Kampania wyborcza nabiera tempa oraz kolorów, ale nie są to zdrowe rumieńce, niestety. Zwłaszcza w miastach parcie na stolec jest tak duże, że potencjalni, bo jeszcze nie zarejestrowani, kandydaci tracą umiar i rozsądek. Morze obietnic i fala hejtu…
W gminie Rewal też już dało się zauważyć pierwsze próby dyskredytowania, ot tak, dla zasady, bo przecież chętnych na urząd i do rady oficjalnie jeszcze nie znamy.

Na razie zostały zarejestrowane komitety wyborcze. Na to było mało czasu, bo raptem dwa tygodnie. Ale kto nie był gapa, to zawczasu wszystko przewidział, zaplanował i przygotował.

Czy to wszystkie komitety?

Komisarz wyborczy w Szczecinie przyjął zawiadomienia o utworzeniu następujących komitetów wyborczych w naszej gminie:
Komitet Wyborczy Wyborców Dla Rewala w Rewalu
Pełnomocnik wyborczy Dominika Anna Winiarska-Chodziutko
Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Rewal na Plus w Pobierowie
Pełnomocnik wyborczy Gabriel Krzysztof Salamon
Komitet Wyborczy Wyborców Pro Rozwój w Pobierowie
Pełnomocnik wyborczy Kazimierz Dąbrowski
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Obywatelski Gminy Rewal w Rewalu
Pełnomocnik wyborczy Artur Bogumił Rogowski
Komitet Wyborczy Wyborców Wspierajmy Mieszkańców w Niechorzu
Pełnomocnik wyborczy Adrian Marcin Żoła
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Dom – Gmina Rewal w Pobierowie

Pełnomocnik wyborczy Iwona Anna Zacharczuk.

Ponadto zarejestrowane zostały:
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Ziemi Rewalskiej w Trzęsaczu
Pełnomocnik wyborczy Teofil Andryka
Komitet Wyborczy Powiatowego Stowarzyszenia Idziemy Razem w Gryficach
Pełnomocnik wyborczy Sławomir Michał Nowak
Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Mielcarka w Pobierowie
Pełnomocnik wyborczy Rafał Mielcarek.

Mam nadzieję, że nasze zestawienie jest kompletne. Jeśli nie, to proszę o wiadomość. Lista niezwłocznie zostanie uzupełniona.

Panie z parytetu, zgodnie z ustawą

W najbliższy poniedziałek 17 września o godz. 24 upłynie termin zgłaszania list kandydatów na radnych. Do tego czasu nic oficjalnie nie wiem, choć umieram z ciekawości, jak też poszczególne komitety poradziły sobie z… parytetem.
Wybory samorządowe w 2018 r. są drugimi, w których obowiązują parytety. Efekt? Komitety na gwałt szukają kobiet, by zgodnie z przepisami umieścić je na wyborczych listach. Nie mają wyjścia, bez nich nie będzie można ich zarejestrować. Ustawa o parytetach wymusiła bowiem umieszczenie minimum 35 proc. kobiet na listach kandydatów.
Jest jeszcze jeden problem – matematyczny.
Rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej tak objaśnił kwestię ułamków damsko-męskich:
– Jeżeli w wyniku obliczeń okaże się, że 35 proc. liczby wszystkich kandydatów na liście jest liczbą ułamkową, wówczas należy dokonać zaokrąglenia w górę. Przykładowo, jeśli na liście zgłoszono np. 9 kandydatów, wówczas 35 proc. wszystkich kandydatów stanowi 3,15 proc. Dlatego też liczba kandydatów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, zgłaszanych na tej liście nie może być niższa niż 4. Jeżeli natomiast lista kandydatów zawiera 3 osoby, to liczba kobiet i mężczyzn nie może być mniejsza niż jeden, czyli jak będzie 3 kandydatów, to może się okazać, że będzie 2 mężczyzn i 1 kobieta lub 3 kobiety i 1 mężczyzna.

Kto zyskał, a kto stracił?

16 września mija termin na złożenie ostatniego w tej kadencji oświadczenia majątkowego. Dotyczy to radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na dwa miesiące przed upływem kadencji składają ostatnie oświadczenie majątkowe; marszałkowie i starostowie – w dniu odwołania ze stanowiska.
W tym roku kadencja samorządu kończy się 16 listopada, dlatego oświadczenia majątkowe powinny zostać złożone 16 września.
W odróżnieniu od oświadczeń składanych w kwietniu według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, w przypadku ostatnich oświadczeń w kadencji obowiązuje stan deklaracji na dzień zdarzenia uzasadniającego ich złożenie.

4 Komentarze

 1. W wyborach do rady gminy w gminach do 20.000 tys mieszkańców komitety nie muszą na listach brać pod uwagę parytetu, wypadałoby się panie redaktorze zaznajomić z tematem. W gminie Rewal mamy okręgi jednomandatowe.

  • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
   (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138)

   Art. 425. § 1. Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę
   kandydatów.
   § 2. Lista kandydatów w wyborach do rady:
   1) w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców może zawierać tylko jedno nazwisko;
   2) w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców nie może zawierać mniej niż 5 nazwisk
   kandydatów, z tym że liczba kandydatów nie może być większa niż liczba radnych
   wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów.
   § 3. Na liście, o której mowa w § 2 pkt 2:
   1) liczba kandydatów – kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na
   liście;
   2) liczba kandydatów – mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów
   na liście.

   • „Komitety na gwałt szukają kobiet” – Z zapisów ustawy wynika więc, iż na Pobrzeżu Rewalskim nie trzeba uciekać się do aktów przemocy i można żyć w przykładnej ascezie!

  • Kameralna Gmina Rewal, charakteryzująca się zdrowym, patriarchalnym modelem społeczeństwa, wolna jest od legislacyjnych przymusów politycznej poprawności. W magicznym zakątku Polski bezduszne prawo nie zakłóca Boskiego porządku rzeczy.
   Żywię ogromną nadzieję, iż w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców, wybór pań przez pełnomocników wyborczych nie wyglądał równie upokarzająco:

   https://www.youtube.com/watch?v=0TBZlQz60EM

Comments are closed.