Marcin Smoczyk

Szanowni Państwo!

Przez dwie kadencje, dzięki Państwa zaufaniu, mogłem pełnić funkcję radnego Rady Gminy Rewal. Powierzono mi zadanie, z którego wywiązywałem się z najwyższą starannością i zaangażowaniem.

Na co dzień jestem nauczycielem przyrody i zajęć technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie, staram się angażować ze wszystkich sił w pracę z dziećmi i młodzieżą. Jestem uczciwy i konsekwentny. Po pracy chętnie jeżdżę na rowerze, interesuje się ekologią, przyrodą oraz nowymi technologiami.

17 maja 2015 r. mieszkańcy Pobierowa z okręgu nr 1, obejmującego obszar na zachód od ul. Mickiewicza, ponownie wybierać będą swojego przedstawiciela do Rady Gminy Rewal.

Stało się tak wskutek złożenia przeze mnie protestu wyborczego przeciw ważności wyborów w związku z nieprawidłowościami związanymi z wyborami.

Przypomnę, że w dniu 16 listopada 2014 r. w lokalu wyborczym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pobierowie, w czasie trwania głosowania w wyborach do Rady Gminy Rewal, podczas wydawania kart do głosowania, jednemu z wyborców wydano dwie karty do głosowania, co udokumentowane jest w protokole wyników głosowania na listy kandydatów na radnego w obwodzie nr 1 w okręgu nr 1. Protokół ten wykazuje, że wyborcom wydano 138 kart, a z urny wyjęto 139 ważnych kart.

Po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, że dwoje kandydatów: nr 4 – Smoczyk Marcin Andrzej, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Powiatowego Stowarzyszenia Idziemy Razem, Lista nr 13, oraz nr 8 – Mielcarek Rafał, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Mielcarka, Lista nr 24 otrzymało równą liczbę ważnych głosów – po 28 głosów. W wyniku przeprowadzonego losowania przez Gminną Komisję Wyborczą w dniu 17 listopada 2014 r. o godz. 16:00 radnym Rady Gminy Rewal wybrany został Mielcarek Rafał.

Wydanie jednemu z wyborców dwóch kart do głosowania spowodowało, że wyborca oddał więcej niż jeden ważny głos, co stanowczo wpłynęło na wynik wyborów do Rady Gminy Rewal w okręgu nr 1.

Sąd Okręgowy w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2014 r. na rozprawie w przedmiocie protestu wyborczego postanowił stwierdzić nieważność wyboru radnego Rafała Mielcarka, stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rafała Mielcarka, nakazać przeprowadzenie ponownych wyborów jednego radnego do Rady Gminy Rewal w Okręgu Wyborczym numer 1 – poczynając od głosowania.

Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 127/2015 z dnia 10 marca 2015 r. zarządził wybory ponowne do Rady Gminy Rewal w okręgu wyborczym nr 1, w którym wybierany będzie jeden radny, wyznaczając ich datę na dzień 17 maja 2015 r.

W wyborach otrzymacie Państwo ponownie kartę do głosowania z listą ośmiu kandydatów, którzy startowali w wyborach samorządowych w listopadzie 2014 r. Spośród tych kandydatów głosujecie Państwo tylko na jedną osobę, stawiając krzyżyk w kratce przy wybranym nazwisku.

Przypomnę, że w listopadowych wyborach do Rady Gminy Rewal, Komitet Wyborczy Powiatowego Stowarzyszenia Idziemy Razem startował z hasłem „Rozważnie w przyszłość”. Przez minione dwie kadencje, które to było mi dane pracować dla Państwa w Radzie Gminy Rewal, udało mi się zdobyć ogromne doświadczenie w pracy samorządowej oraz zrealizować dla Pobierowa m.in. remont części ulic prowadzących do zejść plażowych z ul. Moniuszki i Poznańskiej, budowę nowych parkingów na ul. Zgody, Mickiewicza i Wojska Polskiego przy przystanku PKS, przebudować kwartał ul. Szczecińskiej, Moniuszki, Sportowej, Wrzos, Reymonta, Orzeszkowej, Kościuszki, budowę morskiego placu z kotwicą przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki i Zgody, budowę nowoczesnego Centrum Ratownictwa oraz zakup nowego wozu strażackiego, przebudowę atrium i wykonać ogólny remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących, budowę hali sportowej, zegar kwiatowy na placu przy ul. Mickiewicza, otwarcie profesjonalnego serwisu rowerowego, przebudowę placu przy kościele pw. Najświętszego Odkupiciela, przebudowę ul. Pomorskiej i Zachodniej, ustawienie czterech nowych profesjonalnych budek ratowniczych.

Jeżeli zechcecie Państwo obdarzyć mnie zaufaniem na kolejną kadencję, która wymaga wiele ostrożnych decyzji ze względu na porządkowanie spraw finansowych, to chciałbym przede wszystkim współpracować z już wybranymi radnymi. Mam nadzieję, że razem z pozostałymi radnymi z Pobierowa uda się przebudować mocno zniszczone fragmenty ulicy Grunwaldzkiej, zagospodarować teren po OW Bursztyn, zbudować ścieżki rowerowe Pobierowo – Pustkowo i Pobierowo – Łukęcin, wyremontować zejście na plażę z ul. Kawalerskiej.

Wierzę, że doświadczenie zdobyte w poprzednich dwóch kadencjach pozwoli mi na merytoryczną
i opartą na konkretach współpracy przy porządkowaniu spraw finansowych gminy oraz przygotowywaniu rozważnego planu inwestycyjnego z zachowaniem bezpiecznej gospodarki finansowej.

Zachęcam Państwa – mieszkańców Okręgu Wyborczego nr 1 w Pobierowie, do wzięcia udziału w ponownym głosowaniu do Rady Gminy Rewal w dniu 17 maja 2015 r. Lokal wyborczy czynny będzie w tym dniu w godzinach od 7:00 do 21:00.

Marcin Smoczyk