W październiku 2015 roku opublikowaliśmy tekst pt. „Parkobiznes czyli nielegalne opłaty parkingowe”, w którym ujawniliśmy, że w Gminie Rewal opłaty za parkowanie pobiera się niezgodnie z prawem. W tym roku uchwalono nowe przepisy dotyczące płatnych parkingów. Miały naprawić błędy z poprzednich lat. Niestety Parkobiznes kwitnie w najlepsze.

Przypomnijmy, problem od lat rozbijał się o fakt, że Ustawa o drogach publicznych zezwala na utworzenie stref płatnego parkowania na drogach z zastrzeżeniem, że opłaty pobierane są tylko w dni robocze. W Gminie Rewal przez lata stosowano różnego rodzaju kruczki, aby omijać ten zapis i mimo wszystko pobierać opłaty również w weekendy. Nie zmieniało to faktu, że proceder dalej był nielegalny. Po naszej wrześniowej publikacji stało się jasne, że uchwałę trzeba zmienić. Tak też się stało. Pod koniec marca br. uchwalono dwie uchwały dotyczące stref płatnego parkowania w Gminie Rewal.

Uchwała NR XXIX/143/16 (zobacz ») dotyczy parkingów zlokalizowanych na działkach gminnych, w tych miejscach Gmina może pobierać opłaty wedle uznania

Uchwała NR XXIX/142/16 (zobacz ») mówi o parkingach zlokalizowanych na drogach publicznych. Treść uchwały jest precyzyjna i zgodna z Ustawą o drogach publicznych. Warto zwrócić uwagę na jeden zapis, który budzi wątpliwości.

„§ 2. Opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie pobierane będą od 1 czerwca do 15 września każdego roku, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9:00 do 20:00”

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2016, mówi wyraźnie, że sobota jest również dniem wolnym od pracy w związku z tym opłaty postojowe na drogach publicznych nie powinny być pobierane. Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że wyrok NSA w tej sprawie został opublikowany miesiąc później niż uchwały Gminy Rewal.

Teoretycznie wszystko gra, zgadza się? Niestety nie!

Już kiedyś pisaliśmy „w naszej gminie wszystko jest postawione na głowie”.
Tak jest i tym razem. Na wszystkich parkomatach widnieje bowiem napis:

„Strefa obowiązuje we wszystkie dni tygodnia w godz. od 9.00 do 20.00”

parkomat

Jest on niezgodny z Uchwałą NR XXIX/142/16 oraz w Ustawą o drogach publicznych. Regulamin parkingów i oznakowanie zostały prawdopodobnie celowo wykonane tak, aby wprowadzać kierowców w błąd i zmuszać do opłat nawet w dni, w których nie jest to konieczne.

regulamin

W zasadzie na tym można by zakończyć. Łamanie prawa stało się w Gminie Rewal tak powszechne, że chyba nie warto już o tym wspominać. Ale Gmina Rewal póki co nie ogłosiła secesji i ciągle obowiązuje tutaj prawo RP, a w niektórych miastach naszego kraju kwestie te brane są poważnie. Na przykład w Nysie prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie nielegalnych opłat parkingowych. Być może czas, aby Rewalskim Parkobiznesem również zajęła się prokuratura.

Zobacz materiał TVP 3 pt: „Parkingi w Prokuraturze”

Zobacz materiał TVP 3 pt: „Parkingowe zamieszanie”