Wójt Gminy Rewal zaprasza mieszkańców naszej gminy do dzielenia się propozycjami na temat tworzonego planu zagospodarowania przestrzennego Rewala. Termin składania wniosków mija 10 stycznia przyszłego roku.

Link do obwieszczenia…


Na rewalskim BIP-ie pojawiło się obwieszczenie, błędne, lecz szybko skorygowane, o rozpoczęciu procedury związanej z przygotowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości terenów Rewala położonych na północ od szosy, zgodnie z uchwałą poprzedniej Rady Gminy Rewal z czerwca 2014 roku nr LV/415/14 (link: http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6029).

Przypomnijmy, że procedura planistyczna związana z przygotowaniem i uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego lub jego modyfikacją ma swoje etapy, które wynikają z ustawy. Obecnie wszczęty został etap drugi, kiedy mieszkańcy mają możliwość składania swoich wniosków do opracowywanego planu. Warunkiem koniecznym ważności złożonego wniosku jest zawarcie w nim następujących informacji: imię, nazwisko i adres; nazwa, gdy mamy do czynienia z instytucją, np. stowarzyszeniem); numer nieruchomości, której sprawa dotyczy; przedmiot wniosku, czyli co chcemy, aby w planie zostało zawarte. Tak przygotowany i podpisany dokument musimy dostarczyć do urzędu gminy najpóźniej 10 stycznia 2017. W nagłówku jako adresata należy podać Wójta Gminy Rewal, gdyż to on zgodnie z ustawą jest uprawniony do rozpatrywania wniosków.

Wnioski mogą dotyczyć zarówno działki, na której mieszkamy lub prowadzimy działalność gospodarczą, jak również dowolnej innej nieruchomości. W ten sposób możemy zwrócić uwagę na potrzebę stworzenia lub utrzymania parków, deptaków, placów zabaw, czy parkingów. Zgodnie z ustawą każdy wniosek musi zostać rozpatrzony, choć nie ma obowiązku odpowiadania na niego w formie pisemnej.

Ponieważ największe trudności ze składaniem wniosków może sprawić podanie nr działki, polecamy skorzystać ze strony: http://rewal.e-mapa.net/, gdzie łatwo można wyszukać konkretną nieruchomość, w tym także nr działek w przypadku ulic.

Zachęcamy do składania wniosków, tym bardziej że po świętach będzie akurat chwila, aby zainteresować się sprawami własnego sąsiedztwa. Nikt nie pozna Państwa pomysłów na rozwój miejscowości, jeśli się nimi z nikim nie podzielicie.

3 Komentarze

  1. Prawie 80% obszaru pokrywa się z okręgiem wyborczym radnego Andrzeja B. Swój chłop. Potrafi o swoich zadbać. Szkoda, że tylko o swoich.

Comments are closed.