W związku z budzącą wiele emocji sytuacją na VIII Sesji Rady Gminy, pragnę oświadczyć, że zaistniałe zamieszanie w przebiegu obrad dotyczących dzierżaw dla rybaków było wynikiem błędów przy wprowadzaniu poprawek do uchwały, na wyraźne życzenie wnioskodawcy – Wójta Gminy Rewal. Poprawki dotyczyły treści uchwały oraz podstawy prawnej. Wbrew pojawiającym się zarzutom, całkowicie wyłączyłam się z przewodniczenia Radzie w tej sprawie, natomiast opinia Urzędu Morskiego była niezbędna dla podjęcia decyzji i w pełni zgodna z procedurami.
Jak wynika z tego, nie jestem odpowiedzialna za zaistniałą sytuację.
Podjęcie uchwały o 10 letnich dzierżawach na boksy rybackie rozwiązuje wieloletni konflikt toczący się w naszej miejscowości. Jest to niewątpliwie, sukces Rady Gminy co na sesji przyznał Pan Wójt.

Agnieszka Tasarz