnarowicz nie uszanował tego i zwolnił osobę pracującą od wielu lat na rzecz naszej Gminy. Wobec powyższego sprzeciwiamy się i protestujemy wobec takich działań. Potrzebujemy sprawiedliwości i poszanowania człowieka dobrego i prawego oraz zawodowo kompetentnego. Takim człowiekiem jest Pani Wioletta Brzezińska.
Uważamy, że mandat do realizacji zmian w urzędzie winien pochodzić od mieszkańców i być wyrażony przy urnie podczas głosownia. Czy Pan Maciej Bejnarowicz taki mandat posiada? – nie.
A jednak pomimo braku takiego mandatu realizuje swoją wizję rozwoju gminy, struktur funkcjonowania oraz zmian w tym kadrowych. Tym bardziej, że dosłownie za chwilę odbedą się wybory samorządowe.

Prosimy Pana Wojewodę o pochylenie się nad tą sprawą i przywrócenie nam poczucia sprawiedliwości.

Z wyrazami szacunku

w załączeniu
lista osób popierających niniejszy
list – ilość podpisów 261
Otrzymują:
1. Premier Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-001 Warszawa
2. p.o. Wójta Gminy Rewal
3. Redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin
4. Redakcja „ Głosu Szczecińskiego”, ul. Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin
5. Portal Informacyjny WIDOKI INFO Rewal
6. Portal Informacyjny SUPER PORTAL24
7. Biuro Poselskie Joachima Brudzińskiego, Al. Wyzwolenia 7/10 , 70-552 Szczecin