15 września zakończył się okres funkcjonowania płatnych parkingów w Gminie Rewal. Nareszcie wszystko wróciło do normy, ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego opłaty parkingowe pobierane są u nas codziennie, również w niedziele i święta? W innych gminach parkingi są płatne tylko w dni robocze. Sprawdziliśmy uchwały Rady Gminy Rewal oraz ustawy regulujące działanie stref parkingowych i doszliśmy do następującego wniosku: od co najmniej trzech lat opłaty parkingowe w naszej gminie pobierane są z naruszeniem prawa.

Geneza

Wszelkie podatki i opłaty lokalne pobierane przez samorządy muszą mieć swoją podstawę prawną czyli uchwałę, która precyzuje ile, kiedy i jak pobiera się należności. System parkingów w Gminie Rewal został ustanowiony na mocy uchwały nr LXV/449/10 z dnia 29 października 2010 r. W wydzielonych miejscach w okresie letnim, tj. od 1 czerwca do 15 września, postój miał być płatny. Dokument przejrzyście określał sposób poboru i wysokość opłat, ale nietypowo opisywał lokalizacje parkingów. Inne miasta czy gminy mają uchwały, które ustanawiają na ich terenie Strefę Płatnego Parkowania – co jest jedyną zgodną z prawem formą pobierania opłat za postój na drogach publicznych. I tak w uchwale szczecińskiej (http://spp.szczecin.pl/pliki/uchwala-jt.pdf) opisane jest dokładnie, ulica po ulicy, gdzie parkowanie jest płatne. W uchwale z Kołobrzegu (http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U83/2013/124/2615.pdf) jest dołączona mapa z wyrysowanymi strefami parkowania. W uchwale Gminy Rewal podane są tylko numery działek (!) na których zlokalizowane są miejsca do parkowania, co stanowi istotne utrudnienie w analizie tego dokumentu. Bez map geodezyjnych trudno zorientować się, których obszarów dotyczy uchwała. Zapewne spowodowane było to faktem, że część parkingów była w planach, choć samej infrastruktury jeszcze nie było.

Co ważne, uchwała nr LXV/449/10, nosi nazwę: „w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.” co oznacza, że parkingi wymienione w załączniku nie mogą być drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi ani gminnymi, i tak też w istocie było.

Tutaj trzeba wyjaśnić pewien niuans. Jeżeli Gmina wyznacza parking na działce nie będącej drogą, może pobierać opłaty wedle uznania. Natomiast jeżeli parking jest zlokalizowany na drodze publicznej, wtedy obowiązuje ją „Ustawa o drogach publicznych (art. 13) (zobacz)”, która zezwala na ustanowienie Strefy Płatnego Parkowania, ale opłaty mogą być pobierane tylko w dni robocze. Uchwała Rady Gminy Rewal LXV/449/10 była zgodna z tymi wytycznymi i przez kolejne 2 lata stanowiła podstawę prawną dla miejscowego systemu płatnych parkingów. Jednakże solą w oku władz Gminy byli tzw. niedzielni turyści, czyli mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy przyjeżdżają nad morze w niedzielę, idą na plażę a wieczorem wracają, nie zostawiając w gminie ani złotówki. Samochody parkują nie w płatnych miejscach wyznaczonych przez Gminę, ale tam gdzie najbliżej do plaży. Postanowiono to zmienić!

 

Kreatywne Prawo

W kwietniu 2012 r. podjęto uchwałę XXI/171/12, która wprowadzała drobne zmiany, zaś w październiku 2012 r. przegłosowano uchwałę nr XXIX/234/12, która miała obowiązywać w następnym roku i tutaj zaszła pierwsza istotna zmiana. Do listy działek na których zlokalizowane są parkingi dołączono 2 nowe: działka nr 1/1 w Rewalu przy ulicy Szczecińskiej oraz działka nr 131 w Rewalu czyli ulica Parkowa. W obu przypadkach mamy do czynienia z drogami publicznymi. Opłaty, tak jak w poprzednich uchwałach, obowiązywały przez 7 dni w tygodniu.

Reasumując: Rada Gminy Rewal podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi, a w załączniku do uchwały, czyli liście działek stanowiących „strefę opłat parkingowych”, umieszczono dwie drogi publiczne. Było to ewidentnie sprzeczne z Ustawą o drogach publicznych, ale okazało się, że podawanie numerów działek zamiast nazw ulic może być „bardzo pomocne” gdyż Biuro Prawne Wojewody Zachodniopomorskiego nie miało zastrzeżeń i uchwała została opublikowana w Dzienniku Uchwał woj. Zachodniopomorskiego a tym samym stała się obowiązującym w Gminie Rewal prawem.

Fortel się udał, więc zdecydowano się pójść za ciosem. Parę miesięcy później – 23 maja 2013, Rada Gminy wprowadziła w życie kolejną uchwałę, nr XXXVIII/312/13. Jest to właściwie aktualizacja załącznika do uchwały z października 2012 (XXIX/234/12), czyli listy działek. Dodano do niej kolejne pozycje, wszystkie są drogami publicznymi w centrach miejscowości:

 • Działki nr 134/2 i 65/6 w Rewalu – ul. Dworcowa
 • Działki nr 125/4 i 61/2 w Rewalu – ul. Westerplatte
 • Działki nr 708/6, 836, 708/5 i 564 w Niechorzu – al. Bursztynowa

Także tym razem urzędnicy Wojewody nie mieli zastrzeżeń i 27 czerwca 2013 r. opublikowali wadliwą uchwałę nr XXXVIII/312/13. Obowiązywała ona przez dwa lata. W tym czasie przychody Gminy z tytułu opłat parkingowych wyniosły około 785 000 zł w roku 2013 i 920 500 zł w roku 2014.

Róbta co chceta

W październiku 2014 r. nastąpiła kolejna zmiana. Na ostatniej sesji Rada Gminy Rewal przegłosowała uchwałę LX/448/14, w której usunięto ze spisu wszystkie działki będące drogami publicznymi a uzupełniono o nowo wybudowane obiekty. Z pozoru wszystko wróciło do normy. Tyle tylko, że gdy nadszedł 1 czerwca 2015, czyli początek okresu pobierania opłat, okazało się, że parkingi i parkomaty stoją w tych samych miejscach co poprzednio a także w wielu nowych miejscach wśród których były, jakżeby inaczej, drogi publiczne (!)

Przypomnę, UCHWAŁA NR LX/448/14 RADY GMINY REWAL w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi mówi:

„ … § 1. Ustala się na terenie Gminy Rewal opłaty za parkowanie pojazdów na niestrzeżonych parkingach zlokalizowanych na terenach gminnych niebędących drogami publicznymi (wg załącznika nr 1 do uchwały)”

Oznacza to, że opłaty mogą być pobierane wyłącznie w miejscach określonych załączniku do tej uchwały. Objechaliśmy i sfotografowaliśmy wszystkie płatne parkingi i parkomaty w Gminie Rewal i ich lokalizacja ma się nijak do listy z załącznika nr 1 do Uchwały LX/448/14.

Oto lista parkingów, których nie ma w uchwale, zatem opłaty pobierane tam są bezprawnie:

Pobierowo

mandat

 • ul. Zgody, nr działki 726/1 – droga publiczna
 • ul. Mickiewicza, nr działki 718/2 – droga publiczna
 • ul. Grunwaldzka, nr działki 146/4 – droga publiczna
 • ul. Moniuszki, nr działki 756/2 – droga publiczna

Trzęsacz

 • ul. Nadmorska, nr działki 255 – droga publiczna

Niechorze

 • Al. Bursztynowa, nr działek 708/6, 836, 708/5 i 564 – droga publiczna
 • ul. Nadmorska, nr działki 205 – droga publiczna
 • ul. Parkowa, nr działki 673/2 – droga publiczna
 • ul. Krakowska, nr działki 707 – droga publiczna
 • ul. Leśna, koło stadionu, nr działki 424/1
 • ul. Leśna, koło zejścia, nr działki729

Pogorzelica

 • ul. Wojska Polskiego, nr działek 22 i 72 – drogi publiczne

Rewal

 • ul. Saperska, nr działki 399/3 – droga publiczna
 • ul. Dworcowa, nr działki 134/2 – droga publiczna
 • ul. Westerplatte, nr działki 125/4 – droga publiczna
 • ul. Nowy Świat, nr działki 103/6 – droga publiczna, tuż obok Urzędu Gminy Rewal !!!
 • ul. Mickiewicza, nr działki 49/4 – tutaj sytuacja jest kuriozalna bo działka nie jest drogą ale w Uchwale też jej nie ma

Pustkowo
Płatne parkingi w Pustkowiu działają zupełnie „w oparach absurdu”. Tylko jedna działka: nr 89/4 jest zapisana w uchwale, jest to duży parking przy ul. Magdaleny, nieopodal drogi 102, obecnie darmowy. Wszystkie pozostałe parkingi, nie ujęte w uchwale, są płatne.

Jaki z tego morał?

Władzom Gminy Rewal udało się „zrobić w balona” Powiatowy Zarząd Dróg, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Radnych, którzy nie zorientowali się, za czym głosują, ale przede wszystkim kierowców – zarówno turystów, jaki i mieszkańców.

Szkoda, że w imię krótkowzrocznych korzyści stawia się na szali reputację Gminy. Z pewnością trzeba zmienić zarówno tę uchwałę, jak i cały system poboru opłat. Wszyscy się zgadzamy, że powinny istnieć opłaty parkingowe, tym bardziej w dramatycznej sytuacji finansowej Gminy Rewal ale samorząd nie możne działać poza prawem. Do kolejnych wakacji mamy sporo czasu, więc można wypracować nowy system poboru opłat, który będzie rozsądny i zgodny z prawem.

Dziękuję serdecznie  Stowarzyszeniu Prawo na Drodze za pomoc w przygotowaniu tego artykułu.

7 Komentarze

 1. Hehe szwagierka wykupiła dwie multikarty, żeby auta na ulicy pod domem stawiać. To się dziewczyna ucieszy, jak sie dowie, że niepotrzebnie 😉

 2. […] październiku 2015 roku opublikowaliśmy tekst pt. „Parkobiznes czyli nielegalne opłaty parkingowe”, w którym ujawniliśmy, że w Gminie Rewal opłaty za parkowanie pobiera się niezgodnie z prawem. […]

Comments are closed.