Wszystkie założenia poprawy fatalnej sytuacji finansowej gminy Rewal przedstawiane przez wójta Roberta Skraburskiego opierają się na uzyskaniu nisko oprocentowanej pożyczki ze skarbu państwa, która pozwoliłaby na spłatę zadłużenia wobec tzw. parabanków. Dzięki temu udałoby się znacznie obniżyć obciążenia z tytułu spłaty odsetek o niemal lichwiarskim oprocentowaniu. 10 grudnia wpłynęła do urzędu gminy Uchwała RIO nr XCIX.418.Z.2014, która, niestety, udziela negatywnej rekomendacji gminie Rewal w kwestii możliwości spłaty przez nią pożyczki ze skarbu państwa w kwocie 53 milionów złotych. Inaczej mówiąc, w świetle posiadanych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie nie widzi szans, abyśmy zaciągając takie zobowiązanie finansowe, byli w stanie je spłacić. Bez względu na przekonania polityczne należy uznać to za poważny cios dla naszej gminy.

Czym RIO uzasadniło taką decyzję? Ich zdaniem wójt gminy Rewal nie złożył wymaganych informacji, aby można było ocenić możliwości spłaty wspomnianej pożyczki, bowiem z przedstawionego planu naprawczego gminy nie wynika, czy rzeczywiście pożyczka zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia w parabankach. Ponadto zarzuca się Wójtowi Skraburskiemu, że nie złożył wyjaśnień do wniosku z 2 października, o co wzywał Prezes RIO w Szczecinie. Jest to o tyle zaskakujące, że podczas kampanii wyborczej pan wójt twierdził w swojej ulotce, że Izba Obrachunkowa przyjęła już jego wyjaśnienia.

Skład orzekający RIO, który wydał negatywną opinię, uznał także za nieracjonalną próbę spłaty obecnego zadłużenia bez znacznego podwyższania podatków i opłat lokalnych a opierając ją jedynie na planowanej sprzedaży nieruchomości.

Rodzi się pytanie, czy możemy dostać kredyt ze skarbu państwa bez pozytywnej rekomendacji RIO? Teoretycznie jest to możliwe, bowiem rozporządzenie ministra finansów w sprawie pożyczek ze skarbu państwa mówi tylko o obowiązku złożenia opinii RIO wcale nie wskazując, że musi być ona pozytywna (§3 pkt 12). Wątpliwe jednak, aby minister finansów nie sugerował się nią podejmując decyzję.

Powyższa opinia nie jest jedynym dokumentem z Regionalnej Izby Obrachunkowej wymaganym przy składaniu wniosku. Zgodnie z rozporządzeniem jest takich dokumentów aż 7 w tym m.in. opinia na temat wykonania budżetu w I połowie roku oraz o stanie mienia gminy w trzech ostatnich latach. Na chwilę obecną w pierwszym przypadku opinia jest negatywna, w drugim zaś dokument będzie mógł zostać przygotowany przez RIO dopiero, gdy zostaną zaksięgowane wszystkie zaległości finansowe, które zostały wykazane przy ostatniej kontroli.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy dla gminy Rewal ziszcza się czarny scenariusz przewidywany przez największych malkontentów. Jednak szanse na uzyskanie w najbliższym czasie pożyczki ze skarbu państwa zmalały bardzo mocno.