Poniższy tekst jest tylko osobistą refleksją na temat, który wzbudził ostatnio spore kontrowersje czyli długoletnich dzierżaw dla Parku Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu i Parku Wieloryba w Rewalu. Jeżeli wkradły się tutaj jakieś merytoryczne błędy, to z góry za to przepraszam.

Czy mam coś przeciwko obu Parkom?

Najkrócej rzecz ujmując, nie. Mieszkam naprzeciwko Parku Wieloryba i pamiętam, że jeszcze 3 lata temu było tam bagno zamieszkałe przez żaby. Obecnie jest tam atrakcja, którą odwiedza sporo turystów. Obok powstała Bajkowa Chata więc tworzy się powoli coś na kształt Rewalskiej dzielnicy rozrywki. Można oczywiście zastanowić się, jakie były inne propozycje zagospodarowania tego terenu. Być może należało wybudować tam amfiteatr, a może tor wyścigowy? Nie wiem, ale sądząc po kierunku w jakim rozwija się Rewal, najpewniej jedyną alternatywą dla tego Parku był kolejny pensjonat/hotel/apartamentowiec, więc wolę to, co jest teraz.

Co do Parku Miniatur, nie jestem do końca pewien, bo za mało na jego temat wiem. Z planu zagospodarowania wynika, że nie może tam być żadnej większej zabudowy a funkcja tego terenu jest rekreacyjna. Wygląda na to, że wszystko jest zgodne z założeniami urbanistycznymi a turyści są zadowoleni. Oczywiście istnieją kontrowersje związane z przyznaniem tego terenu właśnie panu Piaseckiemu, bo byli ponoć inni chętni. Na razie jednak zakładam, że Gmina skorzystała na tej inwestycji.

Pozostaje jeszcze kwestia wysokości opłaty za dzierżawę, ale o tym później.

Czy uchwała dotycząca przyznania długoletnich dzierżaw powinna być przyjęta?

Powiem wprost, ta uchwała to KPINA! Dlaczego? Oto jej treść :

 

PROJEKT WÓJTA GMINY REWAL
przygotowany przez Ewę Korczyńską

U C H W A Ł A Nr _____/_________/15 Rady Gminy Rewal z dnia__________________ r.

w sprawie: umowy dzierżawy – Park Wieloryba.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) i art. 13 ust. 1, art.23 ust.1 pkt.7 a, art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na kolejny okres w odniesieniu do działki nr 203/1 i 203/2 obr. Rewal 1 o powierzchni 17 400 m2 do 30 września 2042 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Umowa dzierżawy została zawarta 8 maja 2012 r. na okres 10 lat – do 8 maja 2022 r. na części nieruchomości 203/1 i 203/2 obr. Rewal 1 o powierzchni 17 400 m2 z przeznaczeniem na wybudowanie Parku Wieloryba. Wyrażenie zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 30 września 2042 r. pozwoli na zachowanie atrakcji turystycznej i wprowadzanie nowych inwestycji w Parku Wieloryba. Opinia Rady Sołeckiej – pozostawiono decyzję Radzie Gminy jako strategicznej dla całego samorządu.

 

Treść uchwały dotyczącej Parku Miniatur była w zasadzie taka sama.

Co wynika z tych uchwał?

Tylko tyle, że Rada Gminy zezwala na 30-letnią dzierżawę atrakcyjnego terenu ponieważ Park Wieloryba to atrakcja turystyczna. No cóż, Czarnobyl też stał się atrakcją turystyczną, więc teoretycznie można by przekształcić Park Wieloryba w składowisko odpadów nuklearnych i ustalić wysokość dzierżawy na 1 zł rocznie. Absurdalny pomysł? Oczywiście, ale zgodny z powyższą uchwałą. Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że projekt uchwały na przedłużenie dzierżawy w trybie bezprzetargowym powinien zawierać:

 • dotychczasowe warunki umowy,
 • proponowaną wysokość opłaty,
 • dokładnie ustalone przeznaczenie terenu,
 • sprawozdanie dotychczasowej realizacji inwestycji wraz z opinią, czy przebiega ona zgodnie z poprzednimi ustaleniami,
 • opis dalszych planów inwestora,
 • i pewnie jeszcze inne elementy, które są niezbędne do analizy projektu

Działania Rady Gminy

Jak Rada może podejmować racjonalne decyzje dotyczące przyszłości Gminy, nie mając podstawowych danych? To wygląda na rażące niedbalstwo, albo na celowo postawioną „minę” , na której Radni mieli wylecieć w powietrze. Uważam, że procedowanie nad tak napisanym projektem powinno trwać nie dłużej niż 2 minuty. Po pierwszym czytaniu powinna zostać odesłana do autora wraz z wnioskiem o uzupełnienie. Radni zdecydowali inaczej, na obradach połączonych komisji we wtorek 03.02.2015 zaczęli przepytywać inwestorów, wójta i pracowników Gminy a następnie podjęli się negocjacji. Stanęło na tym, że opłata dzierżawy wzrośnie (choć nie do końca wiadomo o ile) a ponadto inwestorzy zobowiązali się przenieść swoje firmy do Rewala, a właściciel Parku Miniatur zobowiązał się wybudować drogę. Te ustalenia byłyby dla Gminy zdecydowanie lepsze i można byłoby je przyjąć, gdyby nie fakt, że na sesji Rady Gminy w piątek stanęły uchwały w praktycznie nie zmienionej formie (poza skróceniem okresu dzierżawy). Wygląda na to, że efekt negocjacji Rady z inwestorami to wyłącznie ustne deklaracje bez skutków prawnych.

Jak to powinno wyglądać?

Uważam, że ani Rada ani Wójt nie powinni zajmować się ta sprawą. Rada podejmuje decyzję na podstawie przedłożonych materiałów, z kolei Wójt ma na głowie większe problemy (długi, plan naprawczy, budżet 2015, lista jest długa) i na nich powinien się skoncentrować. Jednakże w Urzędzie Gminy, jeśli się nie mylę, w referacie ds. Inwestycji pracuje 5 osób, w Planowaniu Przestrzennym 2 osoby, a w referacie ds Nieruchomości również 5 osób. Z pewnością można by oddelegować 1 osobę, aby wraz z 1 przedstawicielem Rady Gminy wynegocjowali z inwestorami najlepszą dla nas umowę, która np. określałaby wysokość opłaty, która nie odstraszy inwestorów a jednocześnie nie będzie kontrowersyjna dla mieszkańców. Ponadto można by uzależnić okres dzierżawy od poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych itd. Następnie na postawie tych negocjacji przygotować projekt umowy i zgodny z nią projekt uchwały. Sądzę, że każdy z nas miałby pomysł, jak zrobić to lepiej, bo obecny tryb tworzenia (a raczej przyklepywania) uchwał to raczej zaprzeczenie samorządności.

Decyzja Rady

Muszę przyznać, że byłem dumny, gdy Rada podjęła decyzję aby odłożyć procedowanie tych uchwał do czasu aż pan wójt przeprowadzi właściwe konsultacje społeczne, ale szczerze mówiąc uważam, że uchwały w obecnym kształcie powinny być konsultowane wyłącznie z niszczarką do papieru.

Konsultacje społeczne

Zarówno mieszkańcy jak i Rada Gminy są zgodni, że każda istotna dla Gminy decyzja powinna być poprzedzona konsultacjami społecznymi. Rzecz w tym, że nie wiemy jak to robić, koniecznie powinniśmy przejąć jakieś zasady i procedury, które mogłyby to umożliwić. Na razie zostają nam dwie drogi. Pierwsza to zebrania wiejskie. W Rewalu planowane jest zebranie w tym tygodniu, więc będzie okazja, aby o sprawach dzierżawy dla Parku Wieloryba porozmawiać. Druga droga, do której szczególnie zachęcam, to wyrażanie opinii na „Widokach”. Możemy się umówić, że przez najbliższe 2 tygodnie będziemy tutaj omawiać sprawy Parków Miniatur i Wieloryba, a przykładowo 23 lutego dostarczę Wasze opinie panu wójtowi, aby mógł wykorzystać je przy tworzeniu nowych, lepszych uchwał na temat długoletnich dzierżaw.
To będzie nasz mały, „widokowy” wkład w rozwój Debaty Publicznej w Gminie Rewal.

12 Komentarze

 1. Zacznę od paru słów w obronie zlekceważonych przez Ciebie żab.
  Otóż bardzo dobrze nam one robiły, rechocząc w ciepłe wieczory. Tego lata nie było ich słychać albo też ja przygłuchłam. Ktoś je słyszał?
  Naturalne stawy, których było w Rewalu – jeśli się nie mylę – cztery, są potrzebne zwierzętom jako pojniki, także ptakom; ptaki żywią się owadami, żaby żywią się owadami, jakieś wodne zwierzaki i ryby wyżerają larwy owadzie; wtedy jest np. mniej komarów i much, i innego niefajnego badziewia.
  Dwa stawy z czterech są zlikwidowane, trzeci stawek już sprzedany wraz działką, czy ktoś zadbał o bezpieczeństwo czwartego stawu, czy w umowie dzierżawy jest zapis chroniący staw, żaby i ptaki. A może pokusić się o wiedzę na temat fauny i flory lokalnej, a może żyje tam jakiś rzadki gatunek, który trzeba otoczyć opieką, jakaś żaba rogata pomorska czy chrząszcz rewalski?

  A skończę na przyziemiu: proszę o odpowiedź, czy jest tajemnicą wysokość dzierżaw za lokale w Rewalu? Od osób prywatnych? Aż mnie kusi, żeby napisać:)
  W każdym razie 50tys. z reklamami wydaje się niską dzierżawą za Wieloryby, zwłaszcza że inwestycja na stałe wmontowana w ziemię niewielka, biznes bardzo mobilny. O kuriozalnej kwocie / z BONUSEM, he he/ ok. 14.000zł za Miniatury nawet nie wspominam, bo to wstydliwa kwota, a interes wydaje się być jeszcze bardziej mobilny.

  Dodam, że obydwa obiekty znam, bardzo mi się podobają i są solidnie wykonane oraz ciekawe, ale – co tu kryć – komercyjne, zatem żadnej ochronie nie powinny podlegać; Nie są stacjami hodowli zagrożonych gatunków, nie zajmują się edukacją społeczną ani też działalnością charytatywną. Właściciele Bajkowej Chaty pracują w podobnej branży, najpierw dokonali zakupu gruntu po cenach rynkowych, następnie wykonali trwałą budowlę i zrobili atrakcję. Tak się to robi. Albo też płaci się dużą dzierżawę!
  Fajnie, że są Miniatury, dobrze, że są Wieloryby! Ale nie możemy zapominać, że gdyby nie nasza lokalizacja, nasza praca, ale też nasze długi inwestycyjne, Panowie Przedsiębiorcy nie przyjechaliby do nas. Gdyby do nas nie przyjeżdżali turyści, wystarczyłyby wystawy objazdowe.To jest wzajemna korzyść. Zatem koszty i podstawy umowy powinny być adekwatne.

  • Od akapitu : „A skończę na przyziemiu” pełna zgoda .
   Nie zapominajmy, że to jednak komercja w najczystszej postaci, choć pożyteczna i uzupełniająca nasze biznesy, i bez wątpienia lepsza niż kolejna stodoła z pokojami. Natomiast rechotu żab, bzykania much i komarów mi nie brakuje. Śmierdzące bajora, to też nie moja bajka, więc im mniej tego badziewia tym lepiej . Chyba naraziłem się Zielonym…………?

 2. Dzięki za pierwszy komentarz 🙂
  Więc tak, ja też lubiłem te żabki, ich wieczorny rechot kojarzy mi się z wiosną i nadchodzącym latem. Chciałem po prostu powiedzieć, że przez lata ten teren był dziki i żaden inwestor na niego nie spojrzał a jak powstał P. Wieloryba to nagle mamy wizje co mogłoby tam być innego. Niestety jestem pesymistą, dni żab były policzone i uważam że P. Wiel. to lepsza alternatywa niż apartamentowiec.

  Druga sprawa to ceny dzierżaw. Celowo tego nie poruszałem bo ten tekst jest o procesie podejmowania decyzji w naszej gminie. Brak informacji publicznej, dawanie przywilejów po uważaniu i w końcu przyklepywanie uchwał stało się już notoryczne i najwyższy czas z tym skończyć. Moim zdaniem w przypadku uchwały tak sformułowanej zagłosowałbym na „nie”, nawet jakby Inwestor dawałby milion zł rocznie. Dlatego, że tutaj wyraźnie widać że uchwała nie ma żadnej mocy sprawczej, to tylko podkładka dla wójta aby mógł podpisać umowę dzierżawy jaka mu się żywnie podoba.

  A co do wysokości dzierżaw to wydaje mi się że powinna być ustalana przy uwzględnieniu użyteczności publicznej, czyli np. na kolejny pensjonat dałbym bardzo wysoką a jeżeli znalazłby się inwestor który byłby gotów wybudować u nas muzeum Rembrandta do oddałbym za darmo (to tak abstrachując od realiów 🙂 )

  mam nadzieje, że nie zakręciłem za mocno

 3. I jeszcze jedna sprawa, w przypadku dzierżaw bezprzetargowych, przeniesienie firmy do Gminy Rewal powinno być podstawowym warunkiem aby taką umowę podpisać. I nie obchodzi mnie czy ktoś to uzna za złamanie zasad wolnego rynku.

 4. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne najbardziej przystępną formą byłoby zapytanie w formie ankiety np. na zebraniach wiejskich

 5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych mocno umocowanych w naszym prawie lokalnym wymaga wprowadzenia uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rewal.W sierpniu 2012 nad czymś takim próbowaliśmy procedować, ale „spadło” na komisjach.Był cały projekt wraz załącznikiem:

  Załącznik nr 1
  do Uchwały Nr
  Rady Gminy Rewal
  z dnia

  ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA
  KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI
  GMINY REWAL

  I. Przepisy ogólne.
  § 1
  1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Rewal przeprowadza się w przypadkach określonych przepisami prawa lub w innych sprawach ważnych dla gminy lub jej części.
  2. Konsultacje z mieszkańcami gminy Rewal przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców o sprawie poddanej konsultacjom. Przedmiotem konsultacji mogą być założenia do projektów uchwał lub projekty uchwał.

  § 2
  1. Organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji na terenie gminy Rewal jest Wójt.
  2. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami podejmuje Wójt
  w formie zarządzenia.
  3. Zarządzenie o którym mowa w ust. 2 musi określać:
  1) przedmiot konsultacji
  2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
  3) formę konsultacji
  4) w przypadku konsultacji w formie określonej w § 7 ust.1 pkt 3 miejsce przeprowadzenia konsultacji
  5) zasięg terytorialny konsultacji.
  4. Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji podlega ogłoszeniu na tablicy
  ogłoszeń, na stronie Internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  5. O zamiarze przeprowadzenia konsultacji przed ich rozpoczęciem zostaną poinformowani
  radni Rady Gminy Rewal.

  § 3
  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy, posiadający czynne prawo
  wyborcze do organów samorządowych i ujęci w rejestrze wyborców na obszarze, którego dotyczy sprawa poddana konsultacjom.

  § 4
  1. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
  1) gminny,
  2) lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium,
  2. Konsultacje mogą być przeprowadzane na wniosek Rady Gminy, Komisji Rady Gminy,
  grupy tradnych w liczbie co najmniej 4 osób, Wójta Gminy lub mieszkańców gminy w liczbie
  co najmniej 60 osób.
  3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:
  1) określenie przedmiotu konsultacji
  2) formę konsultacji
  3) termin i zakres terytorialny konsultacji
  4) uzasadnienie
  4. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych ust. 3 powinien zawierać:
  1) wskazanie osoby ( osób) upoważnionych do kontaktu w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych.
  2) listę osób ujętych w rejestrze wyborców na terenie gminy popierających wniosek,
  zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz własnoręczny
  podpis.
  5. Wójt dokonuje formalnej oceny złożonego wniosku w terminie miesiąca, licząc od dnia
  jego złożenia. W przypadku stwierdzenia braków wzywa do uzupełnienia w terminie 7 dni, a
  w przypadku nie uzupełnienia wniosku w określonym terminie, pozostawia go bez
  rozpatrzenia informując o tym wnioskodawcę.

  § 5
  Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
  na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  II. Zakres przedmiotowy przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.

  § 6
  1. Konsultacje społeczne obligatoryjnie przeprowadza się przy:
  1) uchwalaniu i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego,
  2) uchwalaniu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rewal,
  3) uchwalaniu statutów jednostek pomocniczych gminy Rewal.
  2. Konsultacjami społecznymi mogą być objęte inne sprawy ważne dla mieszkańców gminy.

  III. Formy przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.

  § 7
  1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w formie:
  1) badania ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Urzędu Gminy, BIP),
  2) sondaży internetowych,
  3) zebrania z mieszkańcami,
  4) imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem.

  2. Wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, dokonywać będzie Wójt Gminy.
  3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.

  § 8
  1. Konsultacje w formie ankietowej polegają na:
  1) opublikowaniu formularza ankiety na tablicy ogłoszeń, na stronie Internetowej
  Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej,
  2) rozdysponowaniu formularzy ankiet w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy,
  2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji oraz
  adres mailowy lub adres zwrotny na który można nadsyłać wypełnione formularze.
  3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.

  § 9
  1. Konsultacje w formie sondażu internetowego polegają na opublikowaniu na stronie
  internetowej Urzędu Gminy informacji na temat sprawy objętej konsultacją, łącznie z
  projektem jej rozstrzygnięcia.
  2. Konsultacje w formie sondażu internetowego nie powinny trwać dłużej niż 14 dni od dnia
  opublikowania informacji.

  § 10
  1. Konsultacje w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej
  przedmiotem konsultacji polegają na opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy,
  Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie formularza zgłoszenia
  opinii.
  2. Wypełnione formularze będą składane w terminie określonym w zarządzeniu o którym
  mowa § 2 ust. 3 pkt 2. pkt 3, w sekretariacie urzędu, przesyłane drogą listowną na adres
  Urzędu Gminy lub na adres e-mailowy Urzędu Gminy.

  III. Postanowienia końcowe.
  § 11
  Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia :
  1. Mieszkańcom gminy – w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji .
  2. Radzie Gminy – na najbliższej sesji.

  § 12
  1. Wójt zapewnia niezbędne do przeprowadzenia konsultacji warunki organizacyjno –
  techniczne.
  2. Koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy.

  § 13
  Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla organów Gminy Rewal podejmujących rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

 6. Zebranie Wiejskie w Niechorzu jest założone na 16 lutego, miejsce OSP Niechorze. Zebranie jest poświęcone między innymi sprawie związanej z przedłużeniem umowy dla Parku miniatur Latarni.
  Zgadzam się z wypowiedziami Szymona że w umowie powinny zostać zapisane bardzo ważne dodatkowe zapewnienia a nie tylko okres dzierżawy. Oczywiście suma dzierżawy przez okres prowadzenia działalności powinna być zmienną np. o stopień inflacji. A nie tak jak było dotychczas że na spotkaniu przy kawie dwie osoby sobie ustalają kwotę dzierżawy i jak kawa będzie zła to większa kwota, a jak do kawy będzie dodatek w postaci ciastka to niższa kwota.

 7. Dodam tylko, że żaby żywią się muchami, komarami i innym badziewiem właśnie. Zatem działają jak eko-muchozol
  Super, że są jeszcze…
  A jeśli Rembrandt to tak, jestem za, Szymonie 🙂

Comments are closed.