W czwartkowe popołudnie mieszkańcy Niechorza spotkali się na zebraniu wiejskim poświęconym przygotowaniom do sezonu letniego. Sołtys tej miejscowości jest jedynym w tym roku, który takie zebranie zwołał, choć jeszcze nie tak dawno przedsezonowe zebrania odbywały się w większości naszych sołectw.

Rada sołecka działa aktywnie

Na początku Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej pracy rady sołeckiej, która odbyła cztery zebrania i przygotowała dwie imprezy. Wspomniał także o wsparciu organizacyjnym i finansowym ze strony rady oraz mieszkańców na rzecz tegorocznego Święta Śledzia, które w tym roku odbędzie się 4 lipca.

Zmiany w statucie sołectwa

Prawie 40 osób przybyłe na sale ożywiło się dopiero podczas dyskusji na temat zmian w statucie sołectwa. Sołtys przedstawił rozwiązania, które istnieją w innych miejscowościach i chętnie widziałby je także w Niechorzu. Kilka innych ciekawych sugestii padło z sali, w tym opcja głosowania na sołtysów i członków rad sołeckich w podobnym trybie, jak na gminnych radnych.

O przygotowaniach do sezonu

Później mieszkańcom zaprezentowali się zaproszeni przez sołtysa goście. Pierwsza pojawiła się Mariola Kwiatkowska-Ratajczak, która mówiła o sprawach związanych nie tylko z zielenią, ale przede wszystkim o kwestii czystości na plażach i ulicach. Zwróciła uwagę, że w czasie sezonu będzie odrębna osoba wydelegowana przez spółkę Wodociągi Rewal do koordynacji sprzątania samych plaż.
Komendant policji Marcin Ryczko mówił o dodatkowych służbach mundurowych, jakie działać będą na terenie gminy w okresie lata. Zainteresowanie wzbudziła głównie wzmianka o patrolach konnych, które wspierać będą funkcjonariuszy w szczycie letniego sezonu.
Odpowiedzialny za koordynację ratownictwa w gminie Wiesław Kalinkiewicz zwracał uwagę na konieczność utworzenia zjazdów na plaże, gdzie służby ratownicze mogłyby zjeżdżać bezpiecznie i wodować swoje szybkie łodzie. Przy obecnie zwiększających się obciążeniach dla ochotniczych straży pożarnych, każde ułatwienie miałoby ogromny wpływ na skuteczność ich działań, a tym samym na ratowanie życia wypoczywających nad morzem. Przy okazji wystąpienia pana Wiesława pojawił się temat zagrożeń wynikających z puszczania latem lampionów ryżowych. Mówiono także o tym, które ulice w Niechorzu zostałyby zalane, gdyby zlikwidować wrota sztormowe na kanale Liwka.
Łukasz Tylka z CIPR-u opowiadał o wieżach ratowniczych, ale przede wszystkim o tym, że nie można, poza odcinkami kąpielisk z Błękitną Flagą, zakazać wstępu na plażę osobom z psami. Posiadacze czworonogów muszą jednak pamiętać o obowiązku sprzątania psich odchodów po swoim pupilu także na plaży, co łamane jest nagminnie. Dłuższa dyskusja pojawiła się, gdy poruszony został temat bezpieczeństwa przy głównym pirsie w Niechorzu. Jest pomysł, aby utworzyć tam tor wodny i wyłączyć ten newralgiczny odcinek z kąpieli. Przedstawiciele straży pożarnej poparli ten pomysł, choć nie wiadomo, czy podobny entuzjazm wykażą inni interesariusze. Pan Łukasz wspomniał także o planowanych imprezach na sezon. W Niechorzu, poza Świętem Śledzia i Smakami Gminy Rewal, odbędzie się turniej o Puchar Bałtyku w plażowej siatkówce rozgrywany na boiskach pod latarnią.

Gdzie te 30 milionów?

Sporo dyskutowano także podczas wolnych wniosków. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Żoła mówił o bardzo trudnej sytuacji finansowej gminy, która na przestrzeni ostatnich miesięcy jeszcze się pogorszyła. Na bardzo konkretne pytania Karola Ciszka odpowiedział równie konkretnie podając liczby, które wywołały dłuższą chwilę ciszy na sali. Okazało się m.in., że w roku ubiegłym przekroczono planowane wydatki gminy o ponad 30 milionów złotych. Zaskakująco duże było przekroczenie budżetu w wydatkach na administrację – ponad 3 miliony.

Wolne wnioski

Ponadto na zebraniu pojawiły się tematy bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego na ulicy Mazowieckiej i alei Bursztynowej. Można było usłyszeć sugestie wprowadzenia na tej drugiej z ulic ruchu jednokierunkowego – pomysł na pewno szalony, jednak godny zastanowienia w świetle braku perspektyw na rychły remont tej drogi powiatowej. Radny Marcin Ryczko zapewnił, że te sprawy są znane komisji bezpieczeństwa Rady Gminy i czynione są starania, aby komfort korzystającym z ulic i chodników poprawić.
Dużo uwag krytycznych było też pod kątem pracowników urzędu gminy – podawano konkretne przykłady, gdy pisma z magistratu trafiały do adresatów po 3-4 tygodniach. Sołtys Niechorza obiecał postarać się wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy.