Wojewoda Krzysztof Kozłowski zaproponował kandydaturę Macieja Bejnarowicza na stanowisko osoby pełniącej zadania i obowiązki wójta gminy Rewal. Premier Beaty Szydło przychyliła się do tej kandydatury.

Pan Maciej Bejnarowicz swoje nowe obowiązki będzie wykonywał od dziś (13 listopada). Przed powołaniem na stanowisko pracował jako zastępca wójta gminy Kołobrzeg. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, ma 44 lata.

Przed panem Bejnarowiczem stoi niezwykle trudne zadanie – realizacja programu naprawczego gminy Rewal, który został zaakceptowany przez Ministerstwo Finansów. Ministerstwo udzieliło gminie pożyczki na nieco ponad 100 mln zł, dzięki którym gmina powinna wyjść z długu – mówi wojewoda Krzysztof Kozłowski – Dodatkowo w przyszłym roku rozpocznie się realizacja strategicznego projektu infrastrukturalnego pn. Baltic Pipe, mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynek europejski, w który gmina Rewal również pośrednio będzie zaangażowana. Pan Bejnarowicz to osoba kompetentna i z ogromnym doświadczeniem. Ufam, że poradzi sobie z tymi wyzwaniami.

Powołanie na stanowisko osoby pełniącej obowiązki wójta w Rewalu wynika z przepisów o samorządzie gminnym. Zastępca wójta, pani Wioletta Brzezińska złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Wójt Robert Skraburski, decyzją Prezes Rady Ministrów został odwołany, jednak od tej decyzji przysługuje mu możliwość złożenia odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Do czasu ostatecznej decyzji sądowej jest więc nominalnie wójtem, jednak nie może pełnić swoich obowiązków, bo w wykonywaniu czynności służbowych zawiesiła go prokuratura podczas prowadzenia dochodzenia. Ta sytuacja powoduje, że gmina zostaje bez możliwości zarządzania, stąd niezbędne było, w myśl przepisów, wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki wójta.

Nowe wybory w gminie będą mogły zostać rozpisane dopiero po uprawomocnieniu się decyzji Premier – jednak tylko wówczas, jeśli postępowanie zakończy się na 6 miesięcy przed zaplanowanymi, kalendarzowymi wyborami. Zgodnie z przepisami, wybory uzupełniające nie mogą się dobyć później, niż pół roku przed datą wyborów samorządowych.

Agnieszka Muchla
Rzecznik prasowy wojewody

6 Komentarze

 1. Czy bycie wójtem „nominalnie” ma przełożenie na nominał przelewowy comiesięczny i dalej pozostaje na garnuszku podatników (mój biznes), czy może już idzie kasa za pracę w hotelu, który jeszcze nie powstał (nie mój biznes)? Ile kosztuje nas utrzymanie prezesów kolejki, która poza sezonem nie jeździ (czy dla oszczędności rzecz jasna zwalnia się ta ten czas pracowników szeregowych)?

  • Pan Piotr Czapliński były sekretarz mojej rodzinnej Gminy Kłodawa, aresztowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, skazany prawomocnym wyrokiem za przyjmowanie łapówek, wyłudzanie pieniędzy z delegacji i przekraczanie uprawnień, aż do uprawomocnienia się wyroku pobierał niebotyczną pensję. Rada Gminy nie odwołała go ze stanowiska, tylko odsunęła od zajęć. W Polsce panuje taki dziwny, sprzyjający patologiom system nadzoru, że sekretarza gminy nie może odwołać starosta powiatu czy wojewoda według właściwości położenia danej jednostki administracyjnej, żaden minister, ba, nawet premier czy prezydent RP (sic!), lecz jedynie rada gminy. Pan Andrzej Legan, wieloletni przewodniczący Rady Gminy Kłodawa, to… teściu Piotra Czaplińskiego.
   Pani Barbara Niciejewska, główna księgowa Urzędu Gminy w Kłodawie, skazana prawomocnym wyrokiem za przywłaszczenie pieniędzy z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach przeznaczonych na dzieci upośledzone, po zatarciu się wyroku… zajmowała stanowisko urzędnicze ds. rachuby płac. Czy wyobrażają sobie Państwo, aby Mariusz Trynkiewicz po odbyciu kary został wychowawcą kolonijnym w Rewalu?!
   Karolina Niciejewska, która przyszła na miejsce aresztowanego sekretarza to… synowa skazanej księgowej.
   Pookrągłostołowe zło rozlało się po całej Polsce. Mówiłem wczoraj o tym w stolicy Wielkopolski dla Radia Poznań (emisja blisko godzinnego wywiadu w sobotę 25 listopada w godzinach okołopołudniowych) i Telewizji Republika (program zostanie wyemitowany w niedzielę 26 listopada o godz. 21.30). Zapraszam do posłuchania i obejrzenia!

 2. Kochany „Mieszkańcu”
  Zajmij się sprawami na których się znasz , a po pracy zjedz obiad i napij się kawy , zobacz wiadomości i wyśpij się .
  Rano weź głęboki oddech i z uśmiechem idź do pracy.
  Nie „mieszaj” nie potrzebnie w sprawach które Ciebie nie dotyczą .
  pozdrawiam
  Smile

Comments are closed.