utw_rewal

” Wy Seniorzy jesteście potrzebni Polsce” takimi słowami przywitała nas  Pani premier Ewa Kopacz na pierwszym posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie w  dniu 01.10.2015r.
Sesja inauguracyjna OPS odbywała się pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Małgorzaty Kidawy Błońskiej, przy merytorycznym wsparciu Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby oraz organizacyjnym Kancelarii Sejmu.

Głównym zadaniem Parlamentu Seniorów jest promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej, wolontariatu osób starszych oraz solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej.

My seniorzy swoją obecnością w Parlamencie mamy zamiar przekonać, nakłonić posłów do działań mających dać osobom starszym prawo do godnego, niezależnego życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Przewodniczącą OPS została Krystyna Lewkowicz. Nowo wybrana przewodnicząca przeprowadziła akt ślubowania parlamentarzystów. Po zakończeniu obrad plenarnych rozpoczęła się praca w 3 komisjach: organizacyjno-prawnej, strategii budżetu i finansów, informacji i promocji.

Nasze UTW reprezentowała Anna Kusztelak, która będzie pracowała w tej kadencji w komisji strategii i finansów.

Więcej informacji na temat Rewalskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku można znaleźć tutaj »