Praca nowej Rady Gminy przypomina zabawę w ciuciubabkę. Interpelacje radnych w sprawie sytuacji finansowej Gminy są odwlekane, odpowiedzi powierzchowne. Nie wiadomo ile faktycznie mamy długu, ciągle pojawiają się nowe, niestety gorsze wersje. Jakie są zobowiązania wymagalne na początek roku 2015?

W czasie kampanii wyborczej słyszeliśmy o 2 mln zł., RIO poinformowało radnych o niemożliwej do spłacenia sumie 12 mln zaś w przeddzień zakończenia roku Rada Gminy otrzymała projekty uchwał Wójta Gminy na renegocjację pożyczek na sumę 43 mln zł.

Projekty uchwał do przegłosowania (patrz przyklepania!) dotyczyły trzech spraw:

  1. zmian w budżecie na rok 2014, które się faktycznie dokonały bez udziału poprzedniej rady i teraz trzeba je zalegalizować,
  2. przedłużenia terminu spłaty bankowej kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gryficach na rachunku bieżącym na sumę 2,5 mln zł (należało go spłacić do końca roku 2014),
  3. przedłużenie terminu spłat pożyczek w parabankach M.W. Trade i Magellan S.A.

Wprowadzanie zmian w budżecie po ich realizacji jest tematem na osobny artykuł, pożyczka w BS Gryfice z powodu niejasności dotyczących podstawy prawnej to także inna sprawa. Najbardziej bulwersująca radnych i przysłuchujących się obradom osób była próba otrzymania przez Wójta pełnomocnictw na „rolowanie” długu w parabankach.

Projekty uchwał przedstawiono Radzie bez uzasadnienia. Nie wiadomo więc, dlaczego nawet te najmniejsze płatności nie zostały uregulowane. Radni nie otrzymali informacji ani możliwości wglądu do dokumentów, które pomogłyby odpowiedzieć na następujące pytania:

– jakie były podstawy zawarcia pożyczek,

– czy Rada Gminy zaakceptowała ich zaciągnięcie,

– na co były przeznaczone,

– jakie podpisywano aneksy do umów,

– co jest zabezpieczeniem pożyczek i aneksów (każdy aneks to dodatkowe zabezpieczenie),

– ile to kosztuje.

Trudno przewidzieć jakie będą konsekwencje nowych umów, o ile zwiększy się dług Gminy chociażby z powodu kapitalizacji odsetek, jakich nieruchomości dodatkowo zażądają parabanki w ramach zabezpieczenia. Wiadomo także, że takich pełnomocnictw nie może Wójtowi udzielić Rada Gminy bez akceptacji RIO, nie chce też powielać błędów poprzedników, którzy upoważnili Wójta do wszelakich działań.

Biorąc pod uwagę wszystkie wątpliwości, Rada nie udzieliła Wójtowi pełnomocnictw. Bez informacji potrzebnych do rozpatrzenia problemu nie było to możliwe. Przeciwko uchwale glosowało 7 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, 2 było nieobecnych.

zestawienie

1 komentarz

  1. Co do punktu drugiego, jest to prawdopodobnie tzw. kredyt w rachunku ( jak debet na koncie osobistym ) odnawiany co roku i Gminie posiadającej nieregularne wpływy, wręcz niezbędny. Z tego powodu szat bym nie rozdzierał. Co do przedłużenia terminu spłaty pożyczek, to obawiam się że jest szach mat i specjalnie nie będzie wyjścia.