W środę odbyła się sesja Rady Gminy Rewal, podczas której decydowano o kilku istotnych projektach uchwał. Najbardziej burzliwa dyskusja toczyła się w kwestii protestów wyborczych odnośnie wyborczego zebrania wiejskiego w Niechorzu.

Protesty wyborcze uznane za zasadne

Dyskusja nad protestami trwała ponad godzinę. O jej wynikach już pisaliśmy. Przypomnijmy tylko zatem, że zdecydowano o uznaniu dwóch złożonych protestów a tym samym o konieczności powtórzenia wyborczego zebrania wiejskiego. Wielokrotnie z sali padało stwierdzenie, że o uznaniu lub nie protestów powinna decydować kwestia, czy złamane zostało prawo, odkładając na bok sprawę interpretacji nazwisk przez komisję skrutacyjną, choć nawet prawnik UG miał wątpliwości, dlaczego odrzucono nazwisko Matuszczak a zaakceptowano nazwisko Jędrzejewski. Wójt Robert Skraburski oraz Kazimierz Kwiatkowski apelowali natomiast o głosowanie z zachowaniem zdrowego rozsądku.

Warto zwrócić przy okazji uwagę, że prawnik uznał za słuszne, iż komisja skrutacyjna uznawała za ważne głosy, gdy na karcie pojawiał się tylko jeden człon nazwiska jednego z kandydatów, gdyż tak zostali mieszkańcy poinstruowani przez przewodniczącego zebrania.

Ponadto Sekretarz Gminy Wioletta Brzezińska poinformowała zebranych, że termin, godziny i miejsce odbywania się zebrań wiejskich były konsultowane z sołtysami poszczególnych miejscowości, choć wójt winę za taką a nie inną lokalizację zebrania wziął na siebie.

Ciąg dalszy starań o utworzenie Rybackiej Grupy Działania

Z innych spraw poruszanych na sesji należy zwrócić uwagę na wystąpienie Wicemarszałka Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy oraz Radnego tegoż sejmiku Artura Łąckiego, którzy apelowali o podjęcie uchwały inicjatywnej w kwestii przystąpienia do Rybackiej Grupy Działania (zwanej wcześniej LGR) razem z gminami Dziwnów, Świerzno, Brojce, Karnice i Trzebiatów. Co ciekawe, w wolnych wnioskach Henryk Gmyrek nie omieszkał wspomnieć, że gdy poprzednio kwestia grup rybackich była rozstrzygana przez radnych, to Artur Łącki optował za nieprzystępowaniem do takiego grupy. Było to już po głosowaniu, na którym Rada Gminy zgłosiła akces do grupy we wspomnianym składzie.

Wieloryb i miniatury zostaną jeszcze przez 15 lat…

Radni głosowali także nad dzierżawami wieloletnimi dla Parku Miniatur Latarni Morskich oraz Parku Wieloryba. W obu przypadkach przegłosowano dzierżawy do września 2030 roku, czyli na 15 lat. Radny Andrzej Brzeziński zwracał uwagę, że jest to wbrew opinii mieszkańców. Nowy sołtys Rewala Artur Łukomski stwierdził, że powie o tym mieszkańcom na najbliższym zebraniu wiejskim. Wójt Skraburski przyznał, że wolałby się tym sam pochwalić, bo utrzymanie takiego inwestora to sukces dla miejscowości i dla gminy.

Przypomniano także podczas dyskusji nad uchwałą, że właściciel Parku Miniatur zgodził się na przeniesienie działalności do gminy Rewal oraz wpieranie lokalnego sportu. Nie było natomiast takich deklaracji od właścicieli spółki prowadzącej Park Wieloryba.

… a pawilony w Rewalu dwa razy dłużej

Rada Gminy zaopiniowała pozytywnie wniosek o dzierżawę 30-letnią terenów w Rewalu u zbiegu ulic Mickiewicza i Westerplatte. Projekt przewiduje powstanie w tym miejscu jedynie pawilonów handlowych z odzieżą przy braku gastronomii i handlu żywnością. Ponadto inwestor ma wybudować budynek na punkt informacji turystycznej. O szczegółach tego projektu pisaliśmy już wcześniej.

List od DEDECO

Radni spytali Wójta Roberta Skraburskiego o list otwarty od prezesa firmy DEDECO, który skarży się, że chce się dogadać w sprawie płatności, ale nie ma odzewu ze strony samego Wójta. Przewodnicząca Rady Agnieszka Tasarz poprosiła o wyjaśnienia. Zaproponowała także, aby umówić spotkanie prezesa firmy projektującej molo w Pobierowie z wójtem i radnymi.
Tytułem wyjaśnienia: DEDECO to firma architektów, która wygrała konkurs na projekt pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule pt. Nowe Inwestycje

Przystanek autobusowy nie dla autobusów

W wolnych wnioskach poruszono dwie ważne kwestie. Po pierwsze, kłopotów z miejscem do zaparkowania autobusów na… przystanku autobusowym w Pobierowie. Na paradoks zakrawa fakt, że stojące tam samochody osobowe uniemożliwiają zatrzymanie i postój autobusów. Sprawa zapewne wymagać będzie nowej regulacji ruchu drogowego w tym miejscu.

Druga kwestia dotyczyła sukcesów członków klubu muay thai, którymi pochwalił się prowadzący sekcję Mateusz Matecki. Poprosił on o wsparcie finansowe sponsorów na wyjazd zawodników na finały Mistrzostw Polski 30 maja, gdzie są realne szanse na czołowe miejsca. Klub nie może korzystać z wsparcia gminnego z puli tzw. alkoholówki, gdyż istnieje krócej niż 2 lata.

1 komentarz

  1. Nic nie piszecie na temat wysokości kwot za dzierżawę w odniesieniu do Miniatur i Wieloryba. Jest to równie istotne, co czas trwania.

  2. Kwoty za dzierżawę ustalane są indywidualnie pomiędzy Wójtem a dzierżawcami, będą one na pewno podane do wiadomości