Rewaligowcy! 😀 Startujemy z Pucharem Rewalskiej Amatorskiej Ligi Futsalu!

Czekamy na 8 zespołów, które przystąpią do rozgrywek w sezonie 2017/2018. Termin rozegrania pierwszej kolejki zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeniowej.

Przed zgłoszeniem drużyny bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Rewaligi:

REGULAMIN PUCHARU REWALSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI FUTSALU REWALIGA 2017/18

I. ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU

 1. Głównym założeniem organizatora – Gminy Rewal jest zorganizowanie turnieju halowej piłki nożnej amatorów, stojącego na wysokim poziomie piłkarskim i organizacyjnym. Celem imprezy jest zachęcenie do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz do rekreacyjnego uprawiania sportu.
 2. W turnieju mogą wziąć udział piłkarze rocznika 2001 i starsi.
 3. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników, w tym dopuszcza się piłkarzy zrzeszonych w klubach piłkarskich występujących w B-klasie, A-klasie, lidze okręgowej regionalnej i wojewódzkiej oraz IV lidze.
 4. Warunkiem rejestracji zespołu do rozgrywek ligowych jest dostarczenie do organizatora zawodów listy zawierającej nazwę drużyny oraz nazwiska zawodników, spełniających warunki określone w regulaminie.
 5. Listę zawodników należy dostarczyć do organizatora do 31.10.2017 r. drogą mailową (tlachawczak@rewal.pl) lub osobiście w biurze hali sportowej w Rewalu.
 6. Warunkiem dopuszczenia zespołu do rozgrywek jest wpłacenie wpisowego w kwocie 350 zł. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, nieuzasadnionego wycofania się zespołu z turnieju, bądź braku odpowiednio wcześniejszego powiadomienia organizatora o rezygnacji z udziału w zawodach przed rozpoczęciem rozgrywek, wpisowe nie będzie zwracane.
 7. W przypadku niestawienia się do rozgrywek jednej z drużyn, bądź też stawienia się do rozgrywek w niekompletnym składzie, mecz nie będzie rozgrywany, a drużynie przeciwnej zapisuje się zwycięstwo z wynikiem 3:0 i 3 pkt. W przypadku każdej kolejnej nieobecności tej samej drużyny zostanie ona ukarana finansowo kwotą 200 zł.

II. SYSTEM ROZGRYWEK I PUNKTACJA

 1. Rozgrywki Pucharu Rewaligi przeprowadzone zostaną w systemie grupowym: Grupa A i grupa B mecz i rewanż.
 2. O kolejności miejsc w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów, według punktacji: zwycięstwo –3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt.
 3. Po zakończeniu fazy grupowej zespoły przechodzą do rywalizacji w fazie pucharowej. Drużyny z miejsc 1-2 grup A i B, zagrają o miejsca 1-4,a drużyny z miejsca 3-4 zagrają o miejsca 5-8.
 4. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez 2 drużyny, o kolejności zadecyduje wynik bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami, a następnie bilans bramkowy. Jeżeli bilans jest również jednakowy, wyżej klasyfikowana jest ta drużyna, która w dwóch rundach rozgrywek zdobyła więcej bramek.
 5. W przypadku, gdy więcej niż 2 zespoły uzyskają taką samą ilość punktów, o kolejności zadecyduje mała tabela.
 6. Pary w fazie pucharowej wyłoni końcowa tabela grupy A i B, drużyny zagrają systemem 1 miejsce grupa A z 2 miejscem grupy B i, 1 miejsce grupy B z 2 miejscem grupy A. 3 miejsce grupa A z 4 miejscem grupy B, 3 miejsce grupy B z 4 miejscem A
 7. Zwycięzcy dwóch pierwszych meczów zagrają w Wielkim Finale, przegrani zmierzą się w meczu o 3 miejsce. Zwycięzcy meczów 3 i 4 zagrają o 5 miejsce a przegrani o 7 miejsce.9.
 8. W fazie rozgrywek play off czas gry ustala się na 2×15 min, z 5 –min. przerwą.
 9. W przypadku, gdy mecze w fazie play-off zakończą się wynikiem remisowym, sędzia zarządzi konkurs rzutów karnych. Rzuty karne wykonywane będą w seriach po 5 strzałów, na przemian. Jeżeli po serii 5 strzałów wynik w dalszym ciągu będzie nierozstrzygnięty – rzuty karne wykonywane będą w parach, na przemian, aż do rozstrzygnięcia.

III PRZEPISY GRY

 1. Mecze rozgrywane są w hali sportowej o wymiarach parkietu 40×20 metrów, bramki 2×3 metry.
 2. Pole gry wyznaczone jest liniami autowymi.
 3. Czas gry 2×15 minut, z 2-minutową przerwą na zmianę boisk. Przed rozpoczęciem każdego meczu drużynom przysługuje 3- minutowa rozgrzewka na parkiecie.
 4. Czas gry wstrzymywany jest wyłącznie na polecenie sędziego.
 5. Podczas ostatniej minuty meczu mierzony jest tylko efektywny czas gry, tzn. każde wstrzymanie gry lub opuszczenie pola gry przez piłkę skutkuje automatycznym zatrzymaniem zegara. Odliczanie czasu gry następuje automatycznie po wznowieniu gry.
 6. Rozgrywki prowadzone są piłką niskoodbiciową nr 4.
 7. Warunkiem rozpoczęcia meczu jest udział kompletu (pięciu) zawodników każdej z drużyn.
 8. W przypadku, gdy obydwie drużyny nie stawią się do rozgrywek, bądź obydwie pojawią się w niekompletnych składach, mecz nie będzie rozgrywany, z wpisanym wynikiem 0:0. Obydwu drużynom zapisuje się po 0 pkt.
 9. Strój bramkarza powinien różnić się od strojów zawodników z pola. W przypadku, gdy wszyscy zawodnicy z drużyny mają jednolite stroje, bramkarz musi założyć specjalny znacznik, dostarczony przez organizatora zawodów.
 10. W czasie trwania meczu, na boisku może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 zawodników jednej drużyny.
 11. Zmiany „hokejowe” dokonywane są w strefie zmian – zawodnik zmieniający może wejść dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika zmienianego.
 12. W trakcie rozgrywek turniejowych obowiązuje zakaz stosowania wślizgów atakujących. Można stosować wślizgi tzw. blokujące poza zasięgiem gry (ok. 2m ), bez kontaktu z przeciwnikiem.
 13. Rzuty z autu wykonywane są nogą. Podczas wznawiania gry piłka musi znajdować się na linii autowej lub po zewnętrznej stronie linii (max. 25cm od lini). Zawodnik musi zagrać piłkę do partnera, nie może strzelić bezpośrednio bramki.
 14. Rzuty karne wykonywane są z odległości 6 m.
 15. Bramkarz nie może chwytać w ręce piłki zagranej nogą przez zawodnika z własnej drużyny.
 16. Przy wznowieniu gry z autu bramkowego, bramkarz wprowadza piłkę do gry tylko ręką. Przy wyrzucie bramkarskim piłka może w locie przekroczyć linię środkową boiska.
 17. Wykonawca stałego fragmentu (rzut wolny, rzut rożny, rzut z autu, wznowienie gry od bramki) ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Czas liczony jest przez sędziego od gwizdka, lub od momentu, gdy zawodnik ma możliwość wprowadzenia piłki do gry, tzn. jest w posiadaniu piłki i znajduje się w miejscu wznowienia gry. Sędzia sygnalizuje moment rozpoczęcia odliczania 4 sekund wyciągniętą w górę ręką, pokazując upływający czas za pomocą palców. Podczas rzutów rożnych i rzutów wolnych bezpośrednich sędzia liczy upływający czas bez podnoszenia ręki.
 18. Jeżeli drużyna wznawiająca grę nie wznowi gry w przeciągu 4 sekund, piłkę do gry wprowadza zespół przeciwny rzutem wolnym pośrednim z tego samego miejsca.
 19. Jeśli błąd 4 sekund popełni bramkarz wznawiający grę z autu bramkowego, grę wznawia drużyna przeciwna rzutem wolnym pośrednim z linii pola karnego, z punktu położonego najbliżej miejsca przewinienia.
 20. W przypadku, gdy zawodnik wykonujący stały fragment gry zgłosi u sędziego, że zawodnik z drużyny przeciwnej znajduje się w nieprawidłowej odległości, sędzia po interwencji daje sygnał wznowienia gry gwizdkiem. Od tego momentu odliczany jest czas 4 s.
 21. Wszystkie mecze sędziowane są przez 2 licencjonowanych arbitrów.
 22. W kwestiach spornych na boisku decyzję podejmuje zawsze sędzia główny spotkania.
 23. W kwestiach spornych, nie ujętych w regulaminie turnieju oraz innych sprawach organizacyjnych decyduje organizator zawodów.

IV KARY

 1. W czasie trwania meczu zostaje wprowadzona akumulowana suma fauli tzn. po czterech przewinieniach jednej z drużyn w jednej połowie meczu drużynie przeciwnej zostaje przyznany przedłużony rzut karny wykonywany z 10 metra każdorazowo za kolejny faul. Suma fauli anuluje się po zakończeniu połowy.
 2. Za niebezpieczne zagranie lub niesportowe zachowanie na boisku, zawodnik może zostać ukarany karą indywidualną – żółtą kartką.
 3. Otrzymanie drugiej żółtej kartki przez tego samego zawodnika w jednym meczu jest równoznaczne z otrzymaniem czerwonej kartki i wykluczeniem ukaranego zawodnika do końca trwania meczu. Jednocześnie drużyna ukaranego zawodnika gra przez 2 minuty w osłabieniu. Kara wykluczenia zawodnika jest bezwzględna, tzn., że nie jest anulowana po utracie bramki przez ukaraną drużynę. Po upływie czasu kary na boisko może wejść zawodnik rezerwowy.
 4. Za wyjątkowo brutalny faul, agresywne, niesportowe, bądź wulgarne zachowanie na boisku, zawodnik może zostać ukarany czerwoną kartką. Wiąże się to z automatycznym wykluczeniem z gry ukaranego zawodnika do końca spotkania i grą w osłabieniu jego drużyny przez 2 minuty. Kara wykluczenia zawodnika jest bezwzględna, tzn., że nie jest anulowana po utracie bramki przez ukaraną drużynę. Po upływie czasu kary na boisko może wejść zawodnik rezerwowy.
 5. Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest odsunięty od następnego spotkania. Kara wykluczenia z następnego meczu nie dotyczy zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę w następstwie dwóch żółtych kartek.
 6. W sytuacji, gdy w jednym meczu drugi zawodnik tej samej drużyny otrzyma czerwoną kartkę, mecz zostaje automatycznie przerwany, a drużynie przeciwnej zapisuje się zwycięstwo z wynikiem 3:0. Nie dotyczy to przypadku, gdy aktualny wynik w momencie przerwania meczu jest korzystniejszy, niż wynik walkoweru – w takim przypadku pozostaje on nie zmieniony.
 7. W przypadku, gdy podczas jednego meczu obydwie drużyny jednocześnie ukarane zostaną dwiema czerwonymi kartkami, mecz zostaje automatycznie przerwany i kończy się aktualnym wynikiem.

V NAGRODY

 1. W rozgrywkach Pucharu Rewaligi nagrodami premiowane są drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca.
 2. Za zajęcie miejsc 1-3 drużyny otrzymują puchary, medale oraz nagrody finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. Nagrody i trofea przewidziane są dla 10 zawodników.
 3. Za zajęcie miejsc 4-8 drużyny otrzymują puchary i pamiątkowe medale.
 4. W turnieju przewidziane są nagrody indywidualne: dla króla strzelców – zawodnika, który zdobędzie największą ilość bramek w całym turnieju, dla najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika turnieju, których wytypują organizatorzy Rewaligi.
 5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby strzelonych bramek przez dwóch lub kilku zawodników, o przyznaniu tytułu „króla strzelców” zadecydują organizatorzy.

Organizator – Gmina Rewal zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania turnieju.