W projekcie Budżetu Gminy Rewal na rok 2015 znalazło się szereg nowych inwestycji. Może to wywoływać zdziwienie biorąc pod uwagę sytuację finansową Gminy, dlatego też postanowiliśmy przyjrzeć się niektórym z nich.

Na rok 2015 planowane wydatki na Transport i Łączność to 12 149 451 zł. W tej kwocie zaplanowano finansowanie między innymi: dalszego remontu Kolei Wąskotorowej, remonty dróg, budowę ścieżki rowerowej Trzęsacz – Rewal, budowę ul. Łokietka w Rewalu, projekt „Mój Rynek ” w Niechorzu,budowę ścieżki pieszo – rowerowej do latarni morskiej w Niechorzu i inne.

Naszą uwagę przykuła pozycja w budżecie pt. „Projekt pomostu spacerowo – cumowniczego w Niechorzu”, na który przeznaczone jest 506 514 zł w roku 2015. Ciekawe jest to, że pozostałe wydatki opisane są inaczej np. „budowa ścieżki rowerowej …” natomiast w tym przypadku wyraźnie napisane jest, że to „Projekt pomostu…”

Idąc tym tropem sprawdziliśmy Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rewal na lata 2015 – 2042 i okazało się, że to nie koniec wydatków. Projekt pomostu spacerowo – cumowniczego w Niechorzu będzie w latach 2015 – 2017 łącznie kosztować 2 460 000 zł. Ponadto okazało się, że istnieje jeszcze jeden projekt pomostu spacerowo cumowniczego tym razem w Pobierowie, na który zaplanowano 1 743 700 zł w 2016r.

Aby zrozumieć skąd wzięły się te projekty należy cofnąć się parę lat.

2 lipca 2009r. Gmina Rewal ogłosiła konkurs na „Opracowanie koncepcji architektonicznych projektu pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie” oraz projektu zespołu hotelowego w Pobierowie (zobacz). 30 września 2009 r. ogłoszono wyniki konkursu: I nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymała koncepcja opracowana przez firmę DEDECO Sp. z o.o. ze Szczecina. Poza wygraną pieniężną firma DEDECO została zaproszona do negocjacji na opracowanie pełnego projektu budowlano-wykonawczego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Ostatecznie 30 grudnia 2009r. Gmina zawarła umowę z firmą DEDECO na wykonanie powyższego projektu za kwotę 1 600 000 zł + VAT (zobacz)

Oto nagrodzona praca ( zdjęcia pochodzą ze strony www.dedeco.pl)

Podobnie było z projektem pomostu w Niechorzu. Konkurs na „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego pomostu spacerowo-cumowniczego z zespołem usługowym w Niechorzu” (zobacz) ogłoszono 10 sierpnia 2010r. I nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymała firma MXL4 Architekci ze Szczecina i ponownie częścią nagrody było zaproszenie do negocjacji na przygotowanie pełnego projektu budowlano-wykonawczego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Umowę zawarto 5 stycznia 2011r. na kwotę 2 010 000 zł + VAT (zobacz)

Oto nagrodzona praca (zdjęcia pochodzą ze strony mxl4.com)

Przedstawione projekty są bardzo imponujące i sądząc po rozmachu przedstawionym na wizualizacjach, bardzo kosztowne. Problem polega na tym, że wielomilionowe kwoty potrzebne na ich realizacje są zupełnie poza zasięgiem Gminy. Tak więc projekty te pozostaną wyłącznie na papierze. Najtrudniejsze do zaakceptowania jest to, że powyższe umowy, zawarte na kwotę 4 203 700 zł, zaplanowano opłacić w latach 2015 – 2017. Obecnie do zapłaty pozostało 3 587 470 zł i ta kwota mimo, że jest zobowiązaniem finansowym, nie została jeszcze doliczona do długu Gminy Rewal.