Zawiadamiam, że19.02.2015 r. (czwartek) odbędzie się zebranie wiejskie w świetlicy przy ul. Słowackiego o godz. 18:00

Porządek zebrania

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja dotycząca dzierżaw wielkopowierzchniowych na plaży w Rewalu – dyskusja, podjęcie uchwały.
  4. Informacja dotycząca dzierżaw wieloletnich – dyskusja, podjęcie uchwały.
  5. Wolne wnioski.

Na zebranie wiejskie zostali zaproszeni Radni Gminy Rewal

 

Serdecznie zapraszam
Sołtys Rewala

Andrzej Brzeziński