Znamy rekomendacje regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej na kandydatów do sejmu i senatu RP. W tym gronie znajduje się dwójka mieszkańców gminy Rewal.
Do sejmu RP kandydował będzie Konstanty Tomasz Oświęcimski. Dwukrotnie już zdobywał mandat poselski, z czego przed czterema laty z czwartym wynikiem w Platformie w okręgu szczecińskim. Na liście miał wówczas numer 5, w tym roku wystartuje z „szóstką”.

Do senatu RP kandydować ma Artur Łącki, obecnie radny sejmiku wojewódzkiego. Na terenie okręgu szczecińskiego wyznaczone są dwa jednomandatowe okręgi wyborcze. Z tego drugiego, obejmującego powiat miejski Szczecin oraz powiat Police, kandydować ma Norbert Obrycki. Każde ugrupowanie może wystawić w danym JOW-ie tylko jednego kandydata.
Ostateczny skład list wyborczych głównej partii rządzącej w Polsce ustali rada krajowa PO.